Kontakt

Kontakt

INTEGER.pl SA
ul. Wielicka 28,
30-552 Kraków

tel. 12 619 98 00,
fax 12 619 98 01

InPost zawarł umowę o wartości 60 mln zł!

20 Lipca 2009

InPost zawarł umowę o wartości 60 mln zł!

InPost – największy niezależny operator pocztowy o zasięgu ogólnokrajowym, należący do grupy kapitałowej Integer.pl – zawarł długoterminową umowę o współpracy w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym. Szacowana wartość kontraktu ze znaną firmą telekomunikacyjną wyniesie w okresie 5 lat ok. 60 mln złotych. Nazwa kontrahenta nie zostanie ujawniona.

InPost – wbrew niekorzystnym trendom rynkowym i trudnej sytuacji gospodarczej w Polsce – kontynuuje politykę prosprzedażową i nawiązuje kolejne strategiczne kontrakty. Przewagami konkurencyjnymi InPost sąszeroki pakiet usług, dostosowany do potrzeb i możliwości Klientów, atrakcyjne warunki cenowe, szybkie terminy realizacji zleceń i wysokie standardy w zakresie client service.

„Tegoroczny kontrakt jest zapowiedzią korzystnych trendów rynkowych, sprzyjających rozwojowi InPost. Tak dobrze rozpoczęty 2010 rok jest potwierdzeniem tego, że działania inwestycyjne prowadzone przez nas w 2009 roku przynoszą wymierne efekty. Sukcesem okazał się również projekt wdrożenia na polskim rynku Paczkomatów 24/7. Udany początek roku pozwala zakładać, że kontynuując dotychczasową politykę prokonsumencką – opartą głównie na rozwoju produktów i usług – będziemy pozyskiwali kolejnych, strategicznych partnerów biznesowych, co w rezultacie przełoży się na wzrost udziałów InPost w rynku usług pocztowych” – mówi Rafał Brzoska, prezes zarządu InPost.

W 2009 roku InPost zawarł umowę z jednym z największych telekomów w Polsce, PGE Łódzkim Zakładem Energetycznym oraz bezterminowo przedłużył współpracę z ogólnopolskim operatorem sieci kablowej.Ponadto, Grupa Integer.pl została oficjalnym i wyłącznym dystrybutorem książek telefonicznych pkt.pl do gospodarstw domowych i firm na terenie całego kraju. W grudniu 2009 roku InPost podpisał także aneks do umowy z renomowaną instytucją finansową. Szacowana wartość umowy w okresie 5 lat wyniesie ok. 50 mln złotych.

Potwierdzeniem skuteczności strategii rozwoju InPost jest nie tylko stale rosnąca liczba klientów, ale również poszerzanie zasięgu terytorialnego prowadzonej działalności. Sukces firmy opiera się głównie na atrakcyjnej polityce cenowej oraz ciągłym doskonaleniu produktów i usług. Firma intensywnie rozwija sieć Paczkomatów 24/7. W 2009 roku uruchomionych zostało 200 maszyn w 39 miastach Polski, a do końca lutego 2010 klienci firmy będą mogli korzystać już z 300 paczkomatów w 60 miastach kraju. W II kwartale 2010 InPost planuje świadczenie usługi kurierskiej za pośrednictwem 450 automatów, a docelowo – rozmieszczenie 800 maszyn w całej Polsce.

Nowoczesne rozwiązania wdrażane przez InPost umożliwiają operatorowi systematyczny wzrost udziałów w rynku. W styczniu 2008 roku operator dostarczył 1,5 mln listów, w grudniu natomiast 3,5 mln, a w czerwcu 2009 roku już ponad 6 mln. Do końca 2010 roku InPost planuje doręczać 19 mln listów miesięcznie.

Informacje o Grupie Integer.pl

Integer.pl - kolportaż rzetelny

Integer.pl jest liderem na rynku kolportażu reklamowych przesyłek bezadresowych i adresowych. Posiada 109 oddziałów regionalnych i 1 magazyn centralny w Piotrkowie Trybunalskim. Kurierzy Integer.pl dostarczają przesyłki w ponad 500 miastach w Polsce. Średnio miesięcznie firma kolportuje ok. 90 mln sztuk ulotek i druków reklamowych. Dzięki nowoczesnej i rozbudowanej infrastrukturze - dopasowanej do prowadzonej działalności - Integer.pl jest w stanie w ciągu 48 godzin zapewnić wsparcie logistyczne na transport 150 ton materiałów do każdego miejsca w Polsce. Integer.pl współpracuje z największymi sieciami handlowymi w Polsce, takimi jak: Auchan, Elea, Leclerc, Lidl czy Real. Firma świadczy usługi także na rzecz instytucji finansowych i telekomunikacyjnych.

