Kontakt

Kontakt

INTEGER.pl SA
ul. Wielicka 28,
30-552 Kraków

tel. 12 619 98 00,
fax 12 619 98 01

INTEGER.PL - WZROST ZYSKU NETTO PO 3 KWARTAŁACH O 380%

14 Listopada 2008

INTEGER.PL - WZROST ZYSKU NETTO PO 3 KWARTAŁACH O 380%

Integer.pl - czołowa polska grupa kolportażowa, niezależny operator pocztowy i finansowy - uzyskał po trzech kwartałach skonsolidowane przychody w wysokości 65,37 mln zł, co oznacza wzrost o 72% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk netto wyniósł 4,74 mln zł i jest wyższy aż o 380% wobec 2007 roku.

W III kwartale 2008 Integer.pl osiągnął zysk netto w wysokości 2,13 mln zł (wzrost o 420%) i przychody na poziomie 26,4 mln zł, czyli wyższe o 97% w stosunku do III kwartału 2007 roku.

"W III kwartale skupiliśmy sięnainwestycjach w spółki należące do Grupy Integer.pl - InPost Finanse i InPost Usługi Pocztowe. Nasze działania skierowane były głównie na wdrażanie nowoczesnych systemów IT usprawniających i poszerzających pakiet oferowanych usług. Przyjęta przez zarząd strategia rozwoju Grupy okazała się niezwykle trafna w obliczu kryzysu, jaki dotknął wiele spółek giełdowych. Integer.pl - jako jedna z nielicznych firm - oparł się trudnej sytuacji gospodarczej i utrzymał notowania wzrostowe. Stopa zwrotu w przypadku naszych akcji wyniosła od stycznia 2008 roku +10,7%, co uważamy za wspólny sukces nasz i naszych inwestorów" - powiedział Rafał Brzoska, prezes zarządu Integer.pl.

W ostatnim raporcie UKE podsumowującym ubiegłoroczny stan rynku usług pocztowych w Polsce opublikowano ranking wiodących operatorów niepublicznych. Jak pokazuje raport w 2007 roku spółki należące do Grupy Integer.pl zajęły wysoką pozycję w tabeli. Należy tu podkreślić, że spółka InPost na koniec roku 2007 prowadziła działalność operacyjną tylko czternaście miesięcy i była w fazie rozwojowej.

Ranking wiodących operatorów niepublicznych (wraz z obszarami ich działalności)

L.p.

Wg wolumenu przesyłek (nie uwzględnia druków bezadresowych)

L.p.

Wg wartości przychodów (uwzględnia druki bezadresowe)

1

UPS Polska Sp. z o.o.

1

UPS Polska Sp. z o.o.

2

DPD Sp. z o.o.

2

DPD Sp. z o.o.

3

GLS Poland Sp. z o.o.

3

TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o.

4

InPost Sp. z o.o.

4

GLS Poland Sp. z o.o.

5

Opek Sp z o.o.

5

Opek Sp. z o.o.

6

TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o.

6

DHL Express (Poland) Sp. z o.o.

7

DHL Express (Poland) Sp. z o.o.

7

Federal Express (Poland) Sp. z o.o.

8

Polska Grupa Pocztowa SA

8

INTEGER.pl Sp. z o.o.

9

PAF Operator Pocztowy Sp. z o.o.

9

I.D. Marketing Sp. z o.o.

10

AU "KRYZA - PROLEX ZARZYCKI" Sp. j.

10

Dystrybucja Polska Sp. z o.o.

11

PRODEH Sp. z o.o.

11

InPost Sp. z o.o.

12

Siódemka Sp. z o.o.

12

Siódemka Sp. z o.o.

13

ABC Direct Contact Sp. z o.o.

13

PZ POLAMER Sp. z o.o.

14

PS-T "AVISTRANS" Dariusz Solczak *

14

ABC Direct Contact Sp. z o.o.

15

PZ POLAMER Sp. z o.o.

15

VIVA XL (POLSKA) Sp. z o.o.

 

* operator nie przedstawił danych umożliwiających identyfikację obszarów swojej działalności

Wysoką, czwartą lokatę w kategorii wolumenu przesyłek i jedenastą według wysokości przychodów należy niewątpliwie postrzegać w kategoriach sukcesu spółki InPost. Bardzo istotna jest także ósma pozycja Integer.pl w kategorii wartości przychodów. Jest to druga na liście spółka z polskim kapitałem, nie należąca do korporacji międzynarodowych.

Aktualnie publikowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Integer.pl pozwalają sądzić, że w przyszłorocznym rankingu lokaty obu spółek będą jeszcze lepsze.

