Kontakt

Kontakt

INTEGER.pl SA
ul. Wielicka 28,
30-552 Kraków

tel. 12 619 98 00,
fax 12 619 98 01

Integer.pl - wzrost zysku netto o 57,9% po czterech kwartałach 2009 roku!

03 Marca 2010

Integer.pl – wzrost zysku netto o 57,9% po czterech kwartałach 2009 roku!

 

Integer.pl – czołowa polska grupa kolportażowa, niezależny operator pocztowy i finansowy – odnotował narastająco po czterech kwartałach 2009 roku wzrost skonsolidowanych przychodów o 47% w porównaniu z 2008 rokiem (z 94,9 do 139,9 mln). Zysk netto wyniósł 10,2 mln zł i jest wyższy od osiągniętego w roku ubiegłym o ponad 57,9%. W okresie czterech kwartałów 2009 roku wskaźnik EBITDA zwiększył się z 9,6 do 16,9 mln zł mln zł, a rentowność netto ukształtowała się na poziomie 7,32%.

 

W IV kwartale 2009 roku Grupa Integer.pl uzyskała skonsolidowane przychody o wartości 46,1 mln zł, odnotowując wzrost o 27,4% w porównaniu z 2008 rokiem (z 36,2 mln). Zysk netto wyniósł 2,6 mln zł, a EBITDA 5,6 mln zł.

 

 

„Rok 2009 był dla Grupy Integer.pl bardzo pracowity. Liczne projekty – w tym najważniejszy Paczkomaty 24/7 – wymagały dużych nakładów finansowych, jak również ogromnego zaangażowania ze strony pracowników. Czwarty kwartał udowodnił jednak, że rozwój przez innowacje jest wysoko ceniony przez rynek. Ciągłe podnoszenie konkurencyjności doceniają przede wszystkim klienci, których grono stale się powiększa, a także inwestorzy i akcjonariusze zaangażowani w firmę. W 2010 roku będziemy kontynuowali poszerzanie działalności naszych spółek. Każda z nich zaoferuje klientom zupełnie nowe usługi oparte na najbardziej zaawansowanych technologiach IT. Jak pokazuje nasze doświadczenie – innowacyjna oferta to podstawa działalności nowoczesnego przedsiębiorstwa” – mówi Rafał Brzoska, prezes zarządu Grupy Integer.pl

 

Intensywny rozwój spółek z Grupy i stale rosnące udziału w sektorze pocztowo-kurierskim mają bezpośredni wpływ na kondycję Integer.pl na rynku kapitałowym i znaczący wzrost kursu akcji w 2009 roku. W IV kwartale 2009 roku IDM SA dwukrotnie rekomendował podwyższenie docelowej ceny akcji, finalnie ustalonej na poziomie 51 zł. Atrakcyjność inwestycyjną spółki Integer.pl podkreślają także pozytywne reakcje inwestorów. W dniu publikacji wyników finansowych Grupy za III kwartał cena akcji wyniosła 48,08 i była najwyższa w giełdowej historii spółki.

 

Firma InPost Finanse pracuje nad wdrożeniem kolejnych projektów – płatności mobilnych i e-faktury. Usługa opłacania rachunków za pośrednictwem SMS będzie najszybszym i najnowocześniejszym na polskim rynku sposobem regulowania opłat. Nowe propozycje pojawią się na rynku w 2010 roku.

 

InPost – najdynamiczniej rozwijająca się spółka z Grupy – angażuje się w projekty umacniające pozycję zarówno na rynku kurierskim, jak i pocztowym. Operator wspólnie z krakowską firmą outsourcingową Fibra-Hallo.pl będzie uczestniczył w nowatorskim procesie kompleksowej obsługi korespondencji – poczta hybrydowa, który umożliwia przeniesienie całego procesu związanego z obsługa pocztową – włącznie z dostarczeniem odbiorcy końcowemu – na podmioty zewnętrzne. Najnowsza usługa łączy funkcjonalność poczty elektronicznej i cechy tradycyjnych usług pocztowych i poligraficznych. Nadawca korespondencji przesyła elektroniczną wersję wiadomości do serwera Fibra-Hallo.pl, który kompleksowo obsługuje proces jej przesłania do adresata: drukuje, kopertuje i przekazuje przesyłki do doręczenia firmie InPost w miejscu najbliższym danemu adresatowi. Komercyjny start usługi planowany jest w I półroczu 2010 roku.

