Kontakt

Kontakt

INTEGER.pl SA
ul. Malborska 130,
30-624 Kraków

tel. 12 619 98 00,
fax 12 619 98 01

Grupa Integer.pl - wyniki finansowe po 3 kwartałach 2014

14 Listopada 2014

Grupa Integer.pl SA – właściciel największej międzynarodowej sieci innowacyjnych Paczkomatów® (pod marką InPost) oraz kluczowego prywatnego operatora pocztowego w Polsce – wypracowała po 3 kwartałach 2014 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 436,73 mln zł, co oznacza wzrost o 82% rok do roku. Skonsolidowany wskaźnik EBITDA wyniósł 21,66 mln zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej osiągnął poziom 9,49 mln zł.

Grupa Integer.pl SA w III kwartale 2014 roku kontynuowała dynamiczną ekspansję Paczkomatów® InPost – sieć terminali istotnie zwiększyła swój zasięg na terytorium kluczowych europejskich rynków e-commerce, m.in. w Wielkiej Brytanii i Włoszech. Spółka zintensyfikowała swoje działania także na pozostałych kontynentach, rozpoczynając instalację urządzeń w: Azji, na Bliskim Wschodzie oraz Ameryce Północnej.

Istotnym czynnikiem wpływającym na jeszcze silniejszą pozycję Paczkomatów® InPost na rynku polskim będzie miała strategiczna współpraca InPost z portalem Allegro. Teraz w opcjach przesyłki każdy e-sprzedawca, korzystający z największej platformy e-commerce w naszym kraju, może dodać nowe możliwości: Allegro Paczkomaty® InPost i Allegro Polecony InPost. Będzie to najtańsza dostępna forma dostawy – zarówno w odniesieniu do listu poleconego (3,94 zł), jak i paczki (7,99 zł). W każdej z tych opcji klienci mają zagwarantowany darmowy zwrot kupionego towaru.

Grupa Integer.pl SA pracowała również nad technicznymi usprawnieniami Paczkomatów® InPost – we wszystkich automatach zainstalowano czytniki kart płatniczych, a w ponad połowie z nich możliwe jest dokonywanie płatności zbliżeniowych. Spółka postawiła także na rozwój usługi zwrotów – za pomocą samoobsługowych urządzeń możliwy jest zwrot towarów do większości e-sklepów bez jakichkolwiek opłat (serwis Szybkiezwroty.pl).

„Ekspansja Paczkomatów® InPost przebiega zgodnie z obraną przez nas strategią – co więcej, na najistotniejszych rynkach wyprzedzamy nasze założenia i przypuszczamy, że break-even osiągniemy znacznie szybciej niż zakładaliśmy. Tak jest m.in. w Wielkiej Brytanii, w której działa ponad 1.000 innowacyjnych terminali, a do końca 2015 roku mieszkańcy Wysp będą mogli skorzystać z aż 2.000 urządzeń. Wysoki poziom dotarcia w najbliższym czasie chcemy osiągnąć także na innych równie chłonnych rynkach – we Włoszech, Francji czy Malezji. Mimo niekwestionowanej pozycji lidera, wciąż pracujemy nad tym, aby nasze usługi były w pełni niezawodne: usprawniamy je pod względem technologicznych i zawieramy kluczowe partnerstwa z gigantami rynku e-commerce, przykładowo z włoskim Banzai, brytyjskim MetaPack czy w Polsce z Allegro”– komentuje Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl SA.