Najważniejsze wydarzenia w Grupie w III kwartale 2008 roku:
Wrzesień 2008:

  • InPost Finanserozpoczął świadczenie specjalistycznych usług z zakresu outsourcingu bankowego. Nowa propozycja skierowana jest do instytucji działających w sektorze pożyczek i pośrednictwa finansowego;
  • Rozwój sieci oddziałów InPost. Spółka poszerzyła zasięg działania o 19 nowych miast w 9 województwach.

Sierpień 2008:

  • Wdrożenie przez InPost Finansenowoczesnego systemu IT przeznaczonego do obsługi masowych wypłat gotówkowych, nadawania przekazów pieniężnych czy opłacania rachunków za media. Nowe oprogramowanie pozwala również na prowadzenie działalności kredytowej skierowanej do klientów masowych oraz obsługę operacji na kontach bankowych;
  • Rozszerzenie oferty InPost o możliwość ubezpieczenia przesyłek.

Lipiec 2008:

  • Wdrożenie przez InPost specjalistycznego systemu informatycznego STEMPEL. Program umożliwia przygotowanie elektronicznej wersji druków pocztowych i tworzenie archiwum, w którym gromadzone są informacje dotyczące zrealizowanych wysyłek. System pozwala także na prowadzenie elektronicznej książki nadawczej, dzięki czemu eliminuje ręczne tworzenie baz danych, a tym samym znacznie usprawnia funkcjonowanie biura czy sekretariatu;
  • Dokupienie udziałów i objęcie pakietu 100% akcji w CEDRUS Sp. z o.o. Zgodnie ze strategią zapowiadaną podczas oferty publicznej w budynkach magazynowych zlokalizowanych na działce o powierzchni0,5 ha w Zabierzowie koło Krakowa, których właścicielem była dotychczas spółka CEDRUS, uruchomiona zostanie jedna z trzech w pełni zautomatyzowanych sortowni korespondencji. Podstawowym celem inwestycji jest zwiększenie efektywności i terminowości doręczania przesyłek i magazynowania druków bezadresowych. Całkowita wartość transakcji wyniosła około 3 mln zł i sfinansowana została ze środków własnych Integer.pl oraz kredytu.

"Szeroko prowadzone działania zmierzające do poszerzenia sieci obsługi Klienta oraz wdrażanie nowoczesnych technologii informatycznych w spółkach InPost, InPost Finanse i Integer.pl, przynoszą wymierne efekty w postaci nowych kontraktów oraz strategicznych umów handlowych, a tym samym dobrych wyników finansowych. Chętnie wprowadzamy niestandardowe rozwiązania - outsourcing w zakresie specjalistycznych usług bankowych i pośrednictwa finansowegoświadczony przez niezależnego operatora pocztowego jest nowością w skali kraju. Z kolei możliwość ubezpieczania przesyłek - obok śledzenia listów przez Internet, telefon komórkowy czy nadajniki GPS - jest dodatkową gwarancją bezpieczeństwa nadawania korespondencji za pośrednictwem InPost. Dzięki tego rodzaju przedsięwzięciom wzmacniamy ofertę produktową i podnosimy naszą konkurencyjność na rynku" - dodaje Rafał Brzoska.

Spółki należące do Grupy Integer.pl konsekwentnie intensyfikują działania handlowe przez systematyczne zawieranie nowych strategicznych umów i dynamiczny rozwój sieci obsługi klienta.Od początku 2008 roku InPost poszerzył zasięg prowadzonej działalności do 160 miast. Z kolei InPost Finanse rozbudował sieć oddziałów o 30 punktów finansowych, dzięki czemu świadczy swoje usługi już za pośrednictwem 40 POKów.

Cele strategiczno-rozwojowe InPost zakładają wprowadzanie 5 nowych usług rocznie.Docelowo - w 2009 roku - spółka będzie dysponowała paletą 15 produktów z branży pocztowej, rozpocznie także świadczenie usług finansowo-ubezpieczeniowych i wprowadzi obsługę przesyłek międzynarodowych. Wśród nowych usług znajdą się także usługi ukierunkowane na e-handel. Z koleicele strategiczno-rozwojowe InPost Finanse zakładają systematyczny rozwój sieci placówek w kraju. Do końca 2009 roku spółka będzie dysponować paletą siedmiu produktów z branży finansowo-ubezpieczeniowej, a z jej usług będzie można skorzystać w 50 miastach całej Polski.

Środki pozyskane z emisji akcjiGrupa Integer.pl przeznacza na inwestycje w infrastrukturę dystrybucyjną i sprzętową w całej Polsce,intensyfikację działań na rynku usług pocztowych oraz w sektorze finansowo-ubezpieczeniowym, rozpoczęcie działalności na ukraińskim rynku przesyłek bezadresowych, jak również wzrost udziału w krajowym rynku. Spółka planuje także uruchomienie i pełne zautomatyzowanie dwóch nowych sortowni.

