Kontakt

Kontakt

INTEGER.pl SA
ul. Wielicka 28,
30-552 Kraków

tel. 12 619 98 00,
fax 12 619 98 01

Grupa Integer.pl – wyniki finansowe za III kwartał 2015 roku

16 Listopada 2015

Po trzech kwartałach 2015 roku Grupa Integer.pl wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 495 mln zł, wskaźnik EBITDA na poziomie 21 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego przekroczył 8,8 mln zł. W III kwartale 2015 roku spółka kontynuowała także ekspansję Paczkomatów® InPost[1] w Polsce oraz na rynkach międzynarodowych, powiększając swoją sieć o ponad 300 nowych urządzeń.

W III kwartale 2015 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Integer.pl wyniosły 159 mln zł. W tym okresie spółka zanotowała wzrost liczby przesyłek o 26%, we wszystkich kanałach sprzedaży, w porównaniu do Q3 2014. W segmencie listowym spółka poszerzyła swoją ofertę, wprowadzając nowe usługi dedykowane głównie na rynek e-commerce. Grupa kontynuowała także międzynarodową ekspansję Paczkomatów® InPost na kluczowych rynkach, takich jak: Polska, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Kanada, powiększając sieć o ponad 300 nowych Paczkomatów®.

Dynamicznie rozwija się także działalność kurierska – od czerwca do końca września 2015 roku dostarczono około 900 tys. przesyłek. W III kwartale 2015 roku końcowymi beneficjentami usług kurierskich świadczonych przez Grupę były 1343 podmioty. Po czterech miesiącach działalności w sektorze kurierskim Grupa osiągnęła dzienne wolumeny na poziomie ponad 24 tys. paczek. O sukcesie tej usługi świadczy fakt, że taki poziom wolumenów był osiągany przez porównywalne firmy kurierskie w przeszłości po 7-8 latach działalności, a wzrost na poziomie kilkunastu procent tydzień do tygodnia jest utrzymywany. Dane te nie uwzględniają jeszcze sprzedaży z Allegro, które zostanie zintegrowane w listopadzie br.

„Trzeci kwartał to podobnie jak w ubiegłym roku okres intensywnych przygotowań do zbliżającego się sezonu zakupów online. Dlatego na polskim rynku rozszerzamy sieć Paczkomatów® InPost o nowe lokalizacje i powiększamy pojemność działających już maszyn, w których poziom wykorzystania skrytek jest najwyższy. Zgodnie z przyjętą strategią planujemy, by na koniec 2015 roku mieć w Polsce około 1800 urządzeń – spodziewamy się, że w grudniu utylizacja Paczkomatów® ponownie przekroczy 100 procent. Szybciej niż zakładaliśmy rośnie też działalność kurierska – w ciągu 12-18 miesięcy chcemy rozwinąć ten biznes do wolumenów, które pozwolą na jego wycenę na poziomie około 400-500 mln zł” – komentuje Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl.

W trzecim kwartale 2015 roku InPost z Grupy Integer.pl dostarczył ponad 81 mln przesyłek listowych, co stanowi wzrost o 23% rok do roku, z czego 21,3 mln to listy polecone (wzrost o 40% rok do roku). InPost we współpracy z serwisem Allegro wprowadził także kolejne rozwiązanie dla osób zamawiających produkty on-line za pośrednictwem największej polskiej platformy e-zakupowej, czyli „Allegro Kurier InPost”. Usługa ta zapewnia tanią i szybką formę dostawy „do drzwi”. Jej zaletami są między innymi: bezpieczeństwo, możliwość śledzenia procesu doręczenia za pomocą strony internetowej, terminowość realizacji zamówienia, a także konkurencyjna cena. Ponadto spółka wprowadziła opcję E-commerce Polecony InPost i wdrożyła system Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w całej Polsce.

W dniu 13 października 2015 roku akcje InPost SA zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Debiut poprzedziła Pierwsza Oferta Publiczna Akcji należących do właściciela spółki Grupy Kapitałowej Integer.pl, który pozyskał ze sprzedaży akcji ponad 121 mln zł na rozwój działalności paczkomatowej. W IPO nabywców znalazło 42% akcji Spółki. Udział na poziomie 8,4% kapitału zakładowego InPost objął w ramach oferty publicznej Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Akcje sprzedawane były po 25 zł za sztukę, a redukcja w transzy dla inwestorów indywidualnych wyniosła 25%.

Debiut giełdowy spółki InPost to bardzo ważny element związany z globalną ekspansją Paczkomatów®. Środki pozyskane z IPO są inwestowane w easyPack i podwyższają udział kapitałowy Grupy Integer.pl w tej spółce. Dzięki nim będziemy mogli kontynuować politykę dynamicznej ekspansji i dalszą rozbudowę sieci urządzeń w kluczowych z punktu widzenia naszej strategii krajach – w Wielkiej Brytanii, Francji, Kanadzie i we Włoszech. Zakładamy, że na jednym z nich możemy osiągnąć break even jeszcze w pierwszej połowie 2016 roku. Z pewnością decydujący wpływ na to będzie miał przedświąteczny szczyt sezonu zakupowego” – dodał Rafał Brzoska.

Ponadto projekt spółki Integer.pl „Technologia przesyłu i dostawy towarów FMCG za pośrednictwem prototypowej sieci zautomatyzowanych urządzeń” znalazł się wśród projektów rekomendowanych przez NCBR do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Kwota wnioskowanego przez spółkę Integer.pl SA dofinansowania to ponad 10 mln złotych.

Więcej informacji na: www.integer.pl, www.paczkomaty.pl oraz www.inpost.pl.

[1] Sieć Paczkomatów® pod marką InPost należy do spółki easyPack z Grupy Integer.pl. Paczkomaty® InPost w Polsce są obsługiwane logistycznie przez InPost S.A. – spółkę z Grupy Integer.pl, notowaną na GPW w Warszawie od października 2015 roku.

Nasze marki

  • InpostInpost
  • Inpost PaczkomatyInpost Paczkomaty
  • Inpost FinanseInpost Finanse
  • easypackeasypack