Kontakt

Kontakt

INTEGER.pl SA
ul. Wielicka 28,
30-552 Kraków

tel. 12 619 98 00,
fax 12 619 98 01

Integer.pl EFEKTYWNYM PRZEDSIĘBIORCĄ według PARP!

01 Czerwca 2010

Integer.pl EFEKTYWNYM PRZEDSIĘBIORCĄ według PARP!

 

II Europejski Kongres Gospodarczy z udziałem Integer.pl

 

Integer.pl – czołowa polska grupa pocztowa i niezależny operator finansowy – został laureatem konkursu „Efektywny przedsiębiorca/firma” organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Tym samym spółkę uznano za najbardziej skuteczną w wykorzystywaniu wsparcia finansowego pozyskanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2004-2006 oraz 2007-2013. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 1 czerwca 2010 podczas II Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

 

Prezes Grupy Integer.pl, Rafał Brzoska aktywnie uczestniczy w kongresie wygłaszając prelekcję w ramach panelu: Rynek Kapitałowy katalizatorem rozwoju MSP oraz udzielając się w licznych debatach.

Celem konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest popularyzacja nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w biznesie – realizowanych dzięki funduszom unijnym, pozyskanym przez krajowe przedsiębiorstwa przy wsparciu PARP. Inicjatywa ma również za zadanie wskazać firmy, które wykorzystały pozyskane środki w sposób najbardziej efektywny. W konkursie uwzględniano co najmniej 3 działania wdrażane przez PARP w ramach SPO WKP/SPO RZL lub PO IG/POKL/PO RPW.

 

„Innowacyjność to klucz do sukcesu Grupy Integer.pl. Przekonujemy się o tym nieustannie – analizując kondycję sektora pocztowo-kurierskiego podczas międzynarodowych debat branżowych, z sukcesem wdrażając kolejne nowości technologiczne na polski rynek, jak również otrzymując tego typu wyróżnienia. Cieszę się, że projekty Grupy Integer.pl znajdują uznanie zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, a ich realizacja sprzyja podnoszeniu standardów we wciąż wymagającym wielu zmian polskim sektorze pocztowym. Naszym klientom nie pozwalamy długo czekać – mobilne płatności, e-faktura multioperatorska, usługi oparte o technologie GSM czy też poczta hybrydowa – to kluczowe produkty, których wprowadzenie planujemy w latach 2010-2012. Wierzymy, że dzięki determinacji takich firm, jak nasza będziemy systematycznie zwiększać konkurencyjność polskiej gospodarki – nie tylko w Unii Europejskiej, ale również na światowych rynkach” – powiedział Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl.

 

Przewagą konkurencyjną Integer.pl – czołowej polskiej grupy pocztowej i niezależnego operatora finansowego – jest szerokie portfolio usług opartych na zawansowanych systemach teleinformatycznych. Wykorzystywanie i wdrażanie przez Grupę nowoczesnych rozwiązań – zwłaszcza w sytuacji wieloletniej stagnacji i zaniedbania sektora pocztowego przez operatora narodowego – jest szansą zaistnienia Polski na arenie międzynarodowej, a tym samym daje możliwość udziału w publicznej debacie na temat liberalizacji rynku pocztowego.

 

Grupa z sukcesem zmienia wizerunek polskiej branży pocztowej wśród operatorów zagranicznych, prezentując swoje osiągnięcia na międzynarodowych konferencjach i seminariach poświęconych kondycji tego sektora. W planach firmy jest powołanie międzynarodowego stowarzyszenia niezależnych firm pocztowych, w celu wspólnej ochrony ich interesów. Jego zadaniem będzie przede wszystkim wspieranie – we współpracy z Komisją Europejską i krajowymi regulatorami rynku – działalności prywatnych operatorów oraz promowanie zasad wolnego rynku w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

 

Realizacja projektów dofinansowanych przez PARP i ich wpływ na rozwój Integer.pl:

 

POIG.04.02.00-12-002/09-01: Nowe zaawansowane technologicznie rozwiązania użytkowe w produkcji automatycznego terminala paczkowego:

 

wartość projektu: 6 484 350,00 zł

kwota dofinansowania: 3 107 850,00 zł

opis projektu: celem projektu jest opracowanie 1 wzoru użytkowego i 2 wzorów przemysłowych paczkomatu oraz wdrożenie ich do produkcji. W wyniku projektu spółka rozpocznie nową działalność polegającą na produkcji paczkomatów.

 

POIG.04.04.00-12-028/09-01: Pierwsze centrum outsourcingu e-faktur – innowacyjna usługa masowej e-faktury:

 

wartość projektu: 10 516 210,00 zł

kwota dofinansowania: 5 088 300,00 zł

opis projektu: głównym celem projektu jest dywersyfikacja oferty Integer.pl przez wprowadzenie nowej na rynku docelowym usługi madowej faktury świadczonej przez pierwsze centrum outsourcingu e-faktur. Technologia polega na innowacyjnym połączeniu koncepcji outsourcingu, wykorzystania funkcjonalności poczty elektronicznej z nowoczesnymi metodami archiwizacji i przetwarzania danych oraz wykorzystaniu zabezpieczeń IT niezbędnych z punktu widzenia prawa podatkowego i ochrony danych w celu dostarczenia bezpiecznego produktu (e-faktury) do odbiorcy końcowego.

