Kontakt

Kontakt

INTEGER.pl SA
ul. Wielicka 28,
30-552 Kraków

tel. 12 619 98 00,
fax 12 619 98 01

InPost: Niezależni europejscy operatorzy pocztowi z wizytą w Krakowie

25 Maja 2010

InPost: Niezależni europejscy operatorzy pocztowi z wizytą w Krakowie

 

W dniach 25-26 maja 2010 na zaproszenie InPost – największego ogólnopolskiego niezależnego operatora pocztowego – odbędzie się w Krakowie spotkanie przedstawicieli ośmiu europejskich prywatnych firm pocztowych. Delegaci będą dyskutować na temat liberalizacji rynku w państwach UE.

 

Reprezentanci z Czech, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Polski, Szwecji, Słowacji oraz Wielkiej Brytanii omówią kondycję sektora usług pocztowych w Europie z uwzględnieniem aktualnej sytuacji w krajach, których przedstawiciele wezmą udział w debacie. Niezależni operatorzy wymienią się doświadczeniami w zakresie działań podejmowanych na częściowo zliberalizowanych rynkach.

 

Głównym założeniem spotkania jest dyskusja nad ideą powołania międzynarodowego stowarzyszenia niezależnych firm pocztowych, w celu wspólnej ochrony ich interesów. Jego zadaniem będzie przede wszystkim wspieranie – we współpracy z Komisją Europejską i krajowymi regulatorami rynku – działalnościprywatnych operatorów oraz promowanie zasad wolnego rynku w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Ponadto, delegaci ustalą wspólne stanowisko dotyczące sytuacji niezależnych firm w odniesieniu do uprzywilejowanej pozycji operatorów publicznych.

 

„InPost chętnie angażuje się w wydarzenia branżowe, a uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach dodatkowo umożliwia nam obserwację trendów na światowych rynkach pocztowych. W gronie prywatnych operatorów od dawna pojawiały się głosy, by stworzyć międzynarodową instytucję, która byłaby platformą komunikacji oraz forum wymiany doświadczeń. Spotkanie w Krakowie będzie doskonałą okazją do podjęcia inicjatywy utworzenia grupy zrzeszającej prywatnych operatorów pocztowych. To projekt, który ma szansę przyczynić się do wielu pozytywnych zmian w tym sektorze”– powiedział Rafał Brzoska, prezes zarządu InPost.

 

Dynamiczny rozwój rynku pocztowego jest wynikiem postępującej liberalizacji tego sektora. Komisja Europejska oraz Michel Barnier, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Unii Europejskiej stoją na straży prawidłowego wdrażania procesów liberalizacyjnych, a także dążą do przestrzegania dyrektyw pocztowych, opartych na jednolitych dla wszystkich państw regułach. Stowarzyszenie będzie miało za zadanie reprezentować interesy niezależnych firm pocztowych, dla których postępująca liberalizacja jest szansą własnego rozwoju. Operatorzy, którzy wezmą udział w spotkaniu, będą dążyć – w ramach powołanej instytucji – do wspólnej ochrony i poparcia dalszych wysiłków Komisji w kierunku liberalizacji rynku pocztowego.

 

InPost aktywnie uczestniczy w licznych konferencjach i debatach branżowych organizowanych w Polsce i na świecie. W marcu 2010 roku – podczas konferencji European Postal Services w Brukseli – prezes spółki Rafał Brzoska wygłosił prelekcję pt.: „Poprawa szybkości oraz obniżenie kosztów dostarczania przesyłek”. Z kolei w kwietniu 2010 roku, na konferencji Second High Level Conference on Postal Services organizowanej przez Komisję Europejską w Walencji, Marcin Bosacki – Business Development Manager InPost, omówił w panelu poświęconym narzędziom e-commerce w usługach pocztowych zastosowanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań w działalności firmy.

 

W czerwcu przedstawiciele firmy InPost wezmą udział w „World Mail and Express Europe 2010”, a w październiku w „Post Expo 2010” w Kopenhadze. Ponadto, spółka będzie uczestniczyła w konferencji Direct Marketing Days in Ukraine 2010 poświeconej marketingowi bezpośredniemu, która odbędzie się w Kijowie w dniach 3-4 czerwca 2010.

 

Relacje z konferencji zostaną zamieszczone na stronie www.inpost.pl oraz www.blog.inpost.pl

 

Informacje o Grupie Integer.pl:

 

INTEGER.PL – KOLPORTAŻ RZETELNY

 

Integer.pl jest liderem na rynku kolportażu reklamowych przesyłek bezadresowych i adresowych. Posiada 109 oddziałów regionalnych i 1 magazyn centralny w Piotrkowie Trybunalskim. Kurierzy Integer.pl dostarczają przesyłki w ponad 500 miastach w Polsce. Średnio miesięcznie firma kolportuje ok. 90 mln sztuk ulotek i druków reklamowych. Dzięki nowoczesnej i rozbudowanej infrastrukturze – dopasowanej do prowadzonej działalności – Integer.pl jest w stanie w ciągu 48 godzin zapewnić wsparcie logistyczne na transport 150 ton materiałów do każdego miejsca w Polsce. Integer.pl współpracuje z największymi sieciami handlowymi w Polsce, takimi jak: Auchan, Elea, Leclerc, Lidl czy Real. Firma świadczy usługi także na rzecz instytucji finansowych i telekomunikacyjnych.

