Kontakt

Kontakt

INTEGER.pl SA
ul. Wielicka 28,
30-552 Kraków

tel. 12 619 98 00,
fax 12 619 98 01

Integer.pl - wzrost przychodów o niemal 73% w I kwartale 2010 roku

18 Maja 2010

Integer.pl – wzrost przychodów o niemal 73% w I kwartale 2010 roku

 

Integer.pl – czołowa polska grupa pocztowa i niezależny operator finansowy – uzyskał w I kwartale 2010 roku skonsolidowane przychody na poziomie 42,19 mln zł, co oznacza wzrost o niemal 73% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (24,41 mln zł). Zysk netto wyniósł 3,84 mln zł i jest wyższy od osiągniętego w I kwartale 2009 roku o 32,4%. Rentowność netto ukształtowała się na poziomie 9,1%, a skonsolidowana EBITDA wyniosła w analizowanym okresie 7,42 mln zł z dynamiką sięgającą 112,5%.

 

W okresie styczeń-marzec 2010 roku Grupa Integer.pl kontynuowała działania w zakresie poszerzania geograficznego zasięgu prowadzonej działalności, jak również portfolio świadczonych usług. Znaczące nakłady finansowe zostały poniesione w związku z:

 
 • rozwojem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów 24/7 - uruchamianie kolejnych urządzeń na terenie całego kraju oraz dalsze prace rozwojowo-badawcze i działania promocyjno-marketingowe
 • realizacją projektu outsourcingu e-faktur
 • przygotowaniami do wdrożenia projektu z obszaru direct mailingu opartego o technologie mobilne z obszaru GSM.
 

Ponadto, Grupa kontynuowała również działania zmierzające do uruchomienia w II kwartale 2010 roku poczty hybrydowej oraz płatności mobilnych.

 

„Pierwszy kwartał 2010 roku upłynął w Grupie Integer.pl pod znakiem intensywnych przygotowań do wdrożenia kolejnych produktów, które zrewolucjonizują sektor finansowy i pocztowo-kurierski. Głęboko wierzymy, że rozwój przez innowacje jest wysoko ceniony przez rynek, czego przykłady widzimy w codziennej współpracy z naszymi klientami i partnerami. Zakładamy tym samym, że wysoka konkurencyjność spółek z Grupy Integer.pl ugruntuje ich stabilną pozycję, a wdrażane aktualnie projekty wpłyną pozytywnie na dalszy rozwój oraz uzyskiwane wyniki finansowe” – mówi Rafał Brzoska, prezes zarządu Integer.pl.

 

DOKONANIA GRUPY INTEGER.PL W I KWARTALE 2010 ROKU:

 
 • Zawarcie znaczącej umowy z operatorem telekomunikacyjnym w zakresie przyjmowania, przemieszczania oraz doręczania przesyłek w obrocie krajowym. Szacowana wartość umowy wyniesie w okresie 5 lat około 60 mln zł
 • Zawarcie istotnej umowy w zakresie dostawy i montażu kolejnej partii automatycznych urządzeń do nadawania i wydawania paczek – paczkomatów (InPost)
 • Kontynuacja prac nad wdrożeniem nowych usług, które wejdą na rynek w 2010 roku – poczta hybrydowa, mobilne płatność oraz outsourcing e-faktur (Grupa Kapitałowa)
 • Działania umożliwiające wejście w nowe obszary biznesowe związane z rynkiem direct marketing oparte na technologiach GSM (Integer.pl)
 • Wzrost udziałów Nordea OFE z 4,56% do 5,31% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w spółce Integer.pl
 • Uruchomienie usługi Paczkomaty 24/7 w województwie dolnośląskim
 • Kampanie promocyjno-marketingowe usługi Paczkomaty 24/7 we współpracy między innymi z kluczowymi partnerami projektu – Merlin.pl oraz Intymna.pl (Walentynki, Dzień Kobiet oraz urodziny Merlin.pl)
 • Uruchomienie usługi nadawania przesyłek za pośrednictwem Paczkomatów 24/7
 • Uruchomienie – w ramach kontynuacji działań rebrandingowych – serwisu korporacyjnego: www.integer.pl oraz firmowej strony www.inpost.pl.
 •  

CELE STRATEGICZNO-ROZWOJOWE GRUPY INTEGER.PL ZAKŁADAJĄ W 2010 ROKU:

