Kontakt

Kontakt

INTEGER.pl SA
ul. Wielicka 28,
30-552 Kraków

tel. 12 619 98 00,
fax 12 619 98 01

Grupa Integer.pl - wyniki po czterech kwartałach 2012 roku

01 Marca 2013

Informacja prasowa
                                                                                                                                                                                                                                                         Kraków, 1 marca 2013

 

Grupa Integer.pl – wyniki po czterech kwartałach 2012 roku

 

Grupa Integer.pl – niezależny operator pocztowo-finansowy oraz dostawca innowacyjnych rozwiązań dla sektora e-commerce – odnotowała narastająco po czterech kwartałach 2012 roku 49,43 mln zł zysku netto, co daje wzrost o 116,3% względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Skonsolidowane przychody wyniosły narastająco 281,85 mln zł i są wyższe o 13,2% w porównaniu z wynikami osiągniętymi rok wcześniej.

 

 

Narastająco po czterech kwartałach 2012 Grupa Integer.pl wypracowała 51,77 mln zł zysku operacyjnego, czyli o 82% więcej niż w 2011 roku. Z kolei skonsolidowany zysk na jedną akcję spółki Integer.pl wzrósł narastająco w 2012 roku z 3,85 zł do 8,32 zł, czyli o ponad 116%.

 

 

W IV kwartale 2012 roku skonsolidowane przychody Grupy Integer.pl wyniosły 82,31 mln zł i były wyższe o niemal 9% względem ostatniego kwartału 2011. Jednocześnie - w związku ze znaczącym przyspieszeniem procesu inwestycyjnego na zagranicznych rynkach w ramach rozwoju sieci easyPack i tym samym zdarzeniami jednorazowo zmniejszającymi wynik na działalności podstawowej - Grupa Integer.pl odnotowała w IV kwartale 2012 niższy zysk netto i zysk operacyjny w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

 

Decyzję zarządu Grupy Integer.pl - zakładającą szybszą względem przyjętego harmonogramu realizację międzynarodowej ekspansji, a tym samym konieczność rozliczenia już w IV kwartale 2012 roku wyższych kosztów operacyjnych - uzasadnia sprzyjająca koniunktura na zagranicznych rynkach e-commerce. Jednocześnie zarząd Grupy Inetger.pl wskazuje, że wydatki związane z intensyfikacją procesu inwestycyjnego, obejmującego wdrożenie w 2012 roku Paczkomatów aż na sześciu - względem pierwotnie planowanych trzech - rynkach zagranicznych, były ponoszone przy odroczonych w perspektywie jednego roku przychodach z projektu easyPack. Tym samym, odbiegające od oczekiwań Zarządu wyniki finansowe IV kwartału 2012 roku są jedynie efektem skonsolidowania znaczących, ale jednorazowych kosztów związanych z przyspieszonym rozwojem usług na zupełnie nowych rynkach. Oznacza to jednak, że procedury wdrożeniowe zostaną zakończone wcześniej niż zakładano, gwarantując szybsze osiągnięcie progu rentowności, a w perspektywie długookresowej również wzrost sprzedaży dzięki wysokomarżowym produktom i usługom Grupy Integer.pl.

 

 

„Międzynarodowa ofensywa – bazująca na rozwoju sieci easyPack – wiąże się aktualnie z ogromnymi inwestycjami, które jak najbardziej przewidywaliśmy wchodząc w ten projekt. Między innymi dlatego też podjęliśmy decyzję o współpracy z funduszem PineBridge Investments. Zakładamy, że nasze działania na rynkach zagranicznych jeszcze przez kilka miesięcy mogą generować znaczące nakłady, co znajdzie również odzwierciedlenie w uzyskiwanych przez Grupę wynikach finansowych. Paczkomaty® InPost - pod kątem sprzedaży technologii – są rentowne od samego początku. Natomiast break-even w przypadku projektu easyPack spodziewany jest jeszcze w 2013 roku. Oznacza to tym samym, że już od 2014 roku Grupa Integer.pl zacznie zarabiać również na tym projekcie” – zapowiada Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl.