W III kwartale 2014 roku zrealizowano kolejne podwyższenie kapitału spółki EasyPack – odpowiedzialnej za rozwój własnych sieci Paczkomatów® InPost w Europie. Integer.pl dokonał wkładu pieniężnego w wysokości 11,814 mln euro, natomiast spółka Asterina Investments S.a r.l. wniosła wkład pieniężny w wysokości 10,186 mln euro. Rejestracja podwyższenia kapitału nastąpiła w dniu 14 października 2014.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego struktura kapitałowa EasyPack sp. z o.o. przedstawia się następująco:
• Spółki z Grupy Integer.pl posiadają 53,7% udziału w kapitale zakładowym EasyPack;
• Spółka Asterina Investments S.a r.l. posiada 46,3% udziału w kapitale zakładowym EasyPack.
Było to drugie w tym roku podwyższenie kapitału EasyPack – 23 maja 2014 zarejestrowano podwyższenie kapitału EasyPack sp. z o.o. w następujący sposób:
• Integer.pl wniósł wkład pieniężny w wysokości 6,126 mln zł oraz wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą „Integer.pl Spółka Akcyjna Oddział Paczkomaty w Zabierzowie” o wartości 11,45 mln EUR,
• Asterina Investments S.a r.l. wniosła wkład pieniężny w wysokości 16,968 mln EUR.

Należąca do Grupy Integer.pl SA spółka InPost zwyciężyła też w przetargu na obsługę przesyłek KRUS o wartości 22,71 mln zł. Dwuletnia umowa, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2015 roku, obejmuje dostarczanie przesyłek zwykłych, rejestrowanych, ekspresowych oraz za potwierdzeniem odbioru – w obrocie krajowym i zagranicznym, jak również paczek i przesyłek kurierskich. Usługa będzie realizowana na rzecz 273 jednostek terenowych KRUS: Centrali, 16 oddziałów regionalnych i 256 placówek terenowych rozlokowanych na terenie całego kraju. Łącznie w ciągu dwóch lat InPost zrealizuje dla KRUS około 22,5 mln przesyłek.

Z kolei spółka InPost Finanse rozpoczęła świadczenie swoich usług jako krajowa instytucja płatnicza. Taki status przyznawany jest wyłącznie instytucjom, które – zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego – są w stanie zapewnić odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa, spełnić szereg warunków prawnych, finansowych oraz technicznych, a także posiadać niezbędne doświadczenie i wykształcenie – adekwatne do rodzaju i zakresu działalności. W oparciu o zezwolenie KNF, InPost Finanse uruchamia m.in. punkty kasowe w urzędach skarbowych.

 Kluczowe wydarzenia w III kwartale 2014 roku:

• wrzesień 2014
o Paczkomaty® InPost otrzymały nagrodę główną Grand Prix w ramach pierwszej edycji konkursu Polish Masters of Business. Spółka została doceniona za imponujący poziom wzrostu na krajowym i międzynarodowym rynku pocztowo-kurierskim.
o Paczkomaty® InPost zdobyły prestiżową nagrodę „Supplier of the Year”. Wyróżnienie zostało przyznane podczas targów Post-Expo 2014 w Sztokholmie.
o InPost jako partner firmy Aqmet we współpracy z 5aSec – rozpoczyna wdrażanie Pralniomatów Hi’Shine – innowacyjnych urządzeń umożliwiających nadanie i odbiór prania w trybie 24/7. Początkowo usługa będzie dostępna w wybranych lokalizacjach na terenie Warszawy i Krakowa, aby docelowo pojawić się w większości miast w Polsce. Planowana jest także zagraniczna ekspansja rozwiązania.
o Grupa Integer.pl podpisała porozumienie z Repsol Italy - operatorem stacji paliw działającym w 29 krajach. Współpraca obejmuje instalację Paczkomatów® InPost na stacjach Repsol we Włoszech, zapewniając jednocześnie mieszkańcom mniejszych miejscowości możliwość odbioru paczek w trybie 24/7.

