Kontakt

Kontakt

INTEGER.pl SA
ul. Wielicka 28,
30-552 Kraków

tel. 12 619 98 00,
fax 12 619 98 01

Integer.pl - rusza pierwsza oferta publiczna

01 Października 2007

Integer.pl - rusza pierwsza oferta publiczna
Spółka opublikowała prospekt

Integer.pl - czołowa polska grupa kolportażowa, niezależny operator pocztowy i finansowy - opublikował dzisiaj prospekt emisyjny i zaprezentował założenia oferty publicznej. Spółka zaoferuje wyłącznie akcje nowej emisji w ilości 1.550.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. Główni akcjonariusze zobowiązali się do nie zbywania swoich akcji przez najbliższe 12 miesięcy. Do obrotu wprowadzonych zostanie ponadto łącznie 4.387.745 akcji na okaziciela serii A, B, C i D o wartości nominalnej 1 zł każda oraz od 1.000.000 do 1.550.000 PDA serii E. Cena maksymalna akcji została ustalona na poziomie 16 zł, a przedział cenowy wynosi 13-16 zł za akcję. Wartość oferty wyniesie od 20,15 do 24,80 mln zł.

Od 5 do 9 października do godz. 14.00 inwestorzy instytucjonalni i indywidualni będą mogli składać deklaracje nabycia w ramach budowy księgi popytu. Zapisy na akcje będą prowadzone w dniach 11-15 października. INTEGER.pl planuje debiut na GPW w październiku 2007.

"Naszym najważniejszym celem jest pozostanie liderem na rynku usług kolporterskich. Integer.pl działa z sukcesem od ponad 8 lat i ma mocną, ugruntowaną pozycję. Środki pozyskane z emisji pozwolą nam na dalszy dynamiczny rozwój. Zainwestujemy przede wszystkim w rozbudowę infrastruktury spółek zależnych - InPost Usługi Pocztowe oraz InPost Finanse. Chciałbym podkreślić, że od początku działalności notujemy wzrost przychodów i pozytywne wyniki finansowe. Wchodzimy w nowe i perspektywiczne branże, bardzo szybko osiągając znaczącą pozycję. Dokładnie analizujemy podejmowane przedsięwzięcia inwestycyjne i konsekwentnie je realizujemy. Jestem więc przekonany, że wielu inwestorów będzie zainteresowanych inwestycją w Grupę Integer.pl" - mówi Rafał Brzoska, prezes zarządu Integer.pl.

Grupa INTEGER.pl działa obecnie w trzech obszarach:

 • Kolportaż przesyłek bezadresowych (Integer.pl) - w oparciu o własną infrastrukturę 75 oddziałów regionalnych, 15 magazynów centralnych, 42 magazynów regionalnych i 91 punktów przeładunkowych
 • Usługi pocztowe dla przesyłek o masie powyżej 50g dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych (InPost Usługi Pocztowe) - w oparciu o własną sieć oddziałów i Punktów Obsługi Klienta oraz własnych listonoszy
 • Usługi finansowe dla klientów indywidualnych (InPost Finanse) - w oparciu o własne punkty oraz sieć franczyzową

Środki pozyskane z publicznej emisji akcji spółka planuje przeznaczyć m.in. na:

Inwestycje

Kwota w zł

Uruchomienie 300 własnych Punktów Obsługi Klienta w ramach działalności InPost Usługi Pocztowe oraz InPost Finanse w najlepszych lokalizacjach miast i w centrach handlowych

3 mln

Uruchomienie własnych oddziałów InPost w 15 największych miastach Polski

0,75 mln

Otwarcie 50 nowych oddziałów agencyjnych InPost w mniejszych miejscowościach w Polsce

1 mln

Stworzenie własnego Centrum Obsługi Klienta i Call-center

0,5 mln

Uruchomienie 2 nowych sortowni w Katowicach i w Bydgoszczy

0,4 mln

Przejęcia podmiotów gospodarczych z branży pokrewnej spółkom należącym do Integer.pl,, posiadających własną sieć punktów obsługi klienta

