Kontakt

Kontakt

INTEGER.pl SA
ul. Wielicka 28,
30-552 Kraków

tel. 12 619 98 00,
fax 12 619 98 01

GRUPA INTEGER.PL - BARDZO DOBRE WYNIKI PO CZTERECH KWARTAŁACH 2010

02 Marca 2011

Kraków, 2 marca 2011

GRUPA INTEGER.PL – BARDZO DOBRE WYNIKI PO CZTERECH KWARTAŁACH 2010
WZROST ZYSKU NETTO O 61%, SPRZEDAŻY O 49% I ZYSKU OPERACYJNEGO O 96%

Grupa Integer.pl – czołowa polska grupa pocztowa, niezależny operator finansowy oraz dostawca innowacyjnych rozwiązań pocztowo-kurierskich i usług z zakresu e-commerce – odnotowała narastająco po czterech kwartałach 2010 roku 202,56 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 49% w porównaniu z 2009 rokiem.Zysk netto wyniósł narastająco 16,52 mln zł i jest wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego o niemal 61%. Rentowność netto ukształtowała się na poziomie 8%.

Po czterech kwartałach 2010 rokuGrupa Integer.pl niemal podwoiła skonsolidowany zysk operacyjny (wzrost z 12,33 mln zł do 24,22 mln zł). Skonsolidowana EBITDA wzrosła względem 2009 roku o ponad 116%, z 16,07 mln zł do 34,73 mln zł.

Grupa Integer.pl odnotowała w IV kwartale 2010 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie 3,97 mln zł, co oznacza wzrost o 54,2% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i zwiększyła skonsolidowane przychody o ponad 23%, z 46,12 mln zł do 56,77 mln zł. Rentowność netto osiągnęłapoziom 7%. Jednocześnie Grupa Integer.pl wypracowała w IV kwartale 2010 roku 5,91 mln zł zysku operacyjnego, co daje wzrost względem IV kwartału 2009o 47%. Skonsolidowana EBITDA wyniosła 8,86 mln zł.

„Zamknęliśmy IV kwartał i tym samym cały 2010 rok z niezwykle satysfakcjonującym wynikiem finansowym. Integer.pl – dzięki dużej aktywności biznesowej i dywersyfikacji prowadzonej działalności – jest jedną z najbardziej perspektywicznych spółek giełdowych. Konsekwentnie dbamy o utrzymanie tego statusu, wypełniając jednocześnie swoje zobowiązania wobec akcjonariuszy. Sukcesywnie rozszerzamy portfolio usług i wchodzimy na nowe rynki. Efekt synergii, kompatybilność usług i nowe technologie – to nasz sposób na sukces. Za tym wszystkim stoi oczywiście dobry, innowacyjny pomysł i wielowymiarowa wizja tego, co chcemy osiągnąć. Przyjęta strategia zapewnia dynamiczny rozwój Grupy Integer.pl i tym samym jest gwarantem dodatniej dynamiki przychodów i zysków w kolejnych kwartałach. Ponadto, niezachwiana od wielu lat pozycja Integer.pl na rynku kapitałowym potwierdza, że jesteśmy spółką, w którą warto inwestować” powiedział Rafał Brzoska, prezes zarządu Integer.pl.

Stopa zwrotu z inwestycji w akcje Integer.pl osiągnęła w lutym 2011 roku rekordowy poziom 466,08%od dnia debiutu spółki na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (stan na dzień 1 marca 2011, źródło: http://www.money.pl/gielda/spolki_gpw/integer;pl;sa,ITG,informacje.html).
Potwierdzeniem doskonałej kondycji Integer.pl na rynku kapitałowym jest zdobyty w październiku 2010 roku tytuł „Spółki Wysokiej Reputacji” w ramach 3. edycji prestiżowego badania „PremiumBrand dla spółek giełdowych”. Grupa Integer.pl została także laureatem XIII edycji ogólnopolskiego programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” i zwyciężyła w małopolskiej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2010”: w kategoriiInnowacyjna Firmaza automatyzację głównej sortowni korespondencjii program lojalnościowy EKOInPost oraz w kategorii Innowacyjna Usługaza Paczkomaty 24/7.

Rozwój usługi Paczkomaty 24/7, wprowadzenie na rynek nowej marki telefonii komórkowej FreeM (MVNO) i MOVA, uruchomienie InFlavo i Power Post tokluczowe przedsięwzięcia zrealizowane przez Grupę Integer.plw IV kwartale 2010 roku.Ostatnie trzy miesiące roku upłynęły również pod znakiem aktywnego pozyskiwania klientów mobilnych płatności i e-faktur. Wskazane działania są wstępem do szeroko zakrojonych projektów biznesowych dedykowanych rynkowi pocztowo-finansowemu, branży direct marketingu oraz sektorowi e-commerce, ze szczególnym uwzględnieniem usług z obszaru social-shopping.