• sierpień 2014
o Grupa Integer.pl ogłosiła zawarcie kluczowych umów z partnerami w zakresie rozwoju sieci Paczkomatów® InPost na terytorium Malezji. Na mocy strategicznych porozumień, Skynet oraz iSIS – krajowi liderzy branży kurierskiej – odpowiadać będą za obsługę logistyczną terminali. Pierwsze kilkadziesiąt Paczkomatów zostanie rozlokowanych w Kuala Lumpur na stacjach Petronas Mesra Stations oraz w placówkach sieci spożywczej Tesco. Od listopada 2014 roku na terenie Malezji funkcjonować będzie 140 innowacyjnych terminali, zaś do końca 2016 roku aż 350.
o InPost UK Limited podpisał porozumienie o współpracy z MetaPack Group – jedną z najpopularniejszych platform do zarządzania dostawami na lokalnym i międzynarodowym rynku e-commerce. Dzięki temu brytyjscy e-detaliści – korzystający z usług MetaPack Group – oraz klienci sklepów internetowych także zyskają możliwość nadawania i odbierania towarów za pomocą najnowocześniejszego typu maszyn click&collect.

• lipiec 2014
o InPost podpisał porozumienie z P4D, czołowym graczem rynku logistycznego w Wielkiej Brytanii, oferującym zaawansowane usługi kurierskie. Dzięki nawiązanej współpracy klienci P4D będą mogli skorzystać z elastycznych dostaw za pomocą Paczkomatów® InPost.
o Na rynku Catalyst – 24 lipca – zadebiutowały obligacje Integer.pl SA. Spółka wprowadziła do alternatywnego systemu obrotu 30 tysięcy obligacji na okaziciela serii INT0617 o łącznej wartości nominalnej 30 milionów złotych. Środki z emisji obligacji – obok środków uzyskanych z przeprowadzonej prywatnej emisji akcji – także będą przeznaczone na inwestycję w spółkę EasyPack.
o InPost uruchomił Paczkomat® na dworcu autobusowym Victoria Station, jednym z najbardziej uczęszczanych punktów komunikacyjnych w Wielkiej Brytanii. Każdego roku z Victoria Station korzysta blisko 10 milionów pasażerów.

 W III kwartale 2014 roku Grupa Integer.pl SA kontynuowała rozwój na 3 kluczowych płaszczyznach biznesowych jako właściciel:
• rewolucyjnych Paczkomatów® InPost
• największej prywatnej poczty InPost
• niezależnego operatora finansowo-ubezpieczeniowego InPost Finanse

Paczkomaty® InPost
Grupa Integer.pl SA w III kwartale 2014 roku kontynuowała dynamiczną – krajową i zagraniczną – ekspansję Paczkomatów® InPost. Tym samym:
• od listopada 2013 roku na polskim rynku dostępnych jest już 1.100 Paczkomatów® InPost.
• kontynuowany jest rozwój sieci urządzeń zagranicą. Obecnie na całym świecie funkcjonuje – w różnych modelach biznesowych – ponad 3.500 Paczkomatów® w 22 krajach.
spółka jest w trakcie pozyskiwania około 6.000 lokalizacji - nowe Paczkomaty® staną w 15 kolejnych krajach.
W ciągu najbliższych 3-4 lat Paczkomaty® InPost pojawią się też w obu Amerykach oraz w Azji. Trwają prace nad przygotowaniem lokalizacji pod planowane inwestycje.

 Kluczowe osiągnięcia w zakresie międzynarodowego

rozwoju sieci Paczkomatów® InPost według kryterium geograficznego:

• WIELKA BRYTANIA – sieć zwiększyła się do ponad 1.000 Paczkomatów®:
o sfinalizowano umowę z TfL – londyńskim zarządcą transportu miejskiego: uruchomiono Paczkomaty® InPost na parkingu stacji metra Buckhurst Hill oraz na dworcu autobusowym Victoria Station, jednym z najbardziej uczęszczanych punktów komunikacyjnych w Wielkiej Brytanii (Londyn),
o rozpoczęto współpracę z VisualSoft – brytyjskim dostawcą rozwiązań z zakresu
e-commerce,
o podpisano umowę z Morrisons Supermarket – brytyjską siecią supermarketów, będącą właścicielem 500 sklepów w Zjednoczonym Królestwie,
o podpisano kontrakt z P4D – czołowym graczem rynku logistycznego w Wielkiej Brytanii, oferującym zaawansowane usługi kurierskie,
o podpisano porozumienie o współpracy z MetaPack Group – jedną z najpopularniejszych platform do zarządzania dostawami na lokalnym i międzynarodowym rynku e-commerce.
Dzięki nowym działaniom biznesowym sieć terminali na Wyspach zwiększy się do końca 2015 roku do 2.000 urządzeń.