 

Do zdarzeń mających wpływ na wyniki IV kwartału 2012 zaliczyć należy:

 

Wyższe koszty związane z przyspieszoną realizacją strategii rozwoju sieci easyPack i wzmożonymi przygotowaniami operacyjnymi - a tym samym nakładami finansowymi - zmierzającymi do wdrożenia w 2013 roku 3.400 Paczkomatów na całym świecie:

 •  skonsolidowanie w IV kwartale 2012 roku kosztów ponoszonych przez spółki celowe powołane na potrzeby międzynarodowego projektu easyPack
 • koszty operacyjne związane z dużymi projektami wdrożeniowymi Paczkomatów w 2013 roku w: Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwajcarii, na Węgrzech i w krajach skandynawskich, a w tym wydatki poniesione w IV kwartale 2012 roku m.in. na:

- pilotażowe wdrażanie Paczkomatów InPost na zagranicznych rynkach oraz pozyskiwanie nowych lokalizacji

- dostosowanie Paczkomatów pod potrzeby konkretnych rynków oraz integrację sieci easyPack z europejskimi platformami e-commerce oraz firmami kurierskimi, współpracującymi z Grupą Integer.pl w ramach sieci easyPack

-  zrekrutowanie teamów dedykowanych projektom wdrażanym na lokalnych rynkach

 •  koszty udziału w kolejnych międzynarodowych przetargach na produkcję, dostawę i montaż Paczkomatów
 • utworzenie rezerw na ewentualne działania serwisowe w ramach umów gwarancyjnych obejmujących urządzenia paczkomatowe sprzedane do easyPack oraz zewnętrznym operatorom
 

Wyniki za IV kwartał 2012 roku uwzględniają również:

 

rozliczenie rocznych bonusów sprzedażowych dla klientów biznesowych, którzy przedłużyli umowę o współpracy z niezależnym operatorem pocztowym InPost, należącym do Grupy Integer.pl
utworzenie rezerw na zagrożone należności klientów na rzecz Grupy Integer.pl

 

Aktualna sytuacja ekonomiczna Grupy Integer.pl zapewnia sprawne finansowanie zarówno rozpoczętych, jak też nowych projektów, mimo wysokich nakładów inwestycyjnych związanych z ich wdrażaniem. Wprowadzone przez Grupę Integer.pl rozwiązania są perspektywiczne pod kątem ich rentowności, ze względu na wysoką użyteczność i funkcjonalność, stale rosnące potrzeby konsumentów w zakresie nowych technologii oraz dynamiczny rozwój rynków, sektorów i branż, którym są dedykowane. Dlatego też zarząd Grupy Integer.pl zakłada znaczący zwrot z poniesionych inwestycji w perspektywie długofalowej. Ponadto, ugruntowana i stabilna pozycja Grupy Integer.pl na rynku, dywersyfikacja działalności oraz stale rosnąca liczba klientów w pełni zabezpiecza ją przed ryzykiem finansowym, ponoszonym w związku z prowadzonymi inwestycjami. Dzięki strategicznym projektom realizowanym na międzynarodowych rynkach, przychody Grupy Integer.pl wyniosą w ciągu kilku najbliższych lat 20-40 mln euro rocznie.

 

Jak dodaje prezes Brzoska - „Kluczowe jest to, że wraz z kolejnymi kwartałami 2013 i 2014 roku przed Grupą Integer.pl rysują się ogromne perspektywy rozwoju. Z jednej strony projekt easyPack zacznie przynosić zyski, a szczególnie liczymy tu na brytyjski sektor e-commerce, który wyceniany jest 14-krotnie wyżej niż polski e-handel. Natomiast z drugiej strony systematycznie rosnąć będą nasze udziały w rynku pocztowym. Zakładamy, że dzięki ‘uwolnieniu’ po 1 stycznia 2013 segmentu przesyłek do 50g, obroty InPost powinny zwiększyć się o co najmniej 25%. Spodziewamy się wielu nowych kontraktów zarówno z klientami biznesowymi, jak też instytucjami z sektora publicznego. Na tej podstawie szacujemy, że nasze udziały w rynku pocztowym wzrosną na koniec 2013 roku do około 20% względem 16% w 2012 roku”.

