Kontakt

Kontakt

INTEGER.pl SA
ul. Wielicka 28,
30-552 Kraków

tel. 12 619 98 00,
fax 12 619 98 01

09 Stycznia 2009

InPost doręczy list hybrydowy

InPost - największy niezależny operator pocztowy o zasięgu ogólnokrajowym, należący do grupy kapitałowej Integer.pl - w ramach dywersyfikacji oferty produktowej zaangażował się w innowacyjny na polskim rynku projekt poczty hybrydowej. Spółka - we współpracy z krakowską firmą outsourcingową Fibra-Hallo.pl - w III kwartale 2009 roku będzie uczestniczyła w nowatorskim procesie kompleksowej obsługi korespondencji. Usługa skierowana jest do klientów indywidualnych oraz biznesowych.

Fibra-Hallo.pl otrzymała na realizację przedsięwzięcia dofinansowanie w kwocie 7 mln zł z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym". Wniosek o dotację przygotowała firma doradcza Deloitte. Całkowita wartość projektu wyniesie 12,49 mln zł.

"Dofinansowanie unijne na innowacyjne projekty to pomost, który łączy wizję z rzeczywistością. Do tej usługi przygotowywaliśmy się ponad rok, dlatego cieszymy się, że nasza koncepcja została tak wysoko oceniona w konkursie ofert i uzyskała wysoką punktację. Zaproponowana przez nas rewolucyjna usługa na pewno odniesie sukces na polskim rynku obsługi korespondencji masowej. Outsourcing jest coraz bardziej popularny w naszym kraju, a wartość sektora druku i wysyłki ciągle wzrasta. Zlecanie usług firmom zewnętrznym w tym zakresie wpływa przede wszystkim na efektywność finansową i operacyjną spółki oraz pozwala klientowi skupić się na działalności podstawowej. Mamy nadzieję, że poczta hybrydowa zapewni nam zwiększenie udziału w rynku i pozycję wśród największych graczy" - powiedział Robert Giersz, Dyrektor Zarządzający Fibra-Hallo.pl.

Nowatorskie rozwiązanie łączy funkcjonalność poczty elektronicznej i cechy tradycyjnych usług pocztowych i poligraficznych. Poczta hybrydowaumożliwia przeniesienie całego procesu związanego z nadawaniem korespondencji - włącznie z dostarczeniem jej odbiorcy końcowemu - na podmioty zewnętrzne. Jej schemat działania zakłada, że klienci zarejestrowani w systemie przesyłają do Centralnego Ośrodka zarządzanego przez Fibrę-Hallo - za pośrednictwem e-maila lub formularza ze strony www zawierającego opcjętzw. wirtualnej drukarki - pliki w dowolnym formacie, które zostaną przetworzone w konkretny list. Z kolei Klienci masowi (biznesowi) będą nadawali swoją korespondencję przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii i zintegrowanego oprogramowania komputerowego, łączącego ich z Centralnym Ośrodkiem Fibry-Hallo. Opracowany na potrzeby poczty hybrydowej system IT formatuje tekst i grafikę, jak również drukuje i kopertuje korespondencję. System automatycznie wybierze Ośrodek Wydruku najbliższy dla lokalizacji adresata korespondencji tak, aby zoptymalizować koszty logistyczne i przyspieszyć proces doręczenia.

Schemat procesu:

Końcowym etapem procesu jest odbiór przez operatora pocztowego zaadresowanych przesyłek z jednego z 13 wojewódzkich Ośrodków Wydruku i dostarczanie ich - w wersji papierowej - do adresatów. W ramach współpracy z Fibrą-Hallo, InPost posiadawyłączność na doręczanie korespondencji przesyłanej za pośrednictwem poczty hybrydowej. Udział firmy w projekcie sprawi, że znacząco wzrośnie efektywność usług oraz liczba doręczanej przez InPost korespondencji. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych nowa usługa będzie znacznie bardziej konkurencyjna w stosunku do aktualnych rozwiązań rynkowych, co gwarantuje InPostposzerzenie grona dotychczasowych Klientów i w rezultacie wzrost uzyskiwanych wyników finansowych.