 

POIG.08.02.00-12-034/08-00: Wdrożenie innowacyjnego teleinformatycznego systemu wymiany danych umożliwiającego rozwój współpracy, w tym w ramach e-usług:

 

wartość projektu: 2 609 254,94 zł

kwota dofinansowania: 1 518 343,39 zł

opis projektu: projekt polega na wdrożeniu innowacyjnego systemu B2B – interfejsu API – w systemie informatycznym spółki oraz Partnerów w celu automatyzacji wymiany danych między tymi systemami, a przez to umożliwienia automatycznej realizacji szeregu procesów biznesowych we współpracy spółki z Partnerami, w tym między innymi świadczenia innowacyjnej usługi paczkomatowej.

 

POKL.02.01.01-00-557/08-00: Systemowy program podnoszenia kwalifikacji dla grupy przedsiębiorstw powiązanych z Integer.pl:

 

wartość projektu: 4 985 476,25 zł

kwota dofinansowania: 3 988 381,00 zł

opis projektu: cel ogólny projektu to usprawnienie funkcjonowania Integer.pl i firm powiązanych w oparciu o poprawę wiedzy i wzrost kompetencji kadry na każdym poziomie organizacji.

 

SPOWKP/2.1/12/12/2465: Przekształcenie oraz wejście na Giełdę Papierów Wartościowych firmy Integer.pl sp. z o.o.:

 

wartość projektu: 312 320,00 zł

kwota dofinansowania: 63 000,00 zł

opis projektu: założeniem projektu było przekształcenie sp. z o.o. w spółkę akcyjną i przygotowanie jej debiutu giełdowego. W tym celu w ramach projektu skorzystano z usług doradczych kancelarii prawnej, domu maklerskiego, doradców finansowych, biegłych rewidentów i audytorów.

 

SPOWKP/2.1/9/12/2055: Plan i strategia połączenia przedsiębiorstw:

 

wartość projektu: 90 280,00 zł

kwota dofinansowania: 37 000,00 zł

opis projektu: celem projektu było przygotowanie połączenia firmy Integer.pl sp. z o.o. z firmą Fibra Hallo sp. z o.o., co pozwoliło na rozpoczęcie świadczenia usług kolportażu adresowego. W ramach projektu nabyte zostały usługi doradcze w zakresie doradztwa prawnego, finansowego oraz biegłego rewidenta.

 

Więcej informacji o Grupie Integer.pl dostępnych jest na: www.integer.pl, www.inpost.pl, www.paczkomaty.ploraz www.mobilneplatnosci.pl, a także na blogu: http://blog.inpost.pl/

 

Informacje dodatkowe na temat Grupy:

 

Działalność Grupy Integer.pl skupia się wokół następujących sektorów:

 

usługi pocztowo-kurierskie (InPost Nowoczesna Poczta)

usługi finansowo-ubezpieczeniowe (InPost Finanse)

usługi kolportażu materiałów reklamowych (Integer.pl).

 

Integer.pl jest liderem na rynku kolportażu reklamowych przesyłek bezadresowych i adresowych. Posiada 109 oddziałów regionalnych i 1 magazyn centralny w Piotrkowie Trybunalskim. Kurierzy Integer.pl dostarczają przesyłki w ponad 500 miastach w Polsce. Średnio miesięcznie firma kolportuje ok. 90 mln sztuk ulotek i druków reklamowych. Dzięki nowoczesnej i rozbudowanej infrastrukturze – dopasowanej do prowadzonej działalności – Integer.pl jest w stanie w ciągu 48 godzin zapewnić wsparcie logistyczne na transport 150 ton materiałów do każdego miejsca w Polsce. Integer.pl współpracuje z największymi sieciami handlowymi w Polsce, takimi jak: Auchan, Elea, Leclerc, Lidl, Carrefour czy Real. Firma świadczy usługi także na rzecz instytucji finansowych i telekomunikacyjnych.

 

Od października 2007 roku Integer.pl jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pozyskane z publicznej emisji akcji spółki Integer.pl środki zostały przeznaczone na rozwój i unowocześnianie usług oferowanych przez firmę.

 

InPost jest największym niezależnym operatorem pocztowym o zasięgu ogólnopolskim. Świadczy usługi pocztowe na skalę ogólnokrajową od listopada 2006 roku w obszarze przesyłek o masie powyżej 50 g.

 

InPost dysponuje własnym zapleczem techniczno-logistycznym umożliwiającym prowadzenie działalności o ogólnopolskim zasięgu. Zgodnie ze strategią rozwojową, w 2010 roku firma będzie obecna na terenie całego kraju – w 230 miastach Polski przez sieć 900 Punktów Obsługi Klienta.

 

InPost Paczkomaty jest najmłodszą spółką wchodzącą w skład Grupy Integer.pl, powołaną do życia w listopadzie 2008 roku. Firma jest odpowiedzialna za zarządzanie projektem i serwisowaniem rewolucyjnych na polskim rynku paczkomatów – sterowanych automatycznie urządzeń, w których możliwy jest odbiór zakupów dokonanych on-line o dowolnej porze przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

 

Dzięki wprowadzeniu nowego rozwiązania przez InPost, większość występujących obecnie wad tradycyjnych usług kurierskich została wyeliminowana, a użytkownicy sieci zyskali profesjonalną i bezpieczną usługę będącą olbrzymim ułatwieniem w ich codziennych e-zakupach.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.paczkomaty.pl

 

Nasze marki

  • InpostInpost
  • Inpost PaczkomatyInpost Paczkomaty
  • Inpost FinanseInpost Finanse
  • easypackeasypack