 

Działania Grupy Integer.pl były w IV kwartale skoncentrowane przede wszystkich na wdrażaniu usługi Paczkomaty 24/7. Projekt, który zainaugurowano w październiku 2009 roku, realizowany był dzięki znaczącemu wsparciu funduszy unijnych. W latach 2008-2009 Grupa Integer.pl pozyskała na ten cel ok. 60 mln zł. Łączna wartość, którą firma planuje przeznaczyć na dalszy rozwój określona jest na 150 mln zł do końca 2011 roku. W 2009 roku uruchomionych zostało 200 maszyn w 39 miastach Polski, a w marcu 2010 roku użytkownicy będą mieli do dyspozycji 300 paczkomatów w 60 miastach kraju. W II kwartale 2010 zakupy on-line będzie można realizować za pośrednictwem 450 automatów, a docelowo – 800 maszyn w całej Polsce.

 

CELE STRATEGICZNO-ROZWOJOWE GRUPY INTEGER.PL ZAKŁADAJĄ W 2010 ROKU:

 

 świadczenie usługi Paczkomaty 24/7 za pośrednictwem 450 maszyn na terenie całej Polski
 świadczenie usług pocztowych w 230 miastach w Polsce
wzrost liczby doręczanych listów – do końca 2010 roku InPost planuje dostarczać 19 mln listów miesięcznie.

 

GRUPA INTEGER.PL PLANUJE PONADTO POSZERZENIE ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG. SPÓŁKA PRZEWIDUJE:

 

rozpoczęcie prac nad wdrożeniem nowatorskiego rozwiązania pocztowego – awizomaty
uruchomienie rewolucyjnej usługi opłacania rachunków przez sms, w ramach InPost Finanse
 usługi w zakresie outsourcingu e-faktur
 kontynuację kampanii promocji, dystrybucji oraz montażu euroskrzynek
 kontynuację polityki nastawionej na systematyczny rozwój spółki przez inwestycje w nowoczesne technologie.

 

Szeroka oferta produktowa, konkurencyjna cena i profesjonalny serwis obsługi klienta to podstawowe założenia strategii Grupy Integer.pl. Korzystanie z usług firm działających w oparciu o tak skonstruowany program rozwoju jest doskonałym sposobem dla firm na redukcję kosztów i optymalizację wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy.

 

Informacje o Grupie Integer.pl:

 

INTEGER.PL – KOLPORTAŻ RZETELNY

 

Integer.pl jest liderem na rynku kolportażu reklamowych przesyłek bezadresowych i adresowych. Posiada 109 oddziałów regionalnych i 1 magazyn centralny w Piotrkowie Trybunalskim. Kurierzy Integer.pl dostarczają przesyłki w ponad 500 miastach w Polsce. Średnio miesięcznie firma kolportuje ok. 90 mln sztuk ulotek i druków reklamowych. Dzięki nowoczesnej i rozbudowanej infrastrukturze – dopasowanej do prowadzonej działalności – Integer.pl jest w stanie w ciągu 48 godzin zapewnić wsparcie logistyczne na transport 150 ton materiałów do każdego miejsca w Polsce. Integer.pl współpracuje z największymi sieciami handlowymi w Polsce, takimi jak: Auchan, Elea, Leclerc, Lidl czy Real. Firma świadczy usługi także na rzecz instytucji finansowych i telekomunikacyjnych.

 

Od października 2007 roku Integer.pl jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pozyskane z publicznej emisji akcji spółki Integer.pl środki zostały przeznaczone na rozwój i unowocześnianie usług oferowanych przez firmę.

 

Integer.pl jest zdobywcą statuetki Byka i Niedźwiedzia w kategorii Najlepsza inwestycja w spółkę giełdową w 2008 roku. Wyróżnienie przyznawane przez gazetę „Parkiet” skierowane jest do instytucji i profesjonalistów, którzy przyczyniają się do rozwoju, upowszechniania i poszerzania rynku kapitałowego. Firma jest również laureatem prestiżowej nagrody „Gazele Biznesu” dla dynamicznie rozwijających się spółek krajowych, które osiągają dobre wyniki finansowe i są rzetelnym partnerem w biznesie. Integer.pl otrzymał także „Złotą Nagrodę” jako trzykrotny laureat „Jakości Roku”, konkursu organizowanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji przy współpracy z Gazetą Prawną. W uzasadnieniu podkreślono nieustanne dążenie do doskonalenia polityki jakościowej firmy.

