Kontakt

Kontakt

INTEGER.pl SA
ul. Wielicka 28,
30-552 Kraków

tel. 12 619 98 00,
fax 12 619 98 01

INTEGER.PL - WZROST ZYSKU W I PÓŁROCZU 2008 O 435%

14 Sierpnia 2008

INTEGER.PL - WZROST ZYSKU W I PÓŁROCZU 2008 O 435%

Integer.pl - czołowa polska grupa kolportażowa, niezależny operator pocztowy i finansowy - zwiększył w I półroczu 2008 roku skonsolidowany zysk netto o 435,9% w stosunku do analogicznego okresu 2007 roku (z 0,6 do 3,22 mln). Przychody w tym okresie wyniosły 38,42 mln zł, co oznacza wzrost o 59,52% w porównaniu z rokiem ubiegłym. W II kwartale 2008 Integer.pl osiągnął zysk netto w wysokości 2 mln zł i przychody na poziomie 22 mln zł, większe o 74,89% w stosunku do II kwartału 2007 roku.

"Dobre wyniki za I półrocze 2008 roku dowodzą słuszności strategii inwestycyjnej i rozwojowej przyjętej przez Grupę Integer. Szeroko prowadzone działania zmierzające do poszerzenia sieci obsługi Klienta oraz wdrażanie nowoczesnych technologii informatycznych w spółkach InPost, InPost Finanse i Integer.pl, przynoszą wymierne efekty w postaci nowych kontraktów oraz strategicznych umów handlowych i tym samym dobrych wyników finansowych. Sprzyja temu takżekoniunktura rynkowa, a także kłopoty organizacyjne naszego największego konkurenta - Poczty Polskiej. Jesteśmy przekonani, że tak znakomicie rozpoczęty rok 2008 sprawi, że wraz z jego końcem spełnimy oczekiwania nawet najbardziej wymagających akcjonariuszy i inwestorów" - powiedział Rafał Brzoska, prezes zarządu Integer.pl.

Spółki należące do Grupy Integer.pl intensyfikują działalność handlową - od początku 2008 roku InPost poszerzył zasięg prowadzonej działalności o 20 nowych miast do 160 aktualnie obsługiwanych. Z kolei InPost Finanse rozbudował sieć obsługi klienta o kolejnych 30 punktów finansowych, dzięki czemu świadczy swoje usługi już za pośrednictwem 40 POKów. Ponadto, Integer.pl rozpoczyna działalność w zakresie kolportażu druków bezadresowych na rynku ukraińskim.

Najważniejsze wydarzenia w Grupie w I półroczu 2008 roku:

Czerwiec 2008:

 • Integer.pl został uhonorowany przez InterRES International Fair tytułem Lidera Rynku 2008 Euro Lider w kategorii Usługa. Firma została wyróżniona za całokształt działalności związanej z kolportażem reklamowych druków bezadresowych.

Maj 2008:

 • InPost otrzymał nominację w międzynarodowym konkursie World Mail Awards 2008 w kategoriiWzrost.

Kwiecień  2008:

 • Objęcie przez Integer.pl 96,55% udziałów w spółce CEDRUS będącej właścicielem nieruchomości o powierzchni 0,5 ha oraz znajdujących się na niej budynków magazynowych w Zabierzowie koło Krakowa. W zakupionych obiektach uruchomiona zostanie jedna z trzech w pełni zautomatyzowanych sortowni korespondencji. Całkowita wartość zakupu wyniosła około 3 mln zł;
 • InPost został nagrodzony w ogólnopolskim konkursie Medal Europejski promującym spółki, które w biznesie i zarządzaniu firmą kierują się najwyższymi standardami jakości;
 • InPost uruchomił - w ramach usprawniania komunikacji z Klientami i zwiększania dostępności do rozwiązań informatycznych wykorzystywanych przez spółkę -m.inpost.pl, czyli mobilną wersję serwisu internetowego www.inpost.pl.

Marzec 2008:

 • Podpisanie przez InPost znaczącej umowy na świadczenie usług pocztowych, której wartość szacowana jest w okresie 36 miesięcy na ok. 20 mln zł;
 • Uruchomienie 30 punktów InPost Finanse, świadczących usługi finansowo-ubezpieczeniowe. Obecnie działa już 40 Punktów Kasowych;
 • Integer.pl został laureatem konkursu "Jakość Roku 2007"w kategorii "Usługi".

Luty 2008:

 • Rozpoczęcie współpracy Integer.pl z siecią hipermarketów Real. Wartość kontraktu wynosi około 3 mln zł.

 "I półrocze 2008 roku było bardzo intensywne pod względem inwestycji, szczególnie z infrastrukturę teleinformatyczną. Działania podejmowane przez spółkę umożliwiły Klientom miedzy innymi śledzenie listów przez Internet czy telefon komórkowy. Jesteśmy przekonani, że bez odpowiednich narzędzi informatycznych rozwój naszej Grupy nie będzie możliwy na taką skalę, jaką zakładamy w strategii biznesowej przewidzianej na kolejne lata" - dodaje Rafał Brzoska.

