Kontakt

Kontakt

INTEGER.pl SA
ul. Wielicka 28,
30-552 Kraków

tel. 12 619 98 00,
fax 12 619 98 01

Grupa Integer.pl - bardzo dobre wyniki po pierwszym kwartale 2012

16 Maja 2012

Informacja prasowa
                                                                                                                                                                                                                                                        Kraków, 16 maja 2012

 

Grupa Integer.pl – bardzo dobre wyniki po pierwszym kwartale 2012

 

Wzrost sprzedaży o 31,7% i zysku netto o 26,2%

 

Grupa Integer.pl – czołowa polska grupa pocztowa, niezależny operator finansowy oraz dostawca innowacyjnych rozwiązań pocztowo-kurierskich i usług z zakresu e-commerce – odnotowała w I kwartale 2012 roku 75,71 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o niemal 32% w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku. Zysk netto wyniósł 6,09 mln zł i był wyższy o 26,25% względem pierwszego kwartału 2011. Skonsolidowany zysk na jedną akcję Integer.pl ukształtował się w na poziomie 1,03 zł.

 

 

Rentowność netto Grupy Integer.pl w pierwszym kwartale 2012 roku osiągnęła poziom 8,05%. Jednocześnie Grupa wypracowała w I kwartale 2012 roku 6,22 mln zł zysku operacyjnego. Skonsolidowana EBITDA wyniosła 10,49 mln zł i wzrosła o 2,47% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

 

 

W lutym 2012 roku Integer.pl – z wynikiem 43,5% – uplasował się na 9. pozycji w zestawieniu firm o najwyższych stopach zwrotu w 2011 roku w Rankingu spółek notowanych na GPW Gazety Giełdy Parkiet.

 

„Pierwszy kwartał 2012 roku jak najbardziej możemy zaliczyć do udanych, co potwierdzają dobre wyniki finansowe Grupy Integer.pl i mocna pozycja na rynku kapitałowym. Robimy wszystko, żeby utrzymać dotychczasowe wzrosty. Wszystkie nasze siły przekierowujemy aktualnie na rozwój usługi Paczkomaty® InPost. To najbardziej perspektywiczna część sektora pocztowo-kurierskiego, dlatego zamierzamy jednocześnie wykorzystać moment dynamicznego wzrostu branży e-commerce w Polsce i na rynkach międzynarodowych. Nie oznacza to jednak, że poprzestajemy jedynie na Paczkomatach InPost. To tylko część naszej działalności - aktywnie uczestniczymy również w konsolidacji polskiego rynku druków bezadresowych, dzięki czemu nasze udziały w tym sektorze powinny znacząco zwiększyć się w kolejnych latach, przynosząc Grupie Integer.pl kolejne wzrosty zarówno na poziomie zysków, jak też rentowności – zapowiada Rafał Brzoska, prezes zarządu Grupy Integer.pl.

 

W I kwartale 2012 roku Grupa Integer.pl koncentrowała się głównie – poza rozszerzaniem zasięgu działalności w sektorze pocztowym i finansowym oraz aktywnością w zakresie konsolidacji rynku kolportażu druków bezadresowych w Polsce – na międzynarodowej ekspansji Paczkomatów InPost.

 

o Umowa z Nightline Couriers, liderem rynku kurierskiego w Irlandii na produkcję, dostawę oraz instalację 100 Paczkomatów InPost do końca 2012 roku (I etap umowy). Wartość kontraktu szacowana jest na 2,5 mln euro /luty 2012/

 

o Umowa na produkcję, dostawę oraz instalację 29 paczkomatów na Łotwie w ramach realizacji III etapu kontraktu z Eesti Post /styczeń 2012/

 

Eksterytorialna działalność sprawiła, że Grupa Integer.pl w zaledwie 12 miesięcy (stan na marzec 2012) podpisała umowy inwestycyjne z 9 partnerami zagranicznymi, dzięki którym Paczkomaty® InPost będą dostępne - poza Polską – od Estonii, Litwy i Łotwy, przez Rosję, Cypr i Hiszpanię, aż po Irlandię, Arabię Saudyjską i Chile.

 

Kontynuacja międzynarodowej ekspansji Paczkomatów InPost oraz rozwój sieci na terenie Polski to strategiczne cele Grupy Integer.pl. W 2012 roku – dzięki umowie z PineBridge Investments, globalnym funduszem private equity – spółka podwoi między innymi polską sieć Paczkomatów. Z kolei mieszkańcy niemal wszystkich krajów europejskich będą mogli korzystać do końca 2016 roku z około 16 tys. urządzeń do samodzielnego, całodobowego nadawania i odbierania przesyłek. Inwestycja na kwotę 108 mln EUR (453 mln zł) będzie podlegać zatwierdzeniu przez UOKiK. W okresie 2 lat Grupa Integer.pl wniesie środki pieniężne i kapitał w wysokości 58 mln EUR (243 mln zł) natomiast PineBridge Investments zainwestuje ponad 50 mln EUR (210 mln zł). Projekt EasyPack zwiększy dostępność Paczkomatów w kolejnych 12 krajach europejskich i WNP, a jego celem jest znaczące wykorzystanie potencjału dynamicznie rosnącego sektora e-commerce na świecie. Do końca 2016 roku EasyPack będzie dysponować siecią nawet do 16.000 maszyn.

