Kontakt

Kontakt

INTEGER.pl SA
ul. Wielicka 28,
30-552 Kraków

tel. 12 619 98 00,
fax 12 619 98 01

16 Maja 2014

Informacja prasowa                                                                                                                                                                                                                                16 maja 2014

 

Grupa Integer.pl – wyniki za Q1 2014

 

Grupa Integer.pl – właściciel największej międzynarodowej sieci innowacyjnych Paczkomatów (pod marką InPost) oraz kluczowego prywatnego operatora pocztowego w Polsce – wypracowała w I kwartale 2014 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 121,23 mln zł, co oznacza wzrost o 46% względem tego samego okresu w roku 2013. Skonsolidowany wskaźnik EBITDA w Q1 2013 roku wyniósł 9,76 mln zł, zaś zysk operacyjny EBIT 2,51 mln zł.

 

Na wynik Grupy Integer.pl w I kwartale 2014 roku istotnie wpłynęły koszty międzynarodowej ekspansji Paczkomatów InPost. Spółka zintensyfikowała swoje działania, rozpoczynając instalację urządzeń w Azji, Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Północnej.

 

Ponadto spółka InPost poniosła znaczące nakłady na rozbudowę infrastruktury pocztowej, przede wszystkim w obszarze przesyłek rejestrowanych, a także koszty wdrożenia systemu elektronicznego potwierdzenia odbioru przesyłek (EPO). Dzięki wdrożeniu EPO spółka rozpocznie transformację z doręczeń listów w wersji papierowej na elektroniczną, z zachowaniem wymogów formalno-prawnych dotyczących terminów ustawowych.

 

„W pierwszym kwartale zanotowaliśmy skokowy wzrost przychodów, przy jednoczesnych ogromnych nakładach inwestycyjnych. Wyniki finansowe są zatem zgodne z założeniami – biorąc pod uwagę imponujące tempo rozwoju w Polsce i za granicą”komentuje Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl.

 

 

W II kwartale 2014 roku Grupa Integer.pl poinformowała o sfinalizowaniu prywatnej oferty akcji skierowanej do polskich oraz zagranicznych inwestorów kwalifikowanych. Łącznie spółka pozyskała ok. 222 mln zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie ekspansji sieci Paczkomatów w Europie, Azji i Ameryce Północnej.

 

„Prowadzimy równoległe działania, które pozwolą nam sfinansować ekspansję Paczkomatów InPost na kolejnych kluczowych rynkach. W ciągu ostatnich 12 miesięcy z sukcesem pozyskaliśmy 370 mln zł (88 mln euro) z tytułu dwóch prywatnych emisji akcji. Jeśli chodzi o projekt easyPack, jesteśmy również w kluczowej fazie pozyskiwania dużego inwestora finansowego. Doskonałe rezultaty na kolejnych rynkach sprawiły, że zdecydowaliśmy się – szybciej niż przewidywaliśmy – intensyfikować nasze działania w Azji. Potwierdzeniem tego jest umowa zawarta z azjatyckim kurierem CX Express, dzięki czemu do końca 2016 roku w Hong Kongu stanie aż 300 terminali. Odnotowaliśmy również fantastyczny start usługi we Włoszech, podpisaliśmy bardzo istotny kontrakt na instalację Paczkomatów w Australii, a także osiągnęliśmy kolejny znaczący wzrost popularności maszyn w Wielkiej Brytanii. Hamowanie w tym momencie byłoby błędem, którego nie popełnimy – jak najszybszy rozwój na większości kontynentów pozostaje priorytetem” dodaje Rafał Brzoska.

