Strategia rozwoju

Grupa Kapitałowa Integer.pl prowadzi działalność biznesową w trzech głównych obszarach:

Obszar paczkomatowy

Działalność prowadzona jest za pośrednictwem:

  • spółki dominującej Integer.pl SA, która zajmuje się produkcją i sprzedażą Paczkomatów oraz oferuje usługi serwisowe dla sprzedanych maszyn,

  • spółki InPost Paczkomaty Sp. z o.o. sprzedającej usługi paczkomatowe w pełnym zakresie.

Obszar kurierski

Działalność prowadzona jest za pośrednictwem:

  • spółki InPost Express Sp. z o.o. w zakresie której leży obsługa wszystkich typów produktów kurierskich,

  • spółki InPost Sp. z o.o. odpowiedzialnej za usługi logistyczne w tym przemieszczanie przesyłek pomiędzy lokalizacjami.

Obszar manufacturing oraz IT

Działalność ta koncentruje się na produkcji maszyn paczkomatowych, pełnym serwisowaniu urządzeń, rozwoju oprogramowania i aplikacji w maszynach. Prowadzona jest za pośrednictwem spółki Integer.pl SA, która posiada w swoich strukturach działy techniczne oraz badania i rozwoju.