• WŁOCHY – do końca 2015 spółka planuje uruchomić 1.000 Paczkomatów® InPost. Ekspansja obejmie północne oraz północno-centralne rejony Włoch oraz okolice największych miast, m.in.: Rzymu, Mediolanu czy Turynu. Docelowo terminale obejmą swoim zasięgiem większość prowincji kraju. W tym celu podpisano:
o porozumienie o współpracy z TNT Express Italy – jednym z globalnych liderów branży kurierskiej.
o porozumienie z Carrefour – jedną z największych sieci handlowych we Włoszech,
o umowy z Repsol Italy oraz TotalErg - operatorami stacji paliw funkcjonującymi m.in. na terytorium Włoch

 

FRANCJA – ofensywa obejmie docelowo większość kraju, w którym stanie łącznie 2.500 maszyn w ciągu dwóch lat. We Francji Grupa Integer.pl SA współpracuje m.in. z operatorem logistycznym Colis-Privé.

HISZPANIA – trwają prace nad komercyjnym startem sieci Paczkomatów® InPost, finalizowane są umowy partnerskie, w tym logistyczne, lokalizacyjne i w zakresie e-commerce.

• SKANDYNAWIA – trwają prace nad komercyjnym startem sieci Paczkomatów®, finalizowane są umowy partnerskie, w tym logistyczne, lokalizacyjne i w zakresie e-commerce.

• EUROPA ŚRODKOWA I WSCHODNIA
o ROSJA – sieć Paczkomatów® pod marką Qiwi Post działa i będzie nadal rozwijana
o UKRAINA – sieć POST24 działa aktualnie jedynie w Kijowie – z uwagi na sytuację polityczną wstrzymano rozwój poza Kijowem
o CZECHY – sieć obejmuje 100 maszyn pod marką InPost
o SŁOWACJA – sieć obejmuje 50 maszyn pod marką InPost
o Pozostałe kraje – trwają prace nad komercyjnym startem sieci Paczkomatów®, finalizowane są umowy partnerskie, w tym logistyczne, lokalizacyjne i w zakresie e-commerce.

• AZJA
o Malezja - zawarto kluczowe umowy z partnerami w zakresie rozwoju sieci Paczkomatów® InPost: Skynet oraz iSIS – krajowi liderzy branży kurierskiej – odpowiadać będą za obsługę logistyczną terminali. Pierwsze kilkadziesiąt Paczkomatów zostanie rozlokowanych w Kuala Lumpur na stacjach Petronas Mesra Stations oraz w placówkach sieci spożywczej Tesco. Od listopada 2014 roku na terenie Malezji funkcjonować będzie 140 innowacyjnych terminali, zaś do końca 2016 roku aż 350.
o Pozostałe kraje – trwają prace nad komercyjnym startem sieci Paczkomatów® InPost, finalizowane są umowy partnerskie, w tym logistyczne, lokalizacyjne i w zakresie e-commerce.

 

BLISKI WSCHÓD – trwają prace nad komercyjnym startem sieci Paczkomatów®, finalizowane są umowy partnerskie, w tym logistyczne, lokalizacyjne i w zakresie e-commerce. W pierwszej połowie 2014 roku rozpoczęto współpracę z Aramex Group – czołowym graczem na rynku usług logistyczno-transportowych na Bliskim Wschodzie. Kooperacja doprowadzi do stworzenia pierwszej na Bliskim Wschodzie transgranicznej sieci terminali, umożliwiających samodzielne nadawanie i odbieranie przesyłek 24/7. Oficjalny start Paczkomatów® InPost w tym regionie nastąpi pod koniec 2014 roku.