7 mln

Inwestycje w spółkę InPost Finanse - dostosowanie wyposażenia obecnych Punktów Obsługi Klienta do świadczenia podstawowych usług finansowych powiązanych z usługami pocztowymi, a także wyposażenie listonoszy w mobilne drukarki oraz przenośne urządzenia umożliwiające dokonywanie płatności kartami debetowymi i kredytowymi

3 mln

Zakup systemu IT do śledzenia przesyłek on-line

1,4 mln

Inwestycje w kapitał obrotowy

0,6 mln

Utworzenie joint-venture z inwestorem ukraińskim i wejście na ten rynek w obszarze dystrybucji bezadresowej

2 mln

Przeprowadzenie dwóch ogólnopolskich kampanii promocyjnych w zakresie usług świadczonych przez Grupę Integer.pl

3 mln

RAZEM

22,65 mln

Integer.pl prognozuje, że w 2007 roku osiągnie przychody na poziomie 64,62 mln zł (wzrost o 44% wobec 2006 roku) i zysk netto w wysokości 3,54 mln zł (wzrost o 124%). Natomiast w 2008 roku przychody spółki wzrosną o kolejne 38% do 89,09 mln zł, a zysk netto aż o 85% do 6,54 mln zł.

Skonsolidowane przychody i zyski Integer.pl (w mln zł)

Oferującym akcje spółki Integer.pl jest Dom Maklerski IDMSA.

Latem 2007 roku Grupa Integer.pl uruchomiła działalność finansową pod szyldem InPost Finanse. Spółka w 51% należy do Grupy Kapitałowej Integer.pl - czołowej polskiej grupy kolportażowej, największego niezależnego operatora pocztowego i finansowego. Pozostałe udziały posiada AQMET Nowiński sp. jawna będąca współautorem koncepcji powołania spółki.

InPost Finanse oferuje usługi finansowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Budowa sieci odbywa się w oparciu o dotychczasowe Punkty Obsługi Klienta InPost, przejęcia istniejących punktów w małych sieciach franczyzowych oraz wykorzystanie istniejących punktów kasowych, np.: spółdzielni mieszkaniowych, wodociągów, gazowni, zakładów energetycznych, itp.

Harmonogram oferty publicznej Integer.pl:

05-09.10.2007

Składanie Deklaracji Nabycia

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów

Podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej

11.10.2007

Otwarcie Publicznej Subskrypcji

11-15.10.2007

Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane

15.10.2007

Zamknięcie Publicznej Subskrypcji

Do 6 dni roboczych po zamknięciu Publicznej Subskrypcji

Przydział Akcji Oferowanych

Informacje o Grupie Integer.pl:

Integer.plSA jest liderem na rynku kolportażu reklamowych przesyłek bezadresowych i adresowych. Firma posiada 75 oddziałów regionalnych, 15 magazynów centralnych spełniających wszelkie wymagania transportowe, 42 magazyny regionalne i 91 punktów przeładunkowych, a kurierzy Integera dostarczają przesyłki w ponad 500 miastach w Polsce. Na rzecz spółki pracuje łącznie 7300 osób. Średnio miesięcznie firma kolportuje od 50 do 70 mln sztuk ulotek i druków reklamowych. Dzięki nowoczesnej i rozbudowanej infrastrukturze - dopasowanej do prowadzonej działalności - Integer.pl gwarantuje w ciągu 48 godzin wsparcie logistyczne na transport 150 ton materiałów do każdego miejsca w Polsce.

Integer.pl posiada tytuł "Jakość Roku 2006" przyznany przez Polskie Badań Centrum i Certyfikacji oraz Certyfikat Jakości ISO 9001.

Jednym z najważniejszych działań strategicznych spółki było połączenie z największym krajowym konkurentem Agencją Reklamową Fibra-Hallo oraz rozszerzenie prowadzonej działalności o świadczenie usług pocztowych.

Integer.plSA specjalizuje się ponadto w dostarczaniu do firm książek branżowych, biuletynów oraz przeprowadzaniu badań ankietowych, oceniających efektywność zlecenia. W swojej ofercie posiada ponadto usługi związane z poligrafią reklamową - zapewnia projekt, produkcję i transport ulotek reklamowych. Firma zapewnia klientom szczegółową kontrolę jakości oraz system Hermes. Dzięki tym narzędziom klienci mają do dyspozycji stały monitoring wykonywanych zleceń oraz kontrolę kolportowanych przesyłek.