 

Kluczowe wydarzenia w I kwartale 2014 roku:

 

• marzec 2014

 • Grupa Integer.pl zdobyła tytuł Solidnego Pracodawcy 2013 roku. Spółka została wyróżniona za wzorcową polityką personalną, przekładającą się na wysoką jakość produktów i usług świadczonych na rynku polskim.
 • Grupa Integer.pl nawiązała porozumienie o współpracy z TNT Express Italy, dzięki czemu do połowy 2014 roku we Włoszech zostanie zainstalowanych 400 Paczkomatów InPost. Z kolei do końca 2015 roku sieć rozszerzy się do aż 1000 terminali. Wartość inwestycji InPost we Włoszech przekroczy 30 mln euro.
 • Grupa Integer.pl sfinalizowała umowę z JPMorgan jako wiodącym doradcą finansowym w procesie pozyskania kapitału na sfinansowanie projektu paczkomatowego w najbliższych latach.
 • InPost wprowadził innowacyjną usługę SmartLex, która umożliwi adwokatom i radcom prawnym utworzenie indywidualnego punktu pocztowego we własnej kancelarii pozwalającego na nadawanie i odbieranie przesyłek 24/7.

• luty 2014

 • InPost sfinalizował umowę z TfL – londyńskim zarządcą transportu miejskiego - na mocy której rozpocznie się instalacja sieci Paczkomatów InPost na parkingach przy stacjach londyńskiego metra.
 • Paczkomaty® InPost zdobyły w Wielkiej Brytanii tytuł „The Delivery Excellence Award 2014”, w kategorii: „Best Carrier Contribution to Delivery Innovation”.
 • Grupa Integer.pl zwyciężyła w przetargu organizowanym przez kolumbijskiego narodowego operatora pocztowego – funkcjonującego na rynku pod brandem „4-72”. Całość współpracy obejmuje instalację 100 Paczkomatów InPost do końca 2014 roku.

• styczeń 2014 – InPost rozpoczął współpracę z Polską Grupą Pocztową w zakresie obsługi korespondencji na rzecz sądów powszechnych i prokuratur. InPost – z dniem 1 stycznia 2014 roku – udostępnił dla potrzeb realizacji tego kontraktu wszystkie swoje placówki.

 

Ponadto w pierwszym tygodniu kwietnia, Grupa Integer.pl ogłosiła rozpoczęcie współpracy z CX Courier – czołowym azjatyckim operatorem kurierskim. Umowa zakłada rozstawienie łącznie 300 Paczkomatów na terytorium Hong Kongu do końca 2016 roku. Pierwsze innowacyjne maszyny w tym regionie świata pojawią się już we wrześniu 2014 roku, a około 150 z nich zostanie zainstalowanych do końca 2015 roku.

 

W I kwartale 2014 roku Grupa Integer.pl kontynuowała rozwój na 3 kluczowych płaszczyznach biznesowych jako właściciel:

 
 •  rewolucyjnych Paczkomatów InPost
 •  największej prywatnej poczty InPost
 •  niezależnego operatora finansowo-ubezpieczeniowego InPost Finanse

Paczkomaty® InPost
Grupa Integer.pl w I kwartale 2014 roku kontynuowała dynamiczną – krajową i zagraniczną – ekspansję Paczkomatów InPost. Tym samym:

 • od listopada 2013 roku na polskim rynku dostępnych jest już 1100 Paczkomatów InPost.
 • kontynuowany jest rozwój sieci urządzeń zagranicą obecnie na całym świecie funkcjonuje – w różnych modelach biznesowych – ponad 3.500 Paczkomatów.
 • spółka jest w trakcie pozyskiwania około 6.000 lokalizacji - nowe Paczkomaty staną w 15 kolejnych krajach: Francji, Włoszech, Austrii, na Węgrzech, w Turcji, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Danii, Holandii, Szwajcarii, Rumunii i Bułgarii, Rosji oraz Hiszpanii.

W ciągu najbliższych 3-4 lat Paczkomaty® InPost pojawią się też w obu Amerykach oraz w Azji. Trwają prace nad przygotowaniem lokalizacji pod planowaną inwestycję. W USA Grupa Integer.pl zamierza uruchomić 10.000 Paczkomatów do końca 2016 roku, zaś w Azji w pierwszej kolejności Paczkomaty wejdą do Chin – do Pekinu i Szanghaju.

