Kontakt

Kontakt

INTEGER.pl SA
ul. Wielicka 28,
30-552 Kraków

tel. 12 619 98 00,
fax 12 619 98 01

GRUPA INTEGER.PL DOSKONAŁE WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2011

01 Września 2011

Informacja prasowa

 

Kraków, 1 września 2011

 

GRUPA INTEGER.PL – DOSKONAŁE WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2011

 

WZROST ZYSKU NETTO O 57%, SPRZEDAŻY O 22% I ZYSKU OPERACYJNEGO O 21%

 

Grupa Integer.pl – czołowa polska grupa pocztowa, dostawca innowacyjnych rozwiązań pocztowo-kurierskich i usług z zakresu e-commerce oraz niezależny operator finansowy i telekomunikacyjny – odnotowała w I półroczu 2011 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie 11,57 mln zł, co oznacza wzrost o 56,6% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W minionym półroczu Grupa zwiększyła skonsolidowane przychody o niemal 22% (z 94,68 mln zł do 115,56 mln zł). Rentowność netto spółki ukształtowała się na poziomie 10%.

 

Grupa Integer.pl wypracowała w I półroczu 14,65 mln zł zysku operacyjnego, co daje wzrost względem analogicznego okresu roku ubiegłego o ponad 21%, a skonsolidowana EBITDA zwiększyła się do 21,4 mln zł, czyli o 27,7%.

 

Stopa zwrotu z inwestycji w akcje Integer.pl wynosi 633,57% od debiutu spółki na warszawskiej GPW.

 

 

Co najmniej 30% przychodów Grupy Integer.pl w najbliższych latach będzie stanowić udział usług niestandardowych (w tym elektronicznych), uwzględniając międzynarodową ekspansję zagraniczną Paczkomatów InPost czy wpływy z platform sprzedażowych InFlavo oraz InFlavo Kultura.

 

Rafał Brzoska, prezes zarządu Integer.pl z optymizmem podsumowuje I półrocze 2011 - „Zarówno pierwszy, jak i drugi kwartał 2011 roku zamknęliśmy z bardzo dobrymi wynikami finansowymi. Utrzymujemy wzrostowy trend, mimo spadkowych tendencji w światowej i polskiej gospodarce. Dzięki wysokiej aktywności biznesowej nieprzerwanie zachowujemy również mocną pozycję na rynku kapitałowym, co przy znakomitych wynikach finansowych jest dla inwestorów dobrym prognostykiem na kolejne kwartały 2011 roku. Konsekwentnie –ze względu na zdywersyfikowaną i strategicznie zaplanowaną działalność – dążymy do tego, by utrzymać status jednej z najbardziej perspektywicznych spółek notowanych na GPW w Warszawie. Na rok 2011 założyliśmy przede wszystkim mocne wejście Grupy Integer.pl z Paczkomatami InPost na europejskie rynki – kontrakty z estońską pocztą publiczną Eesti Post, rosyjskim funduszem iTech oraz hiszpańskim partnerem, które już realizujemy są dopiero wstępem do naszej międzynarodowej ekspansji”.

 

W I półroczu 2011 roku działalność Grupy Integer.pl koncentrowała się na pozyskiwaniu nowych, strategicznych partnerów biznesowych, szczególnie w kontekście międzynarodowej ekspansji Paczkomatów InPost. W tym zakresie Grupa prowadziła intensywne działania promocyjno-sprzedażowe zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Efektem aktywnych, międzynarodowych kontaktów handlowych są trzy sfinalizowane umowy, zakładające uruchomienie paczkomatów w Estonii, Rosji oraz Hiszpanii. Zgodnie z planami Grupy Integer.pl, całodobowe automaty do obierania i nadawania przesyłek do końca 2011 roku będą dostępne na czterech kolejnych, znaczących rynkach – na Łotwie, Ukrainie, w Czechach i na Słowacji. Z kolei w perspektywie trzech latach z urządzenia zostaną rozlokowane w co najmniej 20 krajach europejskich.

 

Jednocześnie Grupa Integer.pl kontynuowała w I półroczu 2011 roku rozwój usługi paczkomatowej na terenie całej Polski, uruchamiając kolejne urządzenia. Aktywność biznesowa Grupy w tym zakresie obejmowała również integrację paczkomatów z największymi platformami sprzedażowymi w Polsce oraz znaczącymi i znanymi na rynku sklepami internetowymi, zwiększając dostępność i zasięg usługi.

 

Równolegle do międzynarodowej ekspansji Paczkomatów oraz intensyfikacji działań w zakresie ich rozwoju na polskim rynku, Grupa Integer.pl w okresie styczeń – czerwiec 2011 koncentrowała się na przygotowaniach umożliwiających wdrożenie jeszcze w 2011 roku szeroko zakrojonych projektów biznesowych dedykowanych rynkowi pocztowo-finansowemu, branży direct marketingu oraz sektorowi e-commerce, ze szczególnym uwzględnieniem usług z obszaru social-shopping.

 

W oparciu o Paczkomaty® InPost oraz wdrożone w 2010 roku rozwiązania Grupa Integer.pl zapowiada uruchomienie w 2011 roku innowacyjnej usługi umożliwiającej dokonanie całego procesu zakupowego wirtualnie, wyłącznie za pomocą telefonu komórkowego. Kluczowym założeniem nowej koncepcji biznesowej jest wizyta w e-sklepie bazującym na platformie InFlavo,dokonanie opłaty za zakupy z wykorzystaniem opcji „mobilnych płatności” oferowanych przez InPost Finanse, aż po zamówienie i odbiór przesyłki w Paczkomacie.