 

Grupa Integer.pl planuje przeznaczyć do końca 2012 roku na rozwój usługi Paczkomaty® InPost od 40 do 80 mln zł, a niemal pięcioletni projekt zagranicznej ekspansji wyceniany jest na około 350 mln euro.Udział usług niestandardowych (w tym elektronicznych) będzie stanowić co najmniej 30% w przychodach Grupy Integer.pl w najbliższych latach. Dzięki strategicznym inwestycjom – realizowanym na międzynarodowych rynkach – przychody Grupy Integer.pl z projektów zagranicznych osiągną w ciągu kilku najbliższych lat poziom 20-40 mln euro rocznie.

 

Jednocześnie do końca 2012 roku Grupa Integer.pl planuje otworzyć 300 nowych palcówek w całej Polsce. Równocześnie liczba miejscowości, w których będzie świadczyć swoje usługi dla odbiorców indywidualnych wzrośnie do 550, a dla instytucjonalnych do 8.000.

 

Na wyniki finansowe Grupy Integer.pl w kolejnych kwartałach 2012 wpłynie ponadto wdrożenie na polski i europejski rynek automatycznych terminali pocztowych, zastępujących w pełni punkty pocztowe. Grupa Integer.pl zainwestowała już 5 mln zł w przygotowanie prototypu. Spółka szacuje, że cena rynkowa urządzeń – w sprzedaży dla zewnętrznych partnerów – oscylować będzie w granicach 150 – 200 tys. zł za jedną maszynę.

 

W I kwartale 2012 roku Integer.pl intensyfikował również działania w sektorze druków bezadresowych i jednocześnie aktywnie zaangażował się również w konsolidację tego rynku. W maju 2012 roku Grupa sprzedała na rzecz austriackiej spółki Post acht Beteiligungs nowo powołany Kolportaż Rzetelny. Efekty współpracy mogą być widoczne w wynikach finansowych Integer.pl jeszcze w I połowie 2012 roku.

 

Grupa Integer.pl za pośrednictwem spółki InPost Finanse rozpoczęła również w I kwartale 2012 roku – na mocy wygranych przetargów publicznych – współpracę z:

 

o OPS Białołęka – przewidywana wartość świadczeń do wypłaty w ramach umowy wynosi około 350 tys. zł i obejmuje 150 przekazów miesięcznie

 

o KRUS Warszawa – przewidywana wartość świadczeń do wypłaty w ramach umowy wynosi około 280 mln zł i obejmuje średnio 93 tys. przekazów rocznie. Umowa zawarta na 3 lata

 

o Urzędu Miasta Tarnów – przewidywana wartość świadczeń do wypłaty w ramach umowy szacowana jest na około 1 mln zł i obejmuje 300 przekazów miesięcznie

 

o MOPR Poznań – przewidywana wartość świadczeń do wypłaty w ramach umowy wynosi około 2,6 mln zł i obejmuje 730 przekazów miesięcznie

 

W I kwartale 2012 roku Grupa Integer.pl kontynuowała również partnerską współpracę z SMS Kredyt Holding S.A., w tym dynamiczny rozwój spółki ProfesKasa S.A., działającej na rynku mikropłatności, w której InPost Finanse posiada udziały.

 

Plany Grupy Integer.pl na lata 2012-2013

 
 • Wzrost udziałów w rynku usług pocztowo-kurierskich do 18-20% do końca 2012 roku
 • Systematyczne zwiększanie liczby doręczanych listów przez 220-250 mln przesyłek w 2012 roku aż po osiągnięcie progu 280-300 mln listów w 2013 roku
 • Rozwój i rozszerzanie portfolio klientów usługi Power Post /poczty hybrydowej, łączącej tradycyjne usługi pocztowe z funkcjonalnością poczty elektronicznej
 • Zwiększanie zasięgu działalności pocztowej na terenie Polski
 • Wdrożenie na polski i europejski rynek automatycznych terminali pocztowych
 • Konsekwentne budowanie pozycji lidera w polskim i międzynarodowym sektorze e-commerce, w tym rozwój usługi Paczkomaty® InPost: Uruchomienie do 2016 roku 16 tys. maszyn w 12 krajach europejskich i WNP - osiągnięcie pozycji międzynarodowego lidera w zakresie usług               paczkomatowych                                                                                                                                                                                                                                                   Zarządzanie już w 2012 roku największą w Polsce i drugą co do wielkości na świecie siecią Paczkomatów
 • Realizacja kontraktów na rzecz instytucji publicznych, zawartych przez spółkę InPost Finanse
 • Rozwój spółki ProfesKasa S.A., działającej na rynku mikropłatności, w której InPost Finanse jest udziałowcem
 • Pozyskanie przez InPost Finanse na rzecz spółki ProfesKasa S.A. do końca września 2012 roku nie mniej niż 300 umów agencyjnych lub 500 punktów przyjmowania płatności
 • Rozwój i pozyskanie nowych klientów: mobilnych płatności oraz e-faktur (InPost Finanse)
 • Zwiększenie dostępności usług finansowych w kluczowych województwach oraz zawieranie nowych, strategicznych kontraktów, m.in. z jednostkami publicznymi i samorządowymi (InPost Finanse)
 • Umacnianie pozycji lidera na rynku kolportażu druków bezadresowych i rozszerzanie działalności na Ukrainie (kolportaż oraz Paczkomaty® InPost)
 • Aktywny udział w konsolidacji polskiego rynku druków bezadresowych


Więcej informacji o Grupie Integer.pl dostępnych jest na: www.integer.pl, www.inpost.pl, www.paczkomaty.pl oraz www.mobilneplatnosci.pl, a także na blogu: http://blog.inpost.pl/

Nasze marki

 • InpostInpost
 • Inpost PaczkomatyInpost Paczkomaty
 • Inpost FinanseInpost Finanse
 • easypackeasypack