Kontakt

Kontakt

INTEGER.pl SA
ul. Wielicka 28,
30-552 Kraków

tel. 12 619 98 00,
fax 12 619 98 01

Integer.pl - wzrost zysku w i półroczu o 104%

22 Stycznia 2010

Integer.pl - wzrost zysku w i półroczu o 104%

Integer.pl - czołowa polska grupa kolportażowa, niezależny operator pocztowy i finansowy - odnotował w I półroczu 2009 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie 5,5 mln zł, co oznacza wzrost o 104% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W minionym półroczu Grupa zwiększyła skonsolidowane przychody o niemal 45% (z 38,9 mln zł do 56,4 mln zł). Wartość EBITDA wyniosła 7,3 mln zł i jest wyższa od osiągniętej w I półroczu 2008 roku o 612%.

Integer.pl utrzymał stabilną pozycję na rynku kapitałowym, mimo panującego w Polsce osłabienia gospodarczego. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii spółka uzyskała tytuł najlepszej inwestycji giełdowej 2008 roku przyznawany przez Gazetę Giełdy Parkiet. Ponadto, realizowane przedsięwzięcia - mające na celu wdrażanienowych technologii i innowacyjnych systemów informatycznych regularnie budują dodatnią wartość spółki. Stopa zwrotu Integer.pl w I półroczu 2009 roku wyniosła niemal 71%.

"Wierzymy, że podejmowane przez Integer.pl działania utwierdzą inwestorów w przekonaniu, że zaangażowanie w spółkę jestwłaściwą i perspektywiczną inwestycją.Trafne przewidywanie trendów rynkowych, a w efekcie dodatnie wyniki finansowe pozwalają zarówno nam, jak i akcjonariuszom formułować optymistyczne prognozy na przyszłość. Przed nami kolejne miesiące intensywnych prac zmierzających do podnoszenia wartości firmy. Jestem przekonany, że usatysfakcjonują one nawet najbardziej wymagających inwestorów" - powiedział Rafał Brzoska, prezes zarządu Integer.pl.

Dowodem zaufania pokładanego w Integer.pl jest udział znaczących funduszy inwestycyjnych w akcjonariacie firmy. W sierpniu 2009 roku swoje zaangażowanie w spółkę zwiększył Generali OFE, przekraczając próg 5% w kapitale zakładowym Integer.pl.

W I półroczu 2009 roku Grupa Integer.pl wykazała wysoką skuteczność w pozyskiwaniu funduszy na realizację zaplanowanych przedsięwzięć. Paczkomaty 24/7, najnowsza usługa firmy InPost - podobnie jak pozostałe projekty Grupy - są częściowo współfinansowane ze środków unijnych. Integer.pl złożył od 2008 roku 25 wniosków na inwestycje o wartości ok. 90 mln zł, z czego pozyskane dotacje wynoszą aktualnie niemal 63%. W okresie od 2008 do 2009 roku firma otrzymała na wdrażanie i rozwój nowoczesnych rozwiązańinwestycje w modernizację zaplecza logistycznego oraz szkolenia pracowników już niemal 56,6 mln zł. Ponadto, w ramach pozyskiwania dodatkowego kapitału, Integer.pl dokonał w okresie od grudnia 2008 do sierpnia 2009 roku emisji obligacji o łącznej wartości 23 mln zł.

"Wiemy, jak istotne dla dalszego rozwoju jest korzystanie z alternatywnych źródeł finansowania. Dzięki funduszom unijnym oraz przeprowadzonym emisjom obligacji możemy nieprzerwanie realizować nawet najbardziej kapitałochłonne projekty, takie jak: rozbudowa sieci paczkomatów, prace badawcze związane z wdrożeniem poczty hybrydowej czy uruchomieniem płatności mobilnych" - dodaje Brzoska.

Pierwsze półrocze 2009 roku było dla spółek z Grupy Integer.pl okresem bardzo intensywnej i wzmożonej aktywności:

Integer.pl kolejne strategiczne umowy obejmujące świadczenie usług na rynku druków bezadresowych oraz regularne pozyskiwanie funduszy unijnych na dalszy rozwój Grupy;

InPost Nowoczesna Poczta prace związane z wdrażaniem usługi Paczkomaty 24/7 oraz kontynuacja strategii poszerzania zasięgu działalności;

InPost Finanse systematyczna budowa sieci Punktów Obsługi Klienta oraz działania zmierzające do uruchomienia nowych usług finansowych.

