Kontakt

Kontakt

INTEGER.pl SA
ul. Wielicka 28,
30-552 Kraków

tel. 12 619 98 00,
fax 12 619 98 01

Deregulacja rynku pocztowego a dostęp niezależnych operatorów do infrastruktury pocztowej

04 Czerwca 2013

Komentarz ekspercki
                                                                                                                                                                                                          Kraków, 4 czerwca 2013

 

Deregulacja rynku pocztowego a dostęp niezależnych operatorów do infrastruktury pocztowej

 

Dlaczego mimo liberalizacji miliony Polaków nie mogą wysyłać tańszych listów?

 

Komentuje Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl:

Niestety walka o polski sektor pocztowy nie ustała wraz z częściową jego liberalizacją. Znowelizowany projekt ustawy Prawo pocztowe miał demonopolizować rynek, a w praktyce ugruntowuje monopolistyczną pozycję Poczty Polskiej, która z dniem 1 stycznia 2013 roku uzyskała status tzw. operatora wyznaczonego. Niestety Poczta Polska uniemożliwia niezależnym operatorom pocztowym odpłatny dostęp do oddawczych i nadawczych skrzynek pocztowych, skrytek pocztowych, sortowni oraz listonoszy. Działanie to nie tylko zmniejsza dostępność usług pocztowych dla obywateli, ogranicza wolną konkurencję i tym samym zrównoważony rozwój sektora pocztowego, ale sprawia również, że operator wyznaczony świadomie rezygnuje z dodatkowych wpływów, płynących z komercyjnej współpracy z innymi podmiotami działającymi na rynku pocztowym.

 

 

Polsce niestety daleko jest do krajów UE, w których liberalizowano rynki pocztowe. W państwach Wspólnoty Europejskiej - jak chociażby: Belgia, Niemcy, Łotwa, Estonia, Malta, Litwa, Słowenia, Portugalia, Wielka Brytania czy Węgry - operatorzy niezależni powierzają doręczanie swoich przesyłek operatorowi świadczącemu usługi powszechne. Z kolei prywatne firmy pocztowe działające w Wielkiej Brytanii, na Malcie i Litwie mają również zapewniony dostęp do centrów sortujących. Dlaczego więc w Polsce jest inaczej?

 

Mimo pozytywnych zmian, jakie wprowadziła nowa ustawa Prawo pocztowe - np. zniesienie obszaru zastrzeżonego (obsługa przesyłek w obszarze wagowym do 50g) dla operatora publicznego - nadal wiele kwestii pozostaje sprzecznych z doktryną prawa wspólnotowego. Formalnego ani też praktycznego uzasadnienia w świetle dyrektyw unijnych nie mają między innymi przepisy dotyczące warunków dostępu alternatywnych operatorów do infrastruktury operatora wyznaczonego. Dlatego jedną z kluczowych barier, z którą mimo oficjalnie uwolnionego rynku borykają się niezależni operatorzy pocztowi jest:

  • Brak uregulowań w odniesieniu do fazy nadawczej usługi pocztowej, a tym samym dostępu do takich elementów infrastruktury, jak: placówki pocztowe czy nadawcze skrzynki pocztowe operatora wyznaczonego
  • Brak uregulowań w odniesieniu do fazy oddawczej usługi pocztowej, a tym samym dostępu do takich elementów infrastruktury, jak: transport, służba doręczeń, centra ekspedycyjno-rozdzielcze operatora wyznaczonego
  • Zachowanie monopolistycznego przywileju Poczty Polskiej (operatora wyznaczonego) polegającego na zobowiązaniu właścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy samoistnych nieruchomości oraz jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (w tym ostatnim przypadku całkowicie nieodpłatnie) do umożliwienia operatorowi wyznaczonemu umieszczenie nadawczych skrzynek pocztowych i automatów do pocztowej obsługi klientów, posiadającego jednocześnie wyłączny przywilej instalowania i użytkowania na obszarach wiejskich lub o rozproszonej zabudowie własnych oddawczych skrzynek pocztowych
  • Swoboda i brak precyzyjnych uregulowań co do ustanawiania regulaminu i cennika oraz warunków dostępu operatorów komercyjnych do elementów infrastruktury operatora wyznaczonego, co powoduje, że mimo tego, iż formalnie mają oni zapewniony dostęp do takich elementów infrastruktury, jak: oddawcze skrzynki pocztowe, skrytki pocztowe, system kodów pocztowych oraz informacja o zmianie adresu w celu przekierowania przesyłek pocztowych, to w praktyce nadal nie mogą korzystać z przysługujących im uprawnień
 

Przyjęte w dniu 23 listopada 2012 roku przez Sejm RP rozstrzygnięcia prawne w zakresie nowej ustawy Prawo pocztowe - której celem było uwolnienie sektora pocztowego w Polsce od formalnych ograniczeń i barier – zawierają niestety istotne niezgodności z III Dyrektywą pocztową zobowiązującą Państwa Członkowskie do uwolnienia rynku pocztowego. Sytuacja ta w sposób jawny prowadzi do dyskryminującego traktowania operatorów pocztowych w Polsce, uszczupla dochody budżetu Państwa, zaś samo Państwo naraża na istotne konsekwencje prawne i finansowe ze strony Unii Europejskiej.

 

Dlatego InPost podważa zasadność przyjętych zapisów prawnych i kwestionuje wszelkie bezpodstawne działania zmierzające do zapewnienia Poczcie Polskiej uprzywilejowanej i dalszym ciągu monopolistycznej pozycji na polskim rynku pocztowym. Oznacza to, że w dalszym ciągu zmuszeni będziemy aktywnie ‘walczyć’ o nowe regulacje, pozwalające na dostosowanie polskich przepisów do norm europejskich.

 

Więcej informacji na: www.inpost.pl oraz www.wolnyrynekpocztowy.pl.

 

Akty prawne oraz ciekawe linki:
Ustawa Prawo pocztowez dnia 23 listopada 2012 roku
www.uke.gov.pl
www.mac.gov.pl

Nasze marki

  • InpostInpost
  • Inpost PaczkomatyInpost Paczkomaty
  • Inpost FinanseInpost Finanse
  • easypackeasypack