 
 • zwiększenie zasięgu prowadzonej działalności
 • wzrost udziałów w rynku usług pocztowo-kurierskich do 12% i zwiększenie liczby doręczanych listów z 9 mln w grudniu 2009 roku do 19 mln miesięcznie do końca 2010 roku
 • systematyczne budowanie pozycji lidera w sektorze e-commerce
 • świadczenie usługi Paczkomaty 24/7 za pośrednictwem 450 maszyn na terenie całej Polski
 •  

„Źródłem sukcesu Grupy Integer.pl systematycznie realizowane inwestycje w nowoczesne rozwiązania, niedostępne dotychczas na polskim rynku pocztowo-kurierskim oraz w branży kolportażu druków reklamowych. Odważna strategia w odniesieniu do prowadzonego biznesu sprawia, że nowości produktowe i niestandardowe usługi wprowadzane przez spółki z Grupy Integer.pl spotykają się z pozytywnym odbiorem i ogromnym zainteresowaniem, tak klientów indywidualnych, jak i biznesowych, a co za tym idzie – ze wzrostem uzyskiwanych wyników finansowych” – dodaje Rafał Brzoska.

 

Grupa Integer.pl przygotowana jest do finansowania bieżącej aktywności inwestycyjnej. Systematyczna współpraca ze strategicznymi dla spółki InPost klientami stanowi zabezpieczenie przychodów i rosnących zysków. Ponadto, Grupa dywersyfikuje źródła finansowania projektów realizowanych w 2010 roku, pozyskując między innymi dotacje unijne. Poziom dofinansowania z UE (około 55 mln zł w latach 2008-2009) jest niemal trzykrotnie wyższy niż środki pozyskane z oferty publicznej. Integer wspiera się również emisją obligacji.

 

Ze środków unijnych współfinansowany jest m.in. rozwój usługi Paczkomaty 24/7. W latach 2008-2009 Grupa Integer.pl podpisała umowy na dotację paczkomatów o wartości ponad 40 mln zł. Łączna wartość, którą firma planuje przeznaczyć na dalszy rozwój, określona jest na 150 mln zł do końca 2011 roku.

 

Informacje o Grupie Integer.pl:

 

INTEGER.PL – KOLPORTAŻ RZETELNY

 

Integer.pl jest liderem na rynku kolportażu reklamowych przesyłek bezadresowych i adresowych. Posiada 109 oddziałów regionalnych i 1 magazyn centralny w Piotrkowie Trybunalskim. Kurierzy Integer.pl dostarczają przesyłki w ponad 500 miastach w Polsce. Średnio miesięcznie firma kolportuje ok. 90 mln sztuk ulotek i druków reklamowych. Dzięki nowoczesnej i rozbudowanej infrastrukturze – dopasowanej do prowadzonej działalności – Integer.pl jest w stanie w ciągu 48 godzin zapewnić wsparcie logistyczne na transport 150 ton materiałów do każdego miejsca w Polsce. Integer.pl współpracuje z największymi sieciami handlowymi w Polsce, takimi jak: Auchan, Elea, Leclerc, Lidl czy Real. Firma świadczy usługi także na rzecz instytucji finansowych i telekomunikacyjnych.

 

Od października 2007 roku Integer.pl jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pozyskane z publicznej emisji akcji spółki Integer.pl środki zostały przeznaczone na rozwój i unowocześnianie usług oferowanych przez firmę.

 

Integer.pl jest zdobywcą statuetki Byka i Niedźwiedzia w kategorii Najlepsza inwestycja w spółkę giełdową w 2008 roku. Wyróżnienie przyznawane przez gazetę „Parkiet” skierowane jest do instytucji i profesjonalistów, którzy przyczyniają się do rozwoju, upowszechniania i poszerzania rynku kapitałowego. Firma jest również laureatem prestiżowej nagrody „Gazele Biznesu” dla dynamicznie rozwijających się spółek krajowych, które osiągają dobre wyniki finansowe i są rzetelnym partnerem w biznesie. Integer.pl otrzymał także „Złotą Nagrodę” jako trzykrotny laureat „Jakości Roku”, konkursu organizowanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji przy współpracy z Gazetą Prawną. W uzasadnieniu podkreślono nieustanne dążenie do doskonalenia polityki jakościowej firmy.