Integer.pl współpracuje ze wszystkimi największymi sieciami handlowymi w Polsce, takimi jak: Auchan, Elea, Leclerc, Lidl, Plus Discount.

Więcej informacji o firmach znajdą Państwo na stronach www.integer.pl

InPost Usługi Pocztowe jest największym niezależnym operatorem pocztowym o zasięgu ogólnopolskim, należącym do grupy kapitałowej Integer.pl planującej w 2007 roku wejście na GPW. InPost świadczy usługi pocztowe na skalę ogólnokrajową od listopada 2006 roku w obszarze przesyłek o masie powyżej 50 g.

InPost dysponuje własnym zapleczem techniczno-logistycznym umożliwiającym prowadzenie działalności o ogólnopolskim zasięgu. Obecnie spółka posiada swoje przedstawicielstwa w 153 miastach Polski. Zgodnie ze strategią rozwojową, do końca 2007 roku firma będzie obecna na terenie całego kraju - w 200 miastach Polski przez sieć 800 Punktów Obsługi Klienta. Cele strategiczno-rozwojowe InPost zakładają ponadto wprowadzanie 5 nowych usług rocznie.Docelowo - w 2008 roku - spółka będzie dysponować paletą 15 produktów z branży pocztowej, będzie świadczyła usługi finansowo-ubezpieczeniowe i wprowadzi obsługę przesyłek międzynarodowych. Wśród nowych usług znajdą się także:paczka pobraniowa czyusługi ukierunkowane na e-handel.

InPost kieruje swoją ofertę zarówno do klientów masowych (korporacyjnych), jak i indywidualnych. Propozycją firmy są zupełnie nowe, kompleksowe usługi pocztowe odpowiadające wysokim wymaganiom odbiorców. Terminowość, jakość serwisu i atrakcyjne ceny determinują filozofię biznesową firmy InPost.

www.inpost.pl, Infolinia: 0 801 400 100

InPost Finanse - oferuje usługi finansowe dla klientów indywidualnych oraz masowych. Budowa sieci odbywa się w oparciu o dotychczasowe Punkty Obsługi Klienta InPost, przejęcia istniejących punktów w małych sieciach franczyzowych oraz wykorzystanie istniejących punktów kasowych, np.: spółdzielni mieszkaniowych, wodociągów, gazowni, zakładów energetycznych, itp.
Usługi oferowane w ramach InPost Finanse:

 • wpłaty za rachunki (np. za media);
 • nadawanie przekazów pieniężnych krajowych i zagranicznych;
 • sprzedaż produktów niematerialnych - doładowanie kart pre-paid'owych GSM, VoIP,
 • sprzedaż prostych produktów pośrednictwa finansowego: ubezpieczenie, pożyczka, karta kredytowa, itp.

W założeniach działalności InPost Finansów leży również świadczenie przekazów pieniężnych dla dużych instytucji na rzecz odbiorców indywidualnych: operatorów telekomunikacyjnych i dostawców mediów i energii.

Docelowo, dzięki połączeniu zakresu usług pocztowych i pośrednictwa finansowego, klient indywidualny będzie miał możliwość dokonania wpłat pieniężnych, opłat za rachunki, itp. również w miejscu zamieszkania korzystając z usług listonosza.
Więcej informacji o firmach znajdą Państwo na stronachwww.infinanse.pl

Niniejsze informacje nie stanowią oferty nabycia papierów wartościowych i mają wyłącznie charakter promocyjny. Informacje o publicznej ofercie akcji znajdują się w prospekcie emisyjnym, który jest dostępny na stronach internetowych Spółki pod adresem: www.integer.pl oraz stronach internetowych Oferującego: www.idmsa.pl

Nasze marki

 • InpostInpost
 • Inpost PaczkomatyInpost Paczkomaty
 • Inpost FinanseInpost Finanse
 • easypackeasypack