Od października 2007 roku Integer.pl jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pozyskane z publicznej emisji akcji spółki Integer.pl środki zostały przeznaczone na rozwój i unowocześnianie usług oferowanych przez firmę.

Integer.pl jest zdobywcą statuetki Byka i Niedźwiedzia w kategorii Najlepsza inwestycja w spółkę giełdową w 2008 roku. Wyróżnienie przyznawane przez gazetę "Parkiet" skierowane jest do instytucji i profesjonalistów, którzy przyczyniają się do rozwoju, upowszechniania i poszerzania rynku kapitałowego. Firma jest równieżlaureatem prestiżowej nagrody "Gazele Biznesu" dla dynamicznie rozwijających się spółek krajowych, które osiągają dobre wyniki finansowe i są rzetelnym partnerem w biznesie. Integer.pl otrzymał także "Złotą Nagrodę" jako trzykrotny laureat "Jakości Roku", konkursu organizowanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji przy współpracy z Gazetą Prawną. W uzasadnieniu podkreślono nieustanne dążenie do doskonalenia polityki jakościowej firmy.

Integer.pl działa zgodnie z Certyfikatem Jakości ISO 9001.

Dowiedz się więcej

Integer.ua:

Spółka Integer.ua rozpoczęła działalność na rynku ukraińskim w styczniu 2009 roku. Firma realizuje usługi w zakresie kolportażu reklamowych druków bezadresowych, przeznaczonego głównie dla klientów biznesowych (instytucjonalnych), w tym m.in. sieci handlowych. Celem strategicznym ukraińskiej spółki jest zdobycie 10-15% udziałów w sektorze kolportażu druków bezadresowych na tym rynku.

Dowiedz się więcej

InPost nowoczesna poczta

InPost jest największym niezależnym operatorem pocztowym o zasięgu ogólnopolskimŚwiadczy usługi pocztowe na skalę ogólnokrajową od listopada 2006 roku w obszarze przesyłek o masie powyżej 50 g.

InPost dysponuje własnym zapleczem techniczno-logistycznym umożliwiającym prowadzenie działalności o ogólnopolskim zasięgu. Zgodnie ze strategią rozwojową, do końca 2009 roku firma będzie obecna na terenie całego kraju - w 230 miastach Polski przez sieć 900 Punktów Obsługi Klienta. Priorytetem spółki są inwestycje w nowoczesne technologie. InPost chętnie wprowadza nowe udogodnienia, które mogą przyczynić się do zwiększenia dostępności i jakości świadczonych usług. Wśród nowych usług znajdą się m.in.: Paczkomaty 24/7 czy poczta hybrydowa.

 InPost jest laureatem XIX edycji konkursu TERAZ POLSKAFirmę nagrodzono w kategorii Najlepsze Usługi za śledzenie przesyłek on-line.

Dowiedz się więcej

InPost Paczkomaty

InPost Paczkomaty jest najmłodszą spółką wchodzącą w skład Grupy Integer.pl, powołaną do życia w listopadzie 2008 roku. Firma jest odpowiedzialna za zarządzanie projektem i serwisowaniem rewolucyjnych na polskim rynku paczkomatów - sterowanych automatycznie urządzeń, w których możliwy jest odbiór zakupów dokonanych on-line o dowolnej porze przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Dzięki wprowadzeniu nowego rozwiązania przez InPost, większość występujących obecnie wad tradycyjnych usług kurierskich została wyeliminowana, a użytkownicy sieci zyskali profesjonalną i bezpieczną usługę będącą olbrzymim ułatwieniem w ich codziennych e-zakupach.

Dowiedz się więcej

Nasze marki

  • InpostInpost
  • Inpost PaczkomatyInpost Paczkomaty
  • Inpost FinanseInpost Finanse
  • easypackeasypack