Grupa InPost osiągnęła w III kwartale 2016 r. 72,3 mln zł przychodów w segmencie e-commerce

Zakończona została restrukturyzacja segmentu listowego.
Thumbnail

Przychody Grupy InPost z działalności kontynuowanej (obejmującej usługi kurierskie, paczkomatowe, listów poleconych e-commerce z wyłączeniem usług listów tradycyjnych) w III kwartale 2016 roku wyniosły 72,3 mln zł i były wyższe r/r o 117%. Wzrost przychodów wynika z utrzymania bardzo wysokiej dynamiki obsługi logistycznej paczek kurierskich i paczkomatowych.

Grupa znacznie poprawiła wynik netto na działalności kontynuowanej. Zysk netto w III kwartale wyniósł 1 mln zł i był znacznie lepszy od wyniku w III kw. ubiegłego roku, który został obciążony procesem inwestycyjnym w segment kurierski.

Zakończona została restrukturyzacja działalności listowej, a koszty związane z tym procesem zostały rozpoznane w zakończonym 30 września 2016 r., III kwartale. Negatywny wpływ restrukturyzacji działalności listowej na wynik III kwartału miał poziom 14,75 mln zł na poziomie EBIT.

Z usług Grupy InPost najwyższą dynamikę odnotowały usługi kurierskie InPost Kurier, które osiągnęły 4,46 mln przesyłek – o 435% więcej niż w III kwartale 2015 r., listy polecone e-commerce (w tym Allegro Polecone InPost), których wolumen wzrósł r/r o 124% i osiągnął poziom 1,74 mln przesyłek. Wzrost odnotowano również w przypadku paczek dostarczanych do Paczkomatów® InPost, gdzie wolumen osiągnął poziom 5,64 mln paczek tj. wyższy o 81% r/r.

EBITDA w III kwartale z działalności kontynuowanej wyniosła 3,98 mln zł i była wyższa r/r o 3,49 mln zł. Znacznej poprawie uległa także marża EBITDA, która w III kwartale miała poziom 5,49%, i r/r została poprawiona o 4,03 punkty procentowe.

 Rafał Brzoska, prezes Grupy InPost:

Kiedy po pierwszym kwartale zdiagnozowaliśmy problem strukturalny segmentu listów zwykłych, który jest wynikiem presji cenowej ze strony rynkowego monopolisty, przy milczącej aprobacie urzędów powołanych do ochrony konkurencji i podjęliśmy decyzję kierunkową o ograniczeniu, a później wycofaniu się z rynku listów zwykłych przez część rynku zostało to odebrane jako porażka Grupy InPost. Mieliśmy wówczas do wyboru albo kontynuowanie walki cenowej na kurczącym się, także z przyczyn naturalnych, rynku listów tradycyjnych albo na radykalne odcięcie tego segmentu i koncentrację na sektorze e-commerce, który sam z siebie rośnie nawet o kilkadziesiąt procent rok do roku. Wyniki działalności kontynuowanej po III kwartale potwierdzają trafność ówczesnej diagnozy i podjętych wtedy decyzji. W III kwartale po raz pierwszy pokazujemy czysty wynik z rynku e-commerce. We wszystkich podstawowych segmentach notujemy silne wzrosty rok do roku.

Najbardziej zyskują przesyłki kurierskie, tak silny wzrost wynika po części z niskiej bazy (usługi kurierskie na dobre uruchomiliśmy wraz z rozpoczęciem III kw. 2015 r.), ale jest także wynikiem stałej rozbudowy oferty, zwiększaniem skuteczności doręczeń oraz elastycznego podejścia do klientów. Na dobre już w świadomości konsumentów zadomowiły się listy polecone e-commerce. Te bardzo atrakcyjne cenowo przesyłki stały się już dojrzałym substytutem paczek kurierskich dla najmniejszych zakupów, które za rozsądną cenę mogą trafić od sprzedawcy do odbiorcy w wyznaczonym czasie. Skuteczność doręczeń listów poleconych e-commerce dla D+3 wynosi 97%, co jest rezultatem znacznie lepszym od wyników operatora wyznaczonego. Z kwartału na kwartał notujemy silny wzrost zarówno wolumenów jak i przychodów związanych z tym segmentem biznesu.

Po 3 kwartałach 2016 roku dzięki działaniom marketingowym oraz podpisaniu nowych kontraktów Grupa kontynuowała także wzrost obsługiwanych wolumenów paczek paczkomatowych. Spowodowało to zwiększenie przychodów w tym segmencie w stosunku do takiego samego okresu ubiegłego roku.

Na szczególną uwagę zasługuje znacząca poprawa wyniku Grupy na poziomie EBITDA na działalności kontynuowanej do poziomu 3,98 mln złotych oraz poprawa marży EBITDA do poziomu 5,49 %. To plus poprawa wyniku na poziomie netto na działalności kontynuowanej do kwoty 1 mln zł, jest bardzo dobrym prognostykiem przed najlepszym dla branży IV kwartałem oraz pozwala nam na optymistyczną ocenę potencjału Grupy InPost w kolejnym roku.