Środki pozyskane z emisji akcjiGrupa Integer.pl przeznacza na inwestycje w infrastrukturę dystrybucyjną i sprzętową w całej Polsce,intensyfikację działań na rynku usług pocztowych oraz w sektorze finansowo-ubezpieczeniowym, akwizycje oraz rozpoczęcie działalności na ukraińskim rynku przesyłek bezadresowych, jak również wzrost udziału w krajowym rynku. Spółka planuje także uruchomienie i pełne zautomatyzowanie dwóch nowych sortowni.

Informacje o Grupie Integer.pl:
Integer.plSA jest liderem na rynku kolportażu reklamowych przesyłek bezadresowych i adresowych. Firma posiada 75 oddziałów regionalnych, 15 magazynów centralnych spełniających wszelkie wymagania transportowe, 42 magazyny regionalne i 91 punktów przeładunkowych, a kurierzy Integera dostarczają przesyłki w ponad 500 miastach w Polsce. Na rzecz spółki pracuje łącznie 7300 osób. Średnio miesięcznie firma kolportuje od 65 do 75 mln sztuk ulotek i druków reklamowych. Dzięki nowoczesnej i rozbudowanej infrastrukturze - dopasowanej do prowadzonej działalności - Integer.pl gwarantuje w ciągu 48 godzin wsparcie logistyczne na transport 150 ton materiałów do każdego miejsca w Polsce.

Integer.pl współpracuje z największymi sieciami handlowymi w Polsce, takimi jak: Auchan, Elea, Leclerc, Lidl, Plus Discount czy Real.

Firma jest laureatem prestiżowej nagrody "Gazele Biznesu". Wyróżnienia otrzymują dynamicznie rozwijające się spółki krajowe, które osiągają dobre wyniki finansowe i są rzetelnym partnerem w biznesie. Firma jest także dwukrotnym laureatem programu "Jakość Roku 2006" i "Jakość Roku 2007"  w kategorii "Usługi". Integer.pl posiada również Certyfikat Jakości ISO 9001.

Więcej informacji o firmach znajdą Państwo na stronach www.integer.pl

InPost Usługi Pocztowe jest największym niezależnym operatorem pocztowym o zasięgu ogólnopolskim, należącym do grupy kapitałowej Integer.pl, notowanej od 2007 roku na GPW. InPost świadczy usługi pocztowe na skalę ogólnokrajową od listopada 2006 roku w obszarze przesyłek o masie powyżej 50 g. Firma kieruje swoją ofertę zarówno do klientów masowych (korporacyjnych), jak i indywidualnych. Propozycją firmy są zupełnie nowe, kompleksowe usługi pocztowe odpowiadające wysokim wymaganiom odbiorców.Terminowość, jakość serwisu i atrakcyjne ceny determinują filozofię biznesową firmy InPost.

InPost dysponuje własnym zapleczem techniczno-logistycznym umożliwiającym prowadzenie działalności o ogólnopolskim zasięgu. Obecnie spółka posiada swoje przedstawicielstwa w 157 miastach Polski.

InPost jest laureatem wielu prestiżowych nagród, które potwierdzają jakość świadczonych usług. W 2008 roku firma została wyróżniona godłem TERAZ POLSKA. Firmę nagrodzono w kategorii Najlepsze Usługi za całokształt działań prowadzonych na rynku pocztowym.

W 2008 roku InPost otrzymał również Medal Europejski w konkursieorganizowanym przez Business Centre Club orazUrząd Komitetu Integracji Europejskiej.Celem projektu jest promocja spółek, które w biznesie i zarządzaniu firmą kierują się najwyższymi standardami jakości.

Dodatkowo, w październiku 2007 roku InPost został laureatem Międzynarodowego Konkursu "EuroCertyfikat". Ideą przyznawanych corocznie nagród jest promowanie najlepszych firm z terenu Unii Europejskiej, które w swoim działaniu kierują się wysokimi standardami zarządzania i jakości, uczestniczą w unijnych programach pomocowych i korzystają z ich środków, a także dbają o etyczne postępowanie w biznesie.

www.inpost.pl, Infolinia: 0 801 400 100

InPost Finanse - oferuje usługi finansowe dla klientów indywidualnych oraz masowych. Budowa sieci odbywa się w oparciu o dotychczasowe Punkty Obsługi Klienta InPost, przejęcia istniejących punktów w małych sieciach franczyzowych oraz wykorzystanie istniejących punktów kasowych, np.: spółdzielni mieszkaniowych, wodociągów, gazowni, zakładów energetycznych, itp.

Usługi oferowane w ramach InPost Finanse to m.in.: wpłaty za rachunki (np. za media), nadawanie przekazów pieniężnych krajowych i zagranicznych,sprzedaż produktów niematerialnych oraz sprzedaż prostych produktów pośrednictwa finansowego: ubezpieczenie, pożyczka, karta kredytowa, itp.

Docelowo, dzięki połączeniu zakresu usług pocztowych i pośrednictwa finansowego, klient indywidualny będzie miał możliwość dokonania wpłat pieniężnych, opłat za rachunki, itp. również w miejscu zamieszkania korzystając z usług listonosza.

Więcej informacji o firmach znajdą Państwo na stronachwww.infinanse.pl

Nasze marki

 • InpostInpost
 • Inpost PaczkomatyInpost Paczkomaty
 • Inpost FinanseInpost Finanse
 • easypackeasypack