Najważniejsze wydarzenia w Grupie w I półroczu 2009 roku:

II kwartał 2009 roku:

 • InPost: umowa z PGE Łódzkim Zakładem Energetycznym obejmująca świadczenie pełnego pakietu usług pocztowych. Wartość kontraktu podpisanego na rok wynosi 1,2 mln zł;
 • InPost: godło TERAZ POLSKA w kategorii Najlepsze Usługi za usługę śledzenie przesyłek on-line;
 • InPost: start usługi Paczkomaty 24/7. Automaty umożliwiają samodzielny odbiór zakupów dokonanych on-line możliwy 24h/7, bez kolejek, w dowolnym czasie i dogodnej lokalizacji. Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013;
 • Integer.pl: dotacja unijna w wysokości 5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dla firmyInteger.pl. Środki zostaną przeznaczone na dywersyfikację działalności przez wdrożenie innowacyjnej sieci paczkomatów w województwie podkarpackim. Całkowita wartość projektu wynosi 8,9 mln zł;
 • Integer.pl: dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Dotacja wynosi 4,4 mln zł, co stanowi ponad 66% wartości planowanej inwestycji. Otrzymaną kwotę spółka zainwestuje w badania i rozwój nowych produktów.
 • InPost: nominacja w międzynarodowym konkursie World Mail Awards 2009 w kategorii WzrostJest to już druga nominacja dla firmy InPost w tym prestiżowym konkursie i jednocześnie jedyna dla polskiego prywatnego operatora pocztowego;
 • Integer.pl: 1,2 mln złotych dotacji unijnych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2007-2013na wdrożenie innowacyjnych usług pocztowych.

I kwartał 2009 roku:

 • Integer.pl: zwiększenie zaplecza logistycznego w wyniku wynajęcia 5 tys. m2 powierzchni magazynowej oraz 300 m2 powierzchni biurowej w centrum logistycznym Europolis Park Poland Central pod Piotrkowem Trybunalskim;
 • Integer.pl: dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 4,4 mln złotych na realizacjęprojektu Paczkomaty 24/7;
 • Integer.pl: dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w wysokości 3,8 mln złotych na modernizację infrastruktury logistycznej.
 • Integer.pl: jubileusz 10. lat obecności na polskim rynku;
 • InPost: tytuł "Tego, co zmienia polski przemysłza przełamywanie monopolu na rynku pocztowym;
 • Integer.pl: nagroda w kategorii "Najlepsza inwestycja w spółkę giełdową w 2008 roku" w rankingu Gazety Giełdy Parkiet;
 • Integer.pl: Złota Nagroda za trzykrotne zdobycie wyróżnienia "Jakość Roku";
 • Prezes InPost: Rafał Brzoska Managerem Roku w konkursie "Laury Magellana" za zasługi w kruszeniu monopolu Poczty Polskiej orazpodwojenie udziału rynkowego InPost w 2008 roku.
 • InPost: współpraca z Fibra Hallo w ramach innowacyjnego projektu poczty hybrydowej, będącej połączeniem funkcjonalności poczty elektronicznej oraz tradycyjnych usług pocztowych i poligraficznych;
 • InPost: strategiczna umowa z siecią sprzedaży z branży FMCG.

W 2009 roku Integer.pl - zgodnie z przyjętym planem rozwoju - będzie systematycznie realizował założenia dotychczasowej strategii. Priorytetem firmy jest realizacja projektów badawczych, które umożliwiają wprowadzenie na rynek nowych, innowacyjnych usług, takich jak: poczta hybrydowa czy płatności mobilne. Spółka koncentruje się także na wdrażaniu nowoczesnych systemów IT, które umożliwiają intensywny rozwój organiczny. W 2009 roku Integer.pl będzie kontynuował zaawansowane prace mające na celu rozwijanie działalności na Ukrainie, a w efekcie zdobycie 10-15% udziałów w sektorze kolportażu druków bezadresowych na tym rynku.

Informacje o Grupie Integer.pl:
Integer.plSA jest liderem na rynku kolportażu reklamowych przesyłek bezadresowych i adresowych. Firma posiada 75 oddziałów regionalnych, 15 magazynów centralnych spełniających wszelkie wymagania transportowe, 42 magazyny regionalne i 91 punktów przeładunkowych, a kurierzy Integera dostarczają przesyłki w ponad 500 miastach w Polsce. Na rzecz spółki pracuje łącznie 7300 osób. Średnio miesięcznie firma kolportuje od 65 do 75 mln sztuk ulotek i druków reklamowych. Dzięki nowoczesnej i rozbudowanej infrastrukturze - dopasowanej do prowadzonej działalności - Integer.pl gwarantuje w ciągu 48 godzin wsparcie logistyczne na transport 150 ton materiałów do każdego miejsca w Polsce.

Integer.pl współpracuje z największymi sieciami handlowymi w Polsce, takimi jak: Auchan, Elea, Leclerc, Lidl, Plus Discount czy Real.

Firma jest laureatem prestiżowej nagrody "Gazele Biznesu". Wyróżnienia otrzymują dynamicznie rozwijające się spółki krajowe, które osiągają dobre wyniki finansowe i są rzetelnym partnerem w biznesie. Firma jest także dwukrotnym laureatem programu "Jakość Roku 2006" i "Jakość Roku 2007"  w kategorii "Usługi". Integer.pl posiada również Certyfikat Jakości ISO 9001.