 

Kluczowe osiągnięcia w zakresie międzynarodowego rozwoju sieci Paczkomatów InPost według kryterium geograficznego:

 • WIELKA BRYTANIA – sieć zwiększyła się do 1000 Paczkomatów, sfinalizowano: umowę z TfL – londyńskim zarządcą transportu miejskiego oraz rozpoczęto współpracę z VisualSoft – brytyjskim dostawcą rozwiązań z zakresu e-commerce. Liczba terminali w Wielkiej Brytanii zwiększy się również na skutek umowy podpisanej przez Grupę Integer.pl z Morrisons Supermarket – brytyjską siecią supermarketów, będącą właścicielem 500 sklepów w Zjednoczonym Królestwie. Tym samym sieć terminali na Wyspach zwiększy się do końca 2014 roku do 1500 urządzeń.
 • WŁOCHY – jeszcze w tym roku uruchomionych zostanie na tym rynku 400 Paczkomatów InPost, a końca 2015 zostanie uruchomionych aż 1000 terminali. Ekspansja obejmie północne oraz północno-centralne rejony Włoch oraz okolice największych miast, m.in.: Rzymu, Mediolanu czy Turynu. Docelowo terminale obejmą swoim zasięgiem większość prowincji kraju. W tym celu nawiązane zostało porozumienie o współpracy z TNT Express Italy – jednym z globalnych liderów branży kurierskiej. Sieć Paczkomatów InPost zwiększy się również na skutek porozumienia Grupy Integer.pl z Carrefour – jedną z największych sieci handlowych we Włoszech. Tym samym do końca 2014 roku – w placówkach kluczowego gracza sprzedaży detalicznej – zainstalowanych zostanie kolejnych 200 automatycznych terminali.
 • HISZPANIA, FRANCJA – trwają prace nad komercyjnym startem sieci Paczkomatów, finalizowane są umowy partnerskie, w tym logistyczne, lokalizacyjne i w zakresie e-commerce.
 • EUROPA PÓŁNOCNA – trwają prace nad komercyjnym startem sieci Paczkomatów, finalizowane są umowy partnerskie, w tym logistyczne, lokalizacyjne i w zakresie e-commerce.
 • EUROPA ŚRODKOWA I WSCHODNIA

- ROSJA – sieć Paczkomatów pod marką Qwi Post działa i będzie nadal rozwijana

- UKRAINA – sieć POST24 działa aktualnie jedynie w Kijowie – z uwagi na sytuację polityczną wstrzymano rozwój poza Kijowem

- CZECHY – sieć obejmuje 100 maszyn pod marką InPost

- SŁOWACJA – sieć obejmuje 50 maszyn pod marką InPost

- Pozostałe kraje – trwają prace nad komercyjnym startem sieci Paczkomatów, finalizowane są umowy partnerskie, w tym logistyczne, lokalizacyjne i w zakresie e-commerce.

 • AZJA

- Hong Kong - rozpoczęto współpracę z CX Courier – czołowym azjatyckim operatorem kurierskim. Umowa zakłada rozstawienie łącznie 300 Paczkomatów na terytorium Hong Kongu do końca 2016 roku. Pierwsze innowacyjne maszyny w tym regionie świata pojawią się już we wrześniu 2014 roku, a około 150 z nich zostanie zainstalowanych do końca 2015 roku.

- Pozostałe kraje – trwają prace nad komercyjnym startem sieci Paczkomatów, finalizowane są umowy partnerskie, w tym logistyczne, lokalizacyjne i w zakresie e-commerce.