 

Integer.pl działa zgodnie z Certyfikatem Jakości ISO 9001.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.integer.pl

 

INTEGER.UA

 

Spółka Integer.ua rozpoczęła działalność na rynku ukraińskim w styczniu 2009 roku. Firma realizuje usługi w zakresie kolportażu reklamowych druków bezadresowych, przeznaczonego głównie dla klientów biznesowych (instytucjonalnych), w tym m.in. sieci handlowych. Celem strategicznym ukraińskiej spółki jest zdobycie 10-15% udziałów w sektorze kolportażu druków bezadresowych na tym rynku.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.integer.pl

 

INPOST NOWOCZESNA POCZTA

 

InPost jest największym niezależnym operatorem pocztowym o zasięgu ogólnopolskim. Świadczy usługi pocztowe na skalę ogólnokrajową od listopada 2006 roku w obszarze przesyłek o masie powyżej 50 g.

 

InPost dysponuje własnym zapleczem techniczno-logistycznym umożliwiającym prowadzenie działalności o ogólnopolskim zasięgu. Zgodnie ze strategią rozwojową, w 2010 roku firma będzie obecna na terenie całego kraju – w 230 miastach Polski przez sieć 900 Punktów Obsługi Klienta. Priorytetem spółki są inwestycje w nowoczesne technologie. InPost chętnie wprowadza nowe udogodnienia, które mogą przyczynić się do zwiększenia dostępności i jakości świadczonych usług. Wśród nowych usług znajdą się m.in.: awizomaty czy poczta hybrydowa.

 

InPost jest laureatem XIX edycji konkursu TERAZ POLSKA.Firmę nagrodzono w kategorii Najlepsze Usługi za śledzenie przesyłek on-line.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.inpost.pl

 

INPOST PACZKOMATY

 

InPost Paczkomaty jest najmłodszą spółką wchodzącą w skład Grupy Integer.pl, powołaną do życia w listopadzie 2008 roku. Firma jest odpowiedzialna za zarządzanie projektem i serwisowaniem rewolucyjnych na polskim rynku paczkomatów – sterowanych automatycznie urządzeń, w których możliwy jest odbiór zakupów dokonanych on-line o dowolnej porze przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

 

Dzięki wprowadzeniu nowego rozwiązania przez InPost, większość występujących obecnie wad tradycyjnych usług kurierskich została wyeliminowana, a użytkownicy sieci zyskali profesjonalną i bezpieczną usługę będącą olbrzymim ułatwieniem w ich codziennych e-zakupach.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.paczkomaty.pl

 

INPOST FINANSE

 

InPost Finanse – spółka należąca do grupy kapitałowej Integer.pl – oferuje usługi finansowo-ubezpieczeniowe dla klientów indywidualnych oraz masowych. Budowa sieci odbywa się w oparciu o dotychczasowe Punkty Obsługi Klienta InPost, przejęcia istniejących punktów w małych sieciach franczyzowych oraz wykorzystanie istniejących punktów kasowych, np.: spółdzielni mieszkaniowych, wodociągów, gazowni, zakładów energetycznych, itp.

 

Usługi oferowane w ramach InPost Finanse to m.in.: wpłaty za rachunki (np. za media), nadawanie przekazów pieniężnych krajowych i zagranicznych, sprzedaż produktów niematerialnych oraz sprzedaż prostych produktów pośrednictwa finansowego: ubezpieczenie, pożyczka, karta kredytowa, itp.

 

Ponadto, spółka świadczy usługi outsorcingowe skierowane do banków oraz instytucji finansowych. W ramach specjalnej oferty InPost Finanse proponuje także klientom indywidualnym sprzedaż produktów bankowych i pożyczkowych za pośrednictwem listonoszy spółki InPost.

 

Klienci InPost Finanse mogą korzystać z usług firmy w 100 Punktach Obsługi Klienta.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.infinanse.pl

 

INPOST LOGISTYKA

 

Działalność spółki InPost Logistyka związana jest z procesami logistycznymi (magazynowanie, transport, sortownie) w obrębie całej Grupy kapitałowej Integer.pl. Spółka odpowiada m.in. za funkcjonowanie centrum logistycznego-w Piotrkowie Trybunalskim, optymalizację kosztów z tym związanych oraz współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zabezpieczania i plombowania przesyłek.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.inpost.pl

 

Nasze marki

  • InpostInpost
  • Inpost PaczkomatyInpost Paczkomaty
  • Inpost FinanseInpost Finanse
  • easypackeasypack