Więcej informacji o firmach znajdą Państwo na stronach www.integer.pl

InPost Usługi Pocztowe jest największym niezależnym operatorem pocztowym o zasięgu ogólnopolskim, należącym do grupy kapitałowej Integer.pl, notowanej od 2007 roku na GPW. InPost świadczy usługi pocztowe na skalę ogólnokrajową od listopada 2006 roku w obszarze przesyłek o masie powyżej 50 g.

InPost dysponuje własnym zapleczem techniczno-logistycznym umożliwiającym prowadzenie działalności o ogólnopolskim zasięgu. Obecnie spółka posiada swoje przedstawicielstwa w wielu miastach na terenie całej Polski. Zgodnie ze strategią rozwojową, do końca 2008 roku firma będzie obecna na terenie całego kraju - w 200 miastach Polski przez sieć 800 Punktów Obsługi Klienta. Cele strategiczno-rozwojowe InPost zakładają ponadto wprowadzanie 5 nowych usług rocznie.Docelowo - w 2008 roku - spółka będzie dysponować paletą 15 produktów z branży pocztowej i wprowadzi obsługę przesyłek międzynarodowych. Wśród nowych usług znajdą się także: paczka pobraniowa czyusługi ukierunkowane na e-handel.

InPost jest laureatem XVIII edycji konkursu TERAZ POLSKA. Firmę nagrodzono w kategorii Najlepsze Usługi za całokształt działań prowadzonych na rynku pocztowym..

 

www.inpost.pl, Infolinia: 0 801 400 100

InPost Finansew 50, 2% należy do Grupy Kapitałowej Integer.pl. Pozostałe udziały posiada AQMET Nowiński sp. jawna.

Firma oferuje usługi finansowe dla klientów indywidualnych oraz masowych. Budowa sieci odbywa się w oparciu o dotychczasowe Punkty Obsługi Klienta InPost, przejęcia istniejących punktów w małych sieciach franczyzowych oraz wykorzystanie istniejących punktów kasowych, np.: spółdzielni mieszkaniowych, wodociągów, gazowni, zakładów energetycznych, itp.

Usługi oferowane w ramach InPost Finanse to m.in.: wpłaty za rachunki (np. za media), nadawanie przekazów pieniężnych krajowych i zagranicznych, sprzedaż produktów niematerialnych oraz sprzedaż prostych produktów pośrednictwa finansowego: ubezpieczenie, pożyczka, karta kredytowa, itp.

Ponadto, spółka świadczy usługi outsorcingowe skierowane do banków oraz instytucji finansowych. W ramach specjalnej oferty InPost Finanse proponuje także klientom indywidualnym sprzedaż produktów bankowych i pożyczkowych za pośrednictwem listonoszy spółki InPost.

Docelowo, dzięki połączeniu zakresu usług pocztowych i pośrednictwa finansowego, klient indywidualny będzie miał możliwość dokonania wpłat pieniężnych, opłat za rachunki, itp. również w miejscu zamieszkania korzystając z usług listonosza.

Więcej informacji o firmach znajdą Państwo na stronachwww.infinanse.pl

Paczkomaty 24/7 to rewolucyjne na polskim rynku rozwiązanie umożliwiające nadanie przesyłki przy znajomości wyłącznie adresu e-mail odbiorcy. Najnowszausługa InPost umożliwia odbiór paczki w wybranym miejscu i o dowolnej godzinie przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Ponadto, jest  to atrakcyjne rozwiązanie dla wszystkich osób oczekujących na optymalizację procesu świadczenia usług kurierskich. Dzięki wprowadzeniu nowego projektu InPost, większość występujących obecnie wad tradycyjnych usług kurierskich zostanie wyeliminowana, a użytkownicy sieci zyskają profesjonalną i bezpieczną usługę będącą olbrzymim ułatwieniem w ich codziennych e-zakupach.

Wprowadzenie usługi Paczkomaty 24/7 na rynek wspiera Projekt 01. Jego celem jest skupienie e-społeczności wokół innowacyjnej usługi. Projekt 01 tworzą aktywni internauci, którzy kupując lub sprzedając on-line wspólnie kreują nową erę e-zakupów. W akcji udział weźmie 10.000 osób, które wyślą swoje zgłoszenie i pomyślnie przejdą weryfikację. Dzięki temu jako pierwsi będą mogli poznać najnowocześniejszą usługę wysyłkową w Europie.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronachwww.projekt01.pl

Nasze marki

 • InpostInpost
 • Inpost PaczkomatyInpost Paczkomaty
 • Inpost FinanseInpost Finanse
 • easypackeasypack