 

Plany Grupy Integer.pl na lata 2011-2013:

 
 • Wzrost udziałów w rynku usług pocztowo-kurierskich do18-20% do końca 2012 roku
 
 • Systematyczne zwiększanie liczby doręczanych listów z niemal 75 mln listów w 2009 roku, niemal 140 mln w 2010 roku, przez 220-250 mln przesyłek w 2012 roku aż po osiągnięcie w 2013 roku progu 280-300 mln listów
    
  • Cel ten będzie osiągnięty dzięki długoterminowym umowom ze strategicznymi klientami, jak również w efekcie systematycznie zwiększającej się liczby klientów
 
 • Zwiększanie zasięgu działalności pocztowej:
    
  • Usługi InPost aktualnie dostępne są w 900 Punktach Obsługi Klienta w 230 miastach, przy czym korespondencja doręczana za pośrednictwem InPost trafia do ponad 7 tys. miejscowości na terenie całego kraju, z uwzględnieniem również tych najmniejszych. Do końca 2011 roku Grupa Integer.pl planuje otworzyć 500 nowych palcówek w całej Polsce, równocześnie liczba miejscowości, w których będzie świadczyć swoje usługi dla odbiorców indywidualnych (nie tylko z wykorzystaniem paczkomatów) wzrośnie do 450, a dla instytucjonalnych do 6000
 
 • Konsekwentne budowanie pozycji lidera w sektorze e-commerce, w tym rozwój usługi Paczkomaty® InPost:
    
  • Uruchomienie w 2011 roku kolejnych 200 urządzeń, dzięki którym sieć Paczkomatów InPost rozszerzy się do ponad 600 automatów na terenie całego kraju
  •  
  • Uruchomienie docelowo 1.000 maszyn w całej Polsce
 
 • Międzynarodowa ekspansja Paczkomatów InPost:
    
  • Realizacja zawartych już kontraktów z:
     
   • estońską pocztą publiczną Eesti Post na produkcję, dostawę i wdrożenie 38 paczkomatów
   •  
   • iTech, funduszem nowoczesnych technologii należącym do Grupy QIWI - rozwój biznesu paczkomatowego w ponad 30 miastach w Rosji, gdzie stanie łącznie około 440 paczkomatów
   •  
   • lokalną firmą kurierską działającą na rynku hiszpańskim na projekt, produkcję, dostawę oraz instalację paczkomatów na terenie Hiszpanii. Od 2012 roku możliwe będzie nadawanie paczek za pośrednictwem Paczkomatów InPost zarówno do Hiszpanii, jak i odbiór w Polsce przesyłek zagranicznych z tego kraju
  •  
  • Całodobowe automaty do obierania i nadawania przesyłek do końca 2011 roku będą dostępne, poza Estonią, Rosją i Hiszpanią, na sześciu perspektywicznych rynkach – w Estonii, Rosji, na Łotwie, Ukrainie, w Czechach i na Słowacji
  •  
  • w perspektywie kolejnych trzech latach paczkomaty będą dostępne w co najmniej 20 krajach europejskich
 
 • Dynamiczny rozwój e-InPost wraz z usługą InFlavo oraz InFlavo Kultura – platform umożliwiających prowadzenie kompleksowej sprzedaży za pośrednictwem portalu Facebook.com, które pośrednio mają generować i podnosić liczbę użytkowników Paczkomatów InPost

 

 • Wdrożenie projektu zakładającego wirtualne zakupy (InFlavo) przy użyciu telefonu komórkowego (FreeM), dokonaniem mobilnych płatności (InPost Finanse) i zamówieniem przesyłki do Paczkomatu InPost

 

 • Rozwój usług z zakresu marketingu bezpośredniego i programów lojalnościowych z wykorzystaniem marek telekomunikacyjnych FreeM i MOVA

 

 • Wprowadzenie na rynek nowych marek telefonii komórkowej dedykowanych sieciom handlowym

 

 • Rozwój i pozyskanie nowych klientów: mobilnych płatności oraz e-faktur

 

 • Rozwój i promocja Power Post /poczty hybrydowej

 

 • Zwiększenie dostępności usług finansowych w kluczowych województwach oraz zawieranie nowych, strategicznych kontraktów, m.in. z jednostkami publicznymi i samorządowymi

 

 • Umacnianie pozycji lidera na rynku kolportażu druków bezadresowych i rozszerzanie działalności na Ukrainie (kolportaż oraz paczkomaty)

 

 • Priorytetem Grupy Integer.pl są inwestycje w nowoczesne technologie. Pozwalają one na intensywny i systematyczny rozwój spółek należących do Grupy i tym samym wzrost ich konkurencyjności.

 

Równolegle prowadzona działalność Grupy Integer.pl na rynku kolportażu druków bezadresowych, usług pocztowo-kurierskich, w sektorze e-commerce i social shopping, w branży finansowej oraz w segmencie MVNO, pozwala na efektywne wykorzystywanie synergii między poszczególnymi spółkami wchodzącymi w jej skład, wynikającej z kompatybilności rozwiązań i usług oferowanych w ramach Grupy.

 

Więcej informacji o Grupie Integer.pl dostępnych jest na: www.integer.pl, www.inpost.pl, www.paczkomaty.pl, www.inflavo.pl oraz www.mobilneplatnosci.pl i www.freem.pl, a także na blogu: http://blog.inpost.pl/

Nasze marki

 • InpostInpost
 • Inpost PaczkomatyInpost Paczkomaty
 • Inpost FinanseInpost Finanse
 • easypackeasypack