"Cieszymy się, że InPost jako jedyny operator pocztowy będzie uczestniczył w tak nowatorskim i niespotykanym dotąd na polskim rynku rozwiązaniu, jakim jest poczta hybrydowa. Zaangażowaliśmy się w ten projekt ze względu na jego ogólną i powszechną dostępność dla Klientów. By wysłać tradycyjny list wystarczy już dzisiaj mieć komputer i dostęp do Internetu, a dzięki poczcie hybrydowej - bez wychodzenia z domu czy biura - będzie można nadawać korespondencję. Wyniki badań rynkowych* przeprowadzonych przez niezależną, międzynarodową firmę badawczą Simon, Kucher & Partnerzy Strategy & Marketing Consultants potwierdzają wysoki popytna nową usługę. Według nich 17% spośród badanych dużych, średnich i małych firm już teraz zadeklarowałochęć korzystania z poczty hybrydowej, a jesteśmy przekonani, że dołączenie pozostałych do grona naszych klientów jest tylko kwestią czasu i poznania w praktyce korzyści płynących z zastosowania systemu poczty hybrydowej" - powiedział Rafał Brzoska, prezes InPost.

Poczta hybrydowa, dzięki zaawansowanemu systemowi IT, pozwoli zaoferować rozwiązanie, dzięki któremu działalność wielu przedsiębiorstw zostanie zoptymalizowana pod względem kosztów, czasu i zasobów zaangażowanych w proces przygotowania i wysyłania korespondencji.

Innowacyjna poczta hybrydowa gwarantuje:

 • Oszczędność czasu - redukcja czynności związanych z produkcją korespondencji (drukowanie, kopertowanie, inserty) przez klientów oraz możliwość skupienia się na swoich kluczowych działąniach;
 • Outsourcing - przekazanie czynności związanych z korespondencją na Fibrę-Hallo.pl (odbiór listów, sortowanie);
 • Monitoring - możliwość śledzenia wysyłanej korespondencji na każdym etapie procesu jej doręczania;
 • Wybór - opcja dostarczenia korespondencji w wersji elektronicznej i papierowej zgodnie z życzeniem klienta;
 • Zarządzanie i możliwość archiwizacji elektronicznej wysyłanej korespondencji dzięki zaawansowanym możliwościom systemu informatycznego;
 • Terminowość - dzięki wielu ośrodkom wydruku, zlokalizowanym na terenie całej Polski, wszystkie zlecenia wykonywane są terminowo;
 • Skuteczność - poprawa jakości w dostarczaniu korespondencji - system informatyczny będzie sprawdzał i korygował ewentualne pomyłki przy zaadresowaniu listów, co pozwoli na jeszcze bardziejskuteczne dotarcie do klientów.

InPost prowadzi aktywną politykę rozwojową, zakładającą dywersyfikację oferty i dynamiczny wzrost sprzedaży. Spółka intensyfikuje działania handlowe na rynku ogólnopolskim przez systematyczne zawieranie nowych strategicznych umów i rozbudowę sieci punktów obsługi Klienta również w zakresie usług finansowych, za pośrednictwem InPost Finanse. W ramach prowadzonej aktywności, InPost już w I kwartale 2009 roku zaoferuje Klientom rewolucyjne rozwiązanie skierowane na rynek e-commerce.

*Badanie zostało przeprowadzone w styczniu 2008 roku na próbie obejmującej 176 firm będących nadawcami listów oraz paczek (N=176), metodami: conjoint measurement, Comstrat, pytania bezpośrednie.

Informacje o Grupie Integer.pl:
Integer.plSA jest liderem na rynku kolportażu reklamowych przesyłek bezadresowych i adresowych. Firma posiada 75 oddziałów regionalnych, 15 magazynów centralnych spełniających wszelkie wymagania transportowe, 42 magazyny regionalne i 91 punktów przeładunkowych, a kurierzy Integera dostarczają przesyłki w ponad 500 miastach w Polsce. Na rzecz spółki pracuje łącznie 7300 osób. Średnio miesięcznie firma kolportuje od 65 do 75 mln sztuk ulotek i druków reklamowych. Dzięki nowoczesnej i rozbudowanej infrastrukturze - dopasowanej do prowadzonej działalności - Integer.pl gwarantuje w ciągu 48 godzin wsparcie logistyczne na transport 150 ton materiałów do każdego miejsca w Polsce.

Integer.pl współpracuje z największymi sieciami handlowymi w Polsce, takimi jak: Auchan, Elea, Leclerc, Lidl, Plus Discount czy Real.

Firma jest laureatem prestiżowej nagrody "Gazele Biznesu". Wyróżnienia otrzymują dynamicznie rozwijające się spółki krajowe, które osiągają dobre wyniki finansowe i są rzetelnym partnerem w biznesie. Firma jest także dwukrotnym laureatem programu "Jakość Roku 2006" i "Jakość Roku 2007"  w kategorii "Usługi". Integer.pl posiada również Certyfikat Jakości ISO 9001.