 

Integer.pl działa zgodnie z Certyfikatem Jakości ISO 9001.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.integer.pl

 

INTEGER.UA

 

Spółka Integer.ua rozpoczęła działalność na rynku ukraińskim w styczniu 2009 roku. Firma realizuje usługi w zakresie kolportażu reklamowych druków bezadresowych, przeznaczonego głównie dla klientów biznesowych (instytucjonalnych), w tym m.in. sieci handlowych. Celem strategicznym ukraińskiej spółki jest zdobycie 10-15% udziałów w sektorze kolportażu druków bezadresowych na tym rynku.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.integer.pl/ua

 

INPOST NOWOCZESNA POCZTA

 

InPost jest największym niezależnym operatorem pocztowym o zasięgu ogólnopolskim. Świadczy usługi pocztowe na skalę ogólnokrajową od listopada 2006 roku w obszarze przesyłek o masie powyżej 50 g.

 

InPost dysponuje własnym zapleczem techniczno-logistycznym umożliwiającym prowadzenie działalności o ogólnopolskim zasięgu. Zgodnie ze strategią rozwojową, w 2010 roku firma będzie obecna na terenie całego kraju – w 230 miastach Polski przez sieć 900 Punktów Obsługi Klienta. Priorytetem spółki są inwestycje w nowoczesne technologie. InPost chętnie wprowadza nowe udogodnienia, które mogą przyczynić się do zwiększenia dostępności i jakości świadczonych usług. Wśród nowych usług znajdą się m.in.: poczta hybrdowa czy mobilne płatności.

 

InPost jest laureatem XIX edycji konkursu TERAZ POLSKA. Firmę nagrodzono w kategorii Najlepsze Usługi za śledzenie przesyłek on-line.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.inpost.pl

 

INPOST PACZKOMATY

 

InPost Paczkomaty jest najmłodszą spółką wchodzącą w skład Grupy Integer.pl, powołaną do życia w listopadzie 2008 roku. Firma jest odpowiedzialna za zarządzanie projektem i serwisowaniem rewolucyjnych na polskim rynku paczkomatów – sterowanych automatycznie urządzeń, w których możliwy jest odbiór zakupów dokonanych on-line o dowolnej porze przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

 

Dzięki wprowadzeniu nowego rozwiązania przez InPost, większość występujących obecnie wad tradycyjnych usług kurierskich została wyeliminowana, a użytkownicy sieci zyskali profesjonalną i bezpieczną usługę będącą olbrzymim ułatwieniem w ich codziennych e-zakupach.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.paczkomaty.pl

 

INPOST FINANSE

 

InPost Finanse – spółka należąca do grupy kapitałowej Integer.pl – oferuje usługi finansowo-ubezpieczeniowe dla klientów indywidualnych oraz masowych. Budowa sieci odbywa się w oparciu o dotychczasowe Punkty Obsługi Klienta InPost, przejęcia istniejących punktów w małych sieciach franczyzowych oraz wykorzystanie istniejących punktów kasowych, np.: spółdzielni mieszkaniowych, wodociągów, gazowni, zakładów energetycznych, itp.

 

Usługi oferowane w ramach InPost Finanse to m.in.: wpłaty za rachunki (np. za media), nadawanie przekazów pieniężnych krajowych i zagranicznych, sprzedaż produktów niematerialnych oraz sprzedaż prostych produktów pośrednictwa finansowego: ubezpieczenie, pożyczka, karta kredytowa, itp.

 

Ponadto, spółka świadczy usługi outsourcingowe skierowane do banków oraz instytucji finansowych. W ramach specjalnej oferty InPost Finanse proponuje także klientom indywidualnym sprzedaż produktów bankowych i pożyczkowych za pośrednictwem listonoszy spółki InPost.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.infinanse.pl

 

INPOST LOGISTYKA

 

Działalność spółki InPost Logistyka związana jest z procesami logistycznymi (magazynowanie, transport, sortownie) w obrębie całej Grupy kapitałowej Integer.pl. Spółka odpowiada m.in. za funkcjonowanie centrum logistycznego-w Piotrkowie Trybunalskim, optymalizację kosztów z tym związanych oraz współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zabezpieczania i plombowania przesyłek.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.inpost.pl

 

Nasze marki

 • InpostInpost
 • Inpost PaczkomatyInpost Paczkomaty
 • Inpost FinanseInpost Finanse
 • easypackeasypack