Informacje o Grupie Integer.pl:
Integer.plSA jest liderem na rynku kolportażu reklamowych przesyłek bezadresowych i adresowych. Firma posiada 75 oddziałów regionalnych, 15 magazynów centralnych spełniających wszelkie wymagania transportowe, 42 magazyny regionalne i 91 punktów przeładunkowych, a kurierzy Integera dostarczają przesyłki w ponad 500 miastach w Polsce. Na rzecz spółki pracuje łącznie 7300 osób. Średnio miesięcznie firma kolportuje od 65 do 75 mln sztuk ulotek i druków reklamowych. Dzięki nowoczesnej i rozbudowanej infrastrukturze - dopasowanej do prowadzonej działalności - Integer.pl gwarantuje w ciągu 48 godzin wsparcie logistyczne na transport 150 ton materiałów do każdego miejsca w Polsce.

Integer.pl współpracuje z największymi sieciami handlowymi w Polsce, takimi jak: Auchan, Elea, Leclerc, Lidl, Plus Discount czy Real.

Firma jest laureatem prestiżowej nagrody "Gazele Biznesu". Wyróżnienia otrzymują dynamicznie rozwijające się spółki krajowe, które osiągają dobre wyniki finansowe i są rzetelnym partnerem w biznesie. Firma jest także dwukrotnym laureatem programu "Jakość Roku 2006" i "Jakość Roku 2007"  w kategorii "Usługi". Integer.pl posiada również Certyfikat Jakości ISO 9001.

Więcej informacji o firmach znajdą Państwo na stronach www.integer.pl

InPost Usługi Pocztowe jest największym niezależnym operatorem pocztowym o zasięgu ogólnopolskim, należącym do grupy kapitałowej Integer.pl, notowanej od 2007 roku na GPW. InPost świadczy usługi pocztowe na skalę ogólnokrajową od listopada 2006 roku w obszarze przesyłek o masie powyżej 50 g.

InPost dysponuje własnym zapleczem techniczno-logistycznym umożliwiającym prowadzenie działalności o ogólnopolskim zasięgu. Obecnie spółka posiada swoje przedstawicielstwa w wielu miastach na terenie całej Polski. Zgodnie ze strategią rozwojową, do końca 2008 roku firma będzie obecna na terenie całego kraju - w 200 miastach Polski przez sieć 800 Punktów Obsługi Klienta. Cele strategiczno-rozwojowe InPost zakładają ponadto wprowadzanie 5 nowych usług rocznie.Docelowo - w 2008 roku - spółka będzie dysponować paletą 15 produktów z branży pocztowej i wprowadzi obsługę przesyłek międzynarodowych. Wśród nowych usług znajdą się także: paczka pobraniowa czyusługi ukierunkowane na e-handel.

InPost jest laureatem XVIII edycji konkursu TERAZ POLSKA. Firmę nagrodzono w kategorii Najlepsze Usługi za całokształt działań prowadzonych na rynku pocztowym..

 

www.inpost.pl, Infolinia: 0 801 400 100

InPost Finansew 51% należy do Grupy Kapitałowej Integer.pl. Pozostałe udziały posiada AQMET Nowiński sp. jawna będąca współautorem koncepcji powołania spółki.

Firma oferuje usługi finansowe dla klientów indywidualnych oraz masowych. Budowa sieci odbywa się w oparciu o dotychczasowe Punkty Obsługi Klienta InPost, przejęcia istniejących punktów w małych sieciach franczyzowych oraz wykorzystanie istniejących punktów kasowych, np.: spółdzielni mieszkaniowych, wodociągów, gazowni, zakładów energetycznych, itp.

Usługi oferowane w ramach InPost Finanse to m.in.: wpłaty za rachunki (np. za media), nadawanie przekazów pieniężnych krajowych i zagranicznych, sprzedaż produktów niematerialnych oraz sprzedaż prostych produktów pośrednictwa finansowego: ubezpieczenie, pożyczka, karta kredytowa, itp.

Ponadto, spółka świadczy usługi outsorcingowe skierowane do banków oraz instytucji finansowych. W ramach specjalnej oferty InPost Finanse proponuje także klientom indywidualnym sprzedaż produktów bankowych i pożyczkowych  za pośrednictwem listonoszy spółki InPost.

Docelowo, dzięki połączeniu zakresu usług pocztowych i pośrednictwa finansowego,klient indywidualny będzie miał możliwość dokonania wpłat pieniężnych, opłat za rachunki, itp. również w miejscu zamieszkania korzystając z usług listonosza.

Więcej informacji o firmach znajdą Państwo na stronachwww.infinanse.pl

Nasze marki

  • InpostInpost
  • Inpost PaczkomatyInpost Paczkomaty
  • Inpost FinanseInpost Finanse
  • easypackeasypack