 

Strategiczne cele biznesowe Grupy Integer.pl obejmują:

 

Wzrost sprzedaży usług pocztowych na terenie Polski, zwłaszcza w kontekście pełnej liberalizacji rynku pocztowego, która nastąpiła w dniu 1 stycznia 2013 roku:

 
 •  Wzrost udziałów w rynku usług pocztowo-kurierskich z 16% na koniec 2012 roku do 20% w 2013 roku
 •  Zdobywanie nowych kontraktów na uwolnionym już rynku pocztowym z instytucjami administracji rządowej i samorządowej oraz nowymi partnerami biznesowymi
 • Planowany wzrost sprzedaży usług wysokomarżowych, tj. listy polecone i ekspresowe oraz przekazy pieniężne
 • Wzrost wolumenu doręczeń z około 70 mln w 2009 roku, przez 123,5 mln w 2010 roku, ponad 144 mln w 2011 roku, przez 200 mln przesyłek w 2012 roku, aż po osiągnięcie progu 250 mln listów w 2013 roku
 • Uruchomienie do końca 2013 roku kolejnych 1.700 Punktów Obsługi Klienta. W grudniu 2013 roku Grupa będzie zarządzała siecią 2.600 placówek, doręczając na rzecz odbiorców indywidualnych korespondencję do 750 miejscowości, a dla instytucjonalnych do 10.000
 • Rozwój i rozszerzanie portfolio klientów usługi Power Post /poczty hybrydowej/, łączącej tradycyjne usługi pocztowe z funkcjonalnością poczty elektronicznej
 

Komercyjny, międzynarodowy start usług opartych na automatycznych terminalach pocztowych,planowany na II połowę 2013 roku:

 
 • Pilotaż na rynkach zagranicznych w I połowie 2013 roku – szacowany koszt na poziomie 700 tys. euro
 • Sprzedaż technologii i urządzeń na rzecz zagranicznych operatorów pocztowych. Spółka szacuje, że rynkowa cena urządzeń – w sprzedaży dla zewnętrznych partnerów – oscylować będzie w granicach 150 – 200 tys. zł za jedną maszynę
 • Tworzenie podmiotów zależnych z lokalnymi partnerami

Konsekwentne budowanie pozycji lidera w sektorze e-commerce, w tym rozwój usługi Paczkomaty® InPost na terenie Polski:

 
 • Uruchomienie do końca 2013 roku kolejnych 350 urządzeń, dzięki czemu krajową sieć Paczkomatów tworzyć będzie 1.000 maszyn
 • Zarządzanie największą w Polsce i drugą co do wielkości na świecie siecią urządzeń do całodobowego nadawania i odbierania przesyłek
 

Międzynarodowa ekspansja Paczkomatów InPost brandowanych marką easyPack:

 
 • Uruchomienie do końca 2016 roku – wraz z zagranicznymi partnerami oraz w ramach spółki joint-venture easyPack, powołanej wspólnie z PineBridge Investments, globalnym funduszem private equity – 16 tys. Paczkomatów InPost w niemal wszystkich krajach europejskich
 

Grupa Integer.pl planuje przeznaczyć do końca 2013 roku na rozwój usługi Paczkomaty® InPost około 65 mln euro, a niemal 4-letni projekt zagranicznej ekspansji wyceniany jest na około 300 mln euro.

 

Na wyniki finansowe Grupy Integer.pl w kolejnych kwartałach 2013 wpływ będą miały ponadto:

 

Dynamiczny rozwój spółki InPost Finanse, działającej w segmencie usług finansowo-ubezpieczeniowych

 • Realizacja dotychczasowych i zawieranie nowych kontraktów z instytucjami z sektora publicznego
 • Rozszerzenie portfolio produktowego – dzięki współpracy z LINK4 oraz Grupą Generali – o usługi ubezpieczeniowe
 • Wzrost sprzedaży usług finansowych w Punktach Obsługi Klienta spółki InPost, uruchamianie oddziałów agencyjnych i franczyzowych w kolejnych miastach Polski
 • Wdrażanie i rozwój kolejnych innowacyjnych usług, oferowanych przez spółkę InPost Finanse: mobilne płatności i outsourcing e-dokumentów, z założeniem wzrostu liczby obsługiwanych klientów
 • Rozwój spółki ProfesKasa S.A., działającej na rynku mikropłatności, w której InPost Finanse jest udziałowcem
 • Rozwój działalności na Ukrainie – za pośrednictwem spółki Inetger.ua – w zakresie dystrybucji bezadresowej i Paczkomatów InPost
 •  

Więcej informacji o Grupie Integer.pl dostępnych jest na: www.integer.pl, www.inpost.pl, www.paczkomaty.pl, www.easyPack24.pl oraz www.mobilneplatnosci.pl, a także na blogu: http://blog.inpost.pl/

Nasze marki

 • InpostInpost
 • Inpost PaczkomatyInpost Paczkomaty
 • Inpost FinanseInpost Finanse
 • easypackeasypack