• AMERYKA PÓŁNOCNA – trwają prace nad komercyjnym startem sieci Paczkomatów®, finalizowane są umowy partnerskie, w tym logistyczne, lokalizacyjne i w zakresie e-commerce.

 • AUSTRALIA - InPost podpisał umowę z Australia Post na serwis i dostawy Paczkomatów®. To kontynuacja trwającej od dwóch lat współpracy – od sierpnia 2014 roku usługi na rzecz narodowego operatora będzie świadczyć bezpośrednio InPost Australia. Obecnie pod marką Australia Post działa już 156 Paczkomatów® dostarczonych przez Grupę Integer.pl, a sieć będzie systematycznie rozszerzana. Docelowo australijskie terminale będą mogły być zintegrowane z Paczkomatami® InPost na innych kontynentach w ramach dostaw transgranicznych.

InPost

InPost - największa prywatna poczta w Polsce – konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję na krajowym rynku usług pocztowo-kurierskich:
• do dyspozycji klientów oddanych zostało 8.300 Punktów Obsługi Klienta InPost na terenie całej Polski. W planach Grupy Integer.pl SA w 2014 roku jest dalszy dynamiczny rozwój sieci POK.
• InPost zwyciężył też w przetargu na obsługę przesyłek KRUS o wartości 22,71 mln zł. Dwuletnia umowa, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2015 roku, obejmuje dostarczanie przesyłek na rzecz 273 jednostek terenowych KRUS: Centrali, 16 oddziałów regionalnych i 256 placówek terenowych rozlokowanych na terenie całego kraju. Łącznie w ciągu dwóch lat InPost zrealizuje dla KRUS około 22,5 mln przesyłek.
• InPost planuje także aktywne uczestnictwo w konsolidacji na polskim rynku pocztowo-kurierskim. W 2013 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wydał zgodę na przejęcie kontroli nad spółkami: Inforsys SA oraz Polska Grupa Pocztowa SA.Dotąd nie miały jednak miejsca żadne wiążące decyzje. Grupa Integer.pl SA na obecnym etapie negocjacji nie zobowiązała się do przejęcia wyżej wymienionych podmiotów rynkowych, co jednoznacznie wynika z postanowień Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (decyzje nr DKK – 122/2013 oraz 123/2013 z dnia 27 września 2013 roku).

 InPost Finanse

InPost Finanse – niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy umożliwia masowe wypłaty gotówkowe, nadawanie przekazów pieniężnych i opłacanie rachunków za media.
InPost Finanse świadczy usługi jako krajowa instytucja płatnicza. Taki status przyznawany jest wyłącznie instytucjom, które – zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego – są w stanie zapewnić odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa, spełnić szereg warunków prawnych, finansowych oraz technicznych, a także posiadać niezbędne doświadczenie i wykształcenie – adekwatne do rodzaju i zakresu działalności. W oparciu o zezwolenie KNF, InPost Finanse uruchamia m.in. punkty kasowe w urzędach skarbowych.
InPost Finanse dostarcza przekazy pieniężne, regularnie zwyciężając w przetargach instytucji publicznych. Łącznie spółka dostarcza miesięcznie około 100 tys. świadczeń. Do podmiotów, które współpracują z niezależnym operatorem finansowym należą m.in.: oddziały KRUS, Urzędy Miejskie, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej.

Aktualnie spółka realizuje długoterminowe umowy m.in. z: Generali T.U. S.A., LINK 4, Liberty Direct S.A., Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych.

Spółka – na szeroką skalę – świadczy również outsourcing procesów rozliczeniowo-transakcyjnych. W zakresie tym obsługuję m.in. największe telekomy w Polsce.

Więcej informacji na: www.integer.pl, www.paczkomaty.ploraz www.inpost.pl.

Nasze marki

  • InpostInpost
  • Inpost PaczkomatyInpost Paczkomaty
  • Inpost FinanseInpost Finanse
  • easypackeasypack