Informacja dotycząca wypłaty odsetek od obligacji

W dniu 12 grudnia odsetki od obligacji ITG1217, ITG1219 zostały wypłacone zgodnie z harmonogramem.
Thumbnail

Zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami z obligatariuszem odsetki serii obligacji ITG0617 będą wypłacone 20 grudnia i spółka zamierza dotrzymać tego terminu.