Kontakt

Kontakt

INTEGER.pl SA
ul. Malborska 130,
30-624 Kraków

tel. 12 619 98 00,
fax 12 619 98 01

InPost Finanse uruchomił nowy system informatyczny

12 Sierpnia 2008

InPost Finanse uruchomił nowy system informatyczny

InPost - największy niezależny operator pocztowy o zasięgu ogólnokrajowym, należący do grupy kapitałowej Integer.pl - w związku z rozwojem spółki InPost Finanse wdrożył zaawansowany system informatyczny. Nowe oprogramowanie usprawni i zintensyfikuje proces świadczenia usług finansowych przez niezależnego operatora pocztowego. Autorem i wykonawcą innowacyjnego rozwiązania jest spółka Positive Advisory specjalizująca się w dostarczaniu usług informatycznych dla rynku finansowo-bankowego.

System informatyczny uruchomiony w InPost Finanse umożliwi klientom firmymasowe wypłaty gotówkowe, nadawanie przekazów pieniężnych czy opłacanie rachunków za media. Ponadto, nowoczesne oprogramowanie pozwoli firmie rozpocząć działalność kredytową skierowaną do klienta masowego oraz obsługę operacji na kontach bankowych.

"Priorytetem Grupy Integer.pl są inwestycje w nowoczesne technologie. Pozwalają one na dynamiczny rozwój spółek należących do Grupy i tym samym wzrost ich konkurencyjności nie tylko na rynku pocztowym, ale także finansowym. Chętnie wprowadzamy nowe udogodnienia, które mogą przyczynić się do zwiększenia dostępności i jakości naszych usług. Mam nadzieję, że nowoczesny system IT docelowo usprawni działalność wszystkich placówek Inpost Finanse i umożliwi nam rozbudowę oferty skierowanej do klienta masowego" - powiedziała Rafał Brzoska, prezes zarządu firmy InPost.

W ramach usprawniania i unowocześniania procesów logistycznych w grudniu 2007 roku InPost uruchomił rewolucyjny na polskim rynku pocztowym system śledzenia przesyłek. Jest to usługa pozwalająca kontrolować on-line - za pośrednictwem strony www.inpost.pl - proces doręczania listów. Usługa dostępna jest dla klientów biznesowych i indywidualnych. Nowatorski system jest niezwykle dogodny szczególnie dla osób korzystających z usług e-commerce.

InPost systematycznie inwestuje w infrastrukturę teleinformatyczną. W lipcu 2008 roku spółka uruchomiła system informacyjny STEMPEL. Program ten - przeznaczony dla Klientów masowych - wspomaga bieżącą wysyłkę paczek, listów, przesyłek czy przekazów pieniężnych. Dodatkowo, udostępnia on pełne informacje na temat usług świadczonych przez firmę InPost. Innowacyjny system pozwala także prowadzić elektroniczną książką nadawczą, dzięki czemu eliminuje ręczne tworzenie baz danych, a tym samym znacznie usprawnia funkcjonowanie biura czy sekretariatu.

Firma InPost konsekwentnie realizuje strategię, która zakłada stałe poszerzanie wachlarza usług. Operator zamierza wprowadzać 5 nowych usług rocznie. Docelowo - w 2008 roku - spółka będzie dysponować paletą 15 produktów z branży pocztowej i rozpocznie obsługę przesyłek międzynarodowych. Z koleicele strategiczno-rozwojowe InPost Finanse zakładają systematyczny rozwój sieci placówek w kraju. Do końca 2008 roku spółka będzie dysponować paletą siedmiu produktów z branży finansowo-ubezpieczeniowej, a z jej usług będzie można skorzystać w 50 miastach całej Polski.

Informacje o Grupie Integer.pl:
Integer.plSA jest liderem na rynku kolportażu reklamowych przesyłek bezadresowych i adresowych. Firma posiada 75 oddziałów regionalnych, 15 magazynów centralnych spełniających wszelkie wymagania transportowe, 42 magazyny regionalne i 91 punktów przeładunkowych, a kurierzy Integera dostarczają przesyłki w ponad 500 miastach w Polsce. Na rzecz spółki pracuje łącznie 7300 osób. Średnio miesięcznie firma kolportuje od 65 do 75 mln sztuk ulotek i druków reklamowych. Dzięki nowoczesnej i rozbudowanej infrastrukturze - dopasowanej do prowadzonej działalności - Integer.pl gwarantuje w ciągu 48 godzin wsparcie logistyczne na transport 150 ton materiałów do każdego miejsca w Polsce.