 • BLISKI WSCHÓD – trwają prace nad komercyjnym startem sieci Paczkomatów, finalizowane są umowy partnerskie, w tym logistyczne, lokalizacyjne i w zakresie e-commerce. W pierwszej połowie 2014 roku rozpoczęto współpracę z Aramex Group – czołowym graczem na rynku usług logistyczno-transportowych na Bliskim Wschodzie. Kooperacja doprowadzi do stworzenia pierwszej na Bliskim Wschodzie i w Afryce transgranicznej sieci terminali, umożliwiających samodzielne nadawanie i odbieranie przesyłek 24/7. Oficjalny start Paczkomatów InPost w tym regionie nastąpi pod koniec 2014 roku.
 • AMERYKA PÓŁNOCNA – trwają prace nad komercyjnym startem sieci Paczkomatów, finalizowane są umowy partnerskie, w tym logistyczne, lokalizacyjne i w zakresie e-commerce.
 • AUSTRALIA - InPost podpisał umowę z Australia Post na serwis i dostawy Paczkomatów. To kontynuacja trwającej od dwóch lat współpracy – od sierpnia 2014 roku usługi na rzecz narodowego operatora będzie świadczyć bezpośrednio InPost Australia. Obecnie pod marką Australia Post działa już 156 Paczkomatów dostarczonych przez Grupę Integer.pl, a sieć będzie systematycznie rozszerzana. Docelowo australijskie terminale będą mogły być zintegrowane z Paczkomatami InPost na innych kontynentach w ramach dostaw transgranicznych.

InPost

InPost - największa prywatna poczta w Polsce – konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję na krajowym rynku usług pocztowo-kurierskich:

 • do dyspozycji klientów oddanych zostało 7500 Punktów Obsługi Klienta InPost. Umożliwiają one obsługę ponad 10 tys. miejscowości w zakresie świadczenia usług dla klientów instytucjonalnych oraz 750 miejscowości, w których będzie prowadzona działalność dla klientów indywidualnych. W planach Grupy Integer.pl w 2014 roku jest dalszy dynamiczny rozwój sieci POK na terenie całej Polski.
 • InPost SA planuje także aktywne uczestnictwo w konsolidacji na polskim rynku pocztowo-kurierskim. W 2013 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wydał zgodę na przejęcie kontroli nad spółkami: Inforsys S.A. oraz Polska Grupa Pocztowa SA. Dotąd nie miały jednak miejsca żadne wiążące decyzje. Grupa Integer.pl SA na obecnym etapie negocjacji nie zobowiązała się do przejęcia wyżej wymienionych podmiotów rynkowych, co jednoznacznie wynika z postanowień Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (decyzje nr DKK – 122/2013 oraz 123/2013 z dnia 27 września 2013 roku).

InPost Finanse
InPost Finanse – niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy umożliwia masowe wypłaty gotówkowe, nadawanie przekazów pieniężnych i opłacanie rachunków za media. Ponadto firma prowadzi działalność kredytową skierowaną do klienta masowego oraz umożliwia obsługę operacji na kontach bankowych.
InPost Finanse świadczy usługi z zakresu dostarczania przekazów pieniężnych, regularnie zwyciężając w przetargach instytucji publicznych. Łącznie spółka dostarcza miesięcznie około 100 tys. świadczeń. Do podmiotów, które współpracują z niezależnym operatorem finansowym należą m.in.:

 • oddziały KRUS w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Białymstoku, Radomiu, Opolu czy Kielcach
 • Urzędy Miejskie w Tarnowie i Bydgoszczy oraz Poznańskie Centrum Świadczeń
 • Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej w Łodzi, Częstochowie, Tarnowie, Bydgoszczy, Płocku oraz liczne OPS na terenie Warszawy

Aktualnie spółka realizuje długoterminowe umowy m.in. z:

 • Generali T.U. S.A.
 • LINK 4
 • Liberty Direct
 • Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych
 

Więcej informacji na: www.integer.pl, www.paczkomaty.pl oraz www.inpost.pl.

Nasze marki

 • InpostInpost
 • Inpost PaczkomatyInpost Paczkomaty
 • Inpost FinanseInpost Finanse
 • easypackeasypack