 

Od października 2007 roku Integer.pl jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pozyskane z publicznej emisji akcji spółki Integer.pl środki zostały przeznaczone na rozwój i unowocześnianie usług oferowanych przez firmę.

 

Integer.pl jest zdobywcą statuetki Byka i Niedźwiedzia w kategorii Najlepsza inwestycja w spółkę giełdową w 2008 roku. Wyróżnienie przyznawane przez gazetę „Parkiet” skierowane jest do instytucji i profesjonalistów, którzy przyczyniają się do rozwoju, upowszechniania i poszerzania rynku kapitałowego. Firma jest również laureatem prestiżowej nagrody „Gazele Biznesu” dla dynamicznie rozwijających się spółek krajowych, które osiągają dobre wyniki finansowe i są rzetelnym partnerem w biznesie. Integer.pl otrzymał także „Złotą Nagrodę” jako trzykrotny laureat „Jakości Roku”, konkursu organizowanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji przy współpracy z Gazetą Prawną. W uzasadnieniu podkreślono nieustanne dążenie do doskonalenia polityki jakościowej firmy.

 

Integer.pl działa zgodnie z Certyfikatem Jakości ISO 9001.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.integer.pl

 

INTEGER.UA

 

Spółka Integer.ua rozpoczęła działalność na rynku ukraińskim w styczniu 2009 roku. Firma realizuje usługi w zakresie kolportażu reklamowych druków bezadresowych, przeznaczonego głównie dla klientów biznesowych (instytucjonalnych), w tym m.in. sieci handlowych. Celem strategicznym ukraińskiej spółki jest zdobycie 10-15% udziałów w sektorze kolportażu druków bezadresowych na tym rynku.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.integer.pl/ua

 

INPOST NOWOCZESNA POCZTA

 

InPost jest największym niezależnym operatorem pocztowym o zasięgu ogólnopolskim. Świadczy usługi pocztowe na skalę ogólnokrajową od listopada 2006 roku w obszarze przesyłek o masie powyżej 50 g.

 

InPost dysponuje własnym zapleczem techniczno-logistycznym umożliwiającym prowadzenie działalności o ogólnopolskim zasięgu. Zgodnie ze strategią rozwojową, w 2010 roku firma będzie obecna na terenie całego kraju – w 230 miastach Polski przez sieć 900 Punktów Obsługi Klienta. Priorytetem spółki są inwestycje w nowoczesne technologie. InPost chętnie wprowadza nowe udogodnienia, które mogą przyczynić się do zwiększenia dostępności i jakości świadczonych usług. Wśród nowych usług znajdą się m.in.: poczta hybrdowa czy mobilne płatności.

 

InPost jest laureatem XIX edycji konkursu TERAZ POLSKA. Firmę nagrodzono w kategorii Najlepsze Usługi za śledzenie przesyłek on-line.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.inpost.pl

 

INPOST PACZKOMATY

 

InPost Paczkomaty jest najmłodszą spółką wchodzącą w skład Grupy Integer.pl, powołaną do życia w listopadzie 2008 roku. Firma jest odpowiedzialna za zarządzanie projektem i serwisowaniem rewolucyjnych na polskim rynku paczkomatów sterowanych automatycznie urządzeń, w których możliwy jest odbiór zakupów dokonanych on-line o dowolnej porze przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

 

Dzięki wprowadzeniu nowego rozwiązania przez InPost, większość występujących obecnie wad tradycyjnych usług kurierskich została wyeliminowana, a użytkownicy sieci zyskali profesjonalną i bezpieczną usługę będącą olbrzymim ułatwieniem w ich codziennych e-zakupach.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.paczkomaty.pl

 

INPOST FINANSE

 

InPost Finanse – spółka należąca do grupy kapitałowej Integer.pl – oferuje usługi finansowo-ubezpieczeniowe dla klientów indywidualnych oraz masowych. Budowa sieci odbywa się w oparciu o dotychczasowe Punkty Obsługi Klienta InPost, przejęcia istniejących punktów w małych sieciach franczyzowych oraz wykorzystanie istniejących punktów kasowych, np.: spółdzielni mieszkaniowych, wodociągów, gazowni, zakładów energetycznych, itp.

 

Usługi oferowane w ramach InPost Finanse to m.in.: wpłaty za rachunki (np. za media), nadawanie przekazów pieniężnych krajowych i zagranicznych, sprzedaż produktów niematerialnych oraz sprzedaż prostych produktów pośrednictwa finansowego: ubezpieczenie, pożyczka, karta kredytowa, itp.

 

Ponadto, spółka świadczy usługi outsourcingowe skierowane do banków oraz instytucji finansowych. W ramach specjalnej oferty InPost Finanse proponuje także klientom indywidualnym sprzedaż produktów bankowych i pożyczkowych za pośrednictwem listonoszy spółki InPost.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.infinanse.pl

 

INPOST LOGISTYKA

 

Działalność spółki InPost Logistyka związana jest z procesami logistycznymi (magazynowanie, transport, sortownie) w obrębie całej Grupy kapitałowej Integer.pl. Spółka odpowiada m.in. za funkcjonowanie centrum logistycznego-w Piotrkowie Trybunalskim, optymalizację kosztów z tym związanych oraz współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zabezpieczania i plombowania przesyłek.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.inpost.pl

 

Nasze marki

  • InpostInpost
  • Inpost PaczkomatyInpost Paczkomaty
  • Inpost FinanseInpost Finanse
  • easypackeasypack