Więcej informacji o firmach znajdą Państwo na stronach www.integer.pl

InPost Usługi Pocztowe jest największym niezależnym operatorem pocztowym o zasięgu ogólnopolskim, należącym do grupy kapitałowej Integer.pl, notowanej od 2007 roku na GPW. InPost świadczy usługi pocztowe na skalę ogólnokrajową od listopada 2006 roku w obszarze przesyłek o masie powyżej 50 g.

InPost dysponuje własnym zapleczem techniczno-logistycznym umożliwiającym prowadzenie działalności o ogólnopolskim zasięgu. Obecnie spółka posiada swoje przedstawicielstwa w wielu miastach na terenie całej Polski. Zgodnie ze strategią rozwojową, do końca 2008 roku firma będzie obecna na terenie całego kraju - w 200 miastach Polski przez sieć 800 Punktów Obsługi Klienta. Cele strategiczno-rozwojowe InPost zakładają ponadto wprowadzanie 5 nowych usług rocznie.Docelowo - w 2008 roku - spółka będzie dysponować paletą 15 produktów z branży pocztowej i wprowadzi obsługę przesyłek międzynarodowych. Wśród nowych usług znajdą się także: paczka pobraniowa czyusługi ukierunkowane na e-handel.

InPost jest laureatem XVIII edycji konkursu TERAZ POLSKA. Firmę nagrodzono w kategorii Najlepsze Usługi za całokształt działań prowadzonych na rynku pocztowym..

 

www.inpost.pl, Infolinia: 0 801 400 100

InPost Finansew 50,2% należy do Grupy Kapitałowej Integer.pl. Pozostałe udziały posiada AQMET Nowiński sp. jawna.

Firma oferuje usługi finansowe dla klientów indywidualnych oraz masowych. Budowa sieci odbywa się w oparciu o dotychczasowe Punkty Obsługi Klienta InPost, przejęcia istniejących punktów w małych sieciach franczyzowych oraz wykorzystanie istniejących punktów kasowych, np.: spółdzielni mieszkaniowych, wodociągów, gazowni, zakładów energetycznych, itp.

Usługi oferowane w ramach InPost Finanse to m.in.: wpłaty za rachunki (np. za media), nadawanie przekazów pieniężnych krajowych i zagranicznych, sprzedaż produktów niematerialnych oraz sprzedaż prostych produktów pośrednictwa finansowego: ubezpieczenie, pożyczka, karta kredytowa, itp.

Ponadto, spółka świadczy usługi outsorcingowe skierowane do banków oraz instytucji finansowych. W ramach specjalnej oferty InPost Finanse proponuje także klientom indywidualnym sprzedaż produktów bankowych i pożyczkowych za pośrednictwem listonoszy spółki InPost.
Docelowo, dzięki połączeniu zakresu usług pocztowych i pośrednictwa finansowego,klient indywidualny będzie miał możliwość dokonania wpłat pieniężnych, opłat za rachunki, itp. również w miejscu zamieszkania korzystając z usług listonosza.

Klienci InPost Finanse mogą korzystać z usług firmy w 100 Punktach Obsługi Klienta.

Więcej informacji o firmach znajdą Państwo na stronachwww.infinanse.pl

Fibra-Hallo.pl od 1994 roku specjalizuje się outsourcingu procesów biznesowych (BPO) opartych na komunikacji bezpośredniej. Firma świadczy usługi z zakresu obsługi korespondencji firmowej i programów lojalnościowych oraz kampanii direct marketingowych. Fibra-Hallo.pl oferuje także całość działań związanych z obsługą korespondencji, drukiem, personalizacją, pakowaniem, magazynowaniem, logistyką i obsługą dużych baz danych.
Fibra-Hallo.pl obsługuje m.in.: AmRest, Bauer, Bis Media, Coca-Cola, Eurocash, Farex, Golz&Milewski, IIR, Informedia, Kingfisher, LC Corp, LG, Millennium, Pepsi, Policja, Raabe, Toga, Tricomp i XXL Media.

Więcej informacji o firmach znajdą Państwo na stronachwww.fibra-hallo.pl

Nasze marki

 • InpostInpost
 • Inpost PaczkomatyInpost Paczkomaty
 • Inpost FinanseInpost Finanse
 • easypackeasypack