Integer.pl współpracuje z największymi sieciami handlowymi w Polsce, takimi jak: Auchan, Elea, Leclerc, Lidl, Plus Discount czy Real.

Firma jest laureatem prestiżowej nagrody "Gazele Biznesu". Wyróżnienia otrzymują dynamicznie rozwijające się spółki krajowe, które osiągają dobre wyniki finansowe i są rzetelnym partnerem w biznesie. Firma jest także dwukrotnym laureatem programu "Jakość Roku 2006" i "Jakość Roku 2007"  w kategorii "Usługi". Integer.pl posiada również Certyfikat Jakości ISO 9001.

Więcej informacji o firmach znajdą Państwo na stronach www.integer.pl

InPost Usługi Pocztowe jest największym niezależnym operatorem pocztowym o zasięgu ogólnopolskim, należącym do grupy kapitałowej Integer.pl, notowanej od 2007 roku na GPW. InPost świadczy usługi pocztowe na skalę ogólnokrajową od listopada 2006 roku w obszarze przesyłek o masie powyżej 50 g. Firma kieruje swoją ofertę zarówno do klientów masowych (korporacyjnych), jak i indywidualnych. Propozycją firmy są zupełnie nowe, kompleksowe usługi pocztowe odpowiadające wysokim wymaganiom odbiorców.Terminowość, jakość serwisu i atrakcyjne ceny determinują filozofię biznesową firmy InPost.

InPost dysponuje własnym zapleczem techniczno-logistycznym umożliwiającym prowadzenie działalności o ogólnopolskim zasięgu. Obecnie spółka posiada swoje przedstawicielstwa w 157 miastach Polski.

InPost jest laureatem wielu prestiżowych nagród, które potwierdzają jakość świadczonych usług. W 2008 roku firma została wyróżniona godłem TERAZ POLSKA. Firmę nagrodzono w kategorii Najlepsze Usługi za całokształt działań prowadzonych na rynku pocztowym.

W 2008 roku InPost otrzymał również Medal Europejski w konkursieorganizowanym przez Business Centre Club orazUrząd Komitetu Integracji Europejskiej.Celem projektu jest promocja spółek, które w biznesie i zarządzaniu firmą kierują się najwyższymi standardami jakości.

Dodatkowo, w październiku 2007 roku InPost został laureatem Międzynarodowego Konkursu "EuroCertyfikat". Ideą przyznawanych corocznie nagród jest promowanie najlepszych firm z terenu Unii Europejskiej, które w swoim działaniu kierują się wysokimi standardami zarządzania i jakości, uczestniczą w unijnych programach pomocowych i korzystają z ich środków, a także dbają o etyczne postępowanie w biznesie.

www.inpost.pl, Infolinia: 0 801 400 100

InPost Finanse - oferuje usługi finansowe dla klientów indywidualnych oraz masowych. Budowa sieci odbywa się w oparciu o dotychczasowe Punkty Obsługi Klienta InPost, przejęcia istniejących punktów w małych sieciach franczyzowych oraz wykorzystanie istniejących punktów kasowych, np.: spółdzielni mieszkaniowych, wodociągów, gazowni, zakładów energetycznych, itp.

Usługi oferowane w ramach InPost Finanse to m.in.: wpłaty za rachunki (np. za media), nadawanie przekazów pieniężnych krajowych i zagranicznych,sprzedaż produktów niematerialnych oraz sprzedaż prostych produktów pośrednictwa finansowego: ubezpieczenie, pożyczka, karta kredytowa, itp.

Docelowo, dzięki połączeniu zakresu usług pocztowych i pośrednictwa finansowego, klient indywidualny będzie miał możliwość dokonania wpłat pieniężnych, opłat za rachunki, itp. również w miejscu zamieszkania korzystając z usług listonosza.

Więcej informacji o firmach znajdą Państwo na stronachwww.infinanse.pl

Nasze marki

  • InpostInpost
  • Inpost PaczkomatyInpost Paczkomaty
  • Inpost FinanseInpost Finanse
  • easypackeasypack