W oparciu o wdrożone w 2010 roku rozwiązania Grupa Integer.pl zapowiada uruchomienie w 2011 rokuusługi umożliwiającej dokonanie całego procesu zakupowego wirtualnie, wyłącznie za pomocą telefonu komórkowego – od wizyty w e-sklepie bazującym na usłudze InFlavo, przez dokonanie opłaty z wykorzystaniem opcji „mobilnych płatności”, aż po zamówienie i odbiór przesyłki w Paczkomacie 24/7. Do tego celu Grupa Integer.pl uruchomiła w IV kwartale 2010 roku sieć FreeM własną marę telefonii komórkowej, umożliwiającą aktualnie jej użytkownikom bezpłatne korzystanie z komunikatorów i serwisów społecznościowych w zamian za oglądanie reklam.

Działalność Grupy Integer.pl w obszarze e-commerce i social-shopping wzmacniana będzie ponadto przez rozbudową zaplecza logistycznego, niwelującego dotychczasowe problemy związane z tradycyjnym sposobem doręczania przesyłek. Grupa konsekwentnie rozbudowuje sieć Paczkomatów 24/7, które już w 2010 roku osiągnęły próg rentowności. Docelowym założeniem Zarządu Grupy jest wejście z usługą do co najmniej 9 krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Integer.pl rozpoczął już prace studyjne związane z integracją Paczkomatów 24/7 z siecią Deutsche Post, a już w lipcu 2011 roku – dzięki umowie z estońską pocztą publiczną Eesti Post – pierwsze paczkomaty staną na ulicach Estonii.

W IV kwartale 2010 roku Grupa Integer.pl uruchomiła także testowo, dla zamkniętej grupy klientów  innowacyjną usługęPower Post opartą na technologii poczty hybrydowej. Narzędzie informatyczne umożliwiające korzystanie z Power Post zostało już uwzględnione w systemach ERP firmy Comarch. Komercyjny start Power Post planowany jest na I kwartał 2011 roku.
Plany Grupy Integer.pl na 2011 rok:

 • Wzrost udziałów w rynku usług pocztowo-kurierskich do18-20% do końca 2012 roku
 • Systematyczne zwiększanie liczby doręczanych listów z niemal 75 mln listów w 2009 roku, 140 mln w 2010 roku, przez 220-250 mln przesyłek w 2012 roku aż po osiągnięcie w 2013 roku progu 280-300 mln listów
 • Komercyjny start w I kwartale 2011 roku, rozwój i promocja Power Post /poczty hybrydowej/
 • Systematyczne budowanie pozycji lidera w sektorze e-commerce, w tym rozwój usługi Paczkomaty 24/7 – uruchomienie docelowo 800 maszyn w całej Polsce i ekspansja na rynki Europy Środkowej i Wschodniej
 • Dynamiczny rozwój E-InPost wraz z usługą InFlavo
 • Wdrożenie projektu zakładającego wirtualne zakupy (InFlavo) przy użyciu telefonu komórkowego (FreeM), dokonaniem mobilnych płatności (InPost Finanse) i zamówieniem przesyłki do Paczkomatu 24/7
 • Rozwój usług z zakresu marketingu bezpośredniego i programów lojalnościowych z wykorzystaniem marek telekomunikacyjnych FreeM i MOVA
 • Wprowadzenie na rynek nowych marek telefonii komórkowej dedykowanych sieciom handlowym
 • Rozwój i pozyskanie nowych klientów: mobilnych płatności oraz e-faktur
 • Zwiększenie dostępności usług finansowych w kluczowych województwach
 • Umacnianie pozycji lidera na rynku kolportażu druków bezadresowych i rozszerzanie działalności na Ukrainie (kolportaż oraz paczkomaty)

Udział usług niestandardowych (w tym elektronicznych)będzie stanowić co najmniej 30% w przychodach Grupy Integer.pl w najbliższych latach.

Więcej informacji o Grupie Integer.pl dostępnych jest na: www.integer.pl, www.inpost.pl, www.paczkomaty.ploraz www.mobilneplatnosci.pl, a także na blogu: http://blog.inpost.pl/

Nasze marki

 • InpostInpost
 • Inpost PaczkomatyInpost Paczkomaty
 • Inpost FinanseInpost Finanse
 • easypackeasypack