Kontakt

Kontakt

INTEGER.pl SA
ul. Wielicka 28,
30-552 Kraków

tel. 12 619 98 00,
fax 12 619 98 01

Integer.pl - zysk netto wzrósł po trzech kwartałach o 61%

22 Stycznia 2010

Integer.pl - zysk netto wzrósł po trzech kwartałach o 61%

Integer.pl – czołowa polska grupa kolportażowa, niezależny operator pocztowy i finansowy – zwiększył skonsolidowane przychody narastająco po trzech kwartałach 2009 roku o niemal 40% w porównaniu z 2008 rokiem (z 65,37 do 91,31 mln), a zysk z działalności operacyjnej o ponad 246% (z 2,68 na 9,3 mln zł). W ciągu trzech kwartałów 2009 roku odnotował skonsolidowany zysk netto na poziomie 7,65 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 61% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wskaźnik EBIDTA zwiększył się o 234% (do 11,42 mln zł) w stosunku do analogicznego okresu 2008 roku.

W III kwartale 2009 roku skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 34,9 mln zł i wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim o 32%. Zysk netto wyniósł 2,15 mln zł, a EBITDA osiągnęła wartość 4,15 mln zł i wzrosła o 74,4% względem III kwartału 2008 roku.

W III kwartale 2009 roku Grupa Integer.pl kontynuowała strategię rozwoju opartą na inwestycjach w nowoczesne usługi. Ich realizacja była możliwa dzięki skutecznie pozyskiwanym dotacjom unijnym. Spółka otrzymała w latach 2008-2009 60 mln zł na rozbudowę sieci paczkomatów, szkolenia pracowników oraz modernizację zaplecza logistycznego. Suma dotacji jest niemal 3 razy większa niż kwota pozyskana z emisji akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych.

„Branże, w których działają spółki z Grupy Integer.pl, wymagają innowacyjnego podejścia. Dlatego proponujemy klientom niestandardowe rozwiązania i nowatorskie usługi. Systematyczne inwestycje w nowoczesne technologie sprawiają, że jesteśmy postrzegani – zarówno przez konsumentów, jak i przez inwestorów – jako bardzo rozwojowa spółka. Słuszność przyjętej strategii potwierdzają pozytywne wyniki finansoweregularny wzrost udziałów w rynku i zwiększające się grono klientów. Jestem przekonany, że dobra kondycja spółki, mimo trwającego w III kwartale spowolnienia gospodarczego,pozwala formułować optymistyczne prognozy na przyszłość – powiedział Rafał Brzoska, prezes zarządu Integer.pl.

Integer.pl utrzymał w III kwartale stabilną pozycję na rynku kapitałowym. W sierpniu 2009 roku spółka została uznana przez Gazetę Prawną faworytem analityków giełdowych, a zgodnie z rekomendacjami DM IDM SA docelowa cena akcji może wynieść 49 zł. Odzwierciedleniem pozytywnych opinii specjalistów na temat kondycji Integer.pl jest rosnący kurs akcji, który od lipca do września 2009 roku zwiększył się niemal o 30%. Roczna stopa zwrotu Integer.pl wynosi ponad 215%1.

Wysokie notowania Integer.pl zawdzięcza także konsekwentnie wdrażanym innowacjom, w tym rewolucyjnej na polskim rynku pocztowo-kurierskim usłudze Paczkomaty 24/7. Na rozwój tej inwestycji spółka planuje przeznaczyć łącznie 150 mln zł do końca 2011 roku. Integer.pl prowadzi także prace projektowo-badawcze związane z uruchomieniem kolejnych nowoczesnych rozwiązań. W I kwartale 2010 roku udostępnione zostaną dwie nowe usługi: płatność rachunków za pośrednictwem sms oraz poczta hybrydowa (połączenie e-maila i tradycyjnego listu). W przyszłość spółka planuje ponadto wdrożenie awizomatów – urządzeń do awizowania przesyłek poleconych i samodzielnego odbioru przez adresatów.

InPost jest najbardziej rozpoznawalną i aktywnie działającą spółką z Grupy. Na swoją markę pracuje już od trzech lat, zyskując coraz większe grono klientów, którzy doceniają nowoczesne rozwiązania nieznane dotąd na polskim rynku pocztowym. Nasza firma znakomicie prosperuje i – mimo monopolu Poczty Polskiej – intensywnie się rozwija. Mam nadzieję, że kolejne lata będą jeszcze lepsze – czego z okazji trzecich urodzin InPostchciałbym życzyć moim współpracownikom, Klientom i sobie” – dodaje Brzoska.

Najważniejsze wydarzenia III kwartału 2009 roku:

Wrzesień 2009:

 • Integer.pl: dotacja unijna z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 na rozwój rewolucyjnej usługi Paczkomaty 24/7. Kwota dofinansowania wynosi 3,89 mln zł, a wartość projektu to 9,49 mln zł;
 • Integer.pl: dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Środki pozyskane przez spółkę zostaną przeznaczone na rozbudowę sieci paczkomatów. Kwota dofinansowania wynosi 2,12 mln zł, a wartość projektu to 5,75 mln zł;
 • InPost: Polskie Książki Telefoniczne doręczane przez InPost! Grupa została oficjalnym i wyłącznym dystrybutorem książek telefonicznych pkt.pl do gospodarstw domowych i firm na terenie całego kraju;
 • InPost: największe e-sklepy wysyłają przez paczkomaty! Partnerami usługi zostali w ramach Projektu 01: Merlin.pl, Intymna.pl oraz Komputronik.pl.

Sierpień 2009:

 • InPost: Grono partnerów akcji Projekt 01 stale się powiększa. Dzięki współpracy z InPost klienci e-sklepów mogą korzystać ze 150 paczkomatów zlokalizowanych na terenie 30 największych miast Polski.

Lipiec 2009:

 • Integer.pl: niemal 5,1 mln zł dotacji unijnej na projekt, którego wartość wynosi 10,52 mln zł. Fundusze z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013 zostaną przeznaczone narozwój usług pocztowych w sektorze B2B;
 • Integer.pl: dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w wysokości 3, 014 mln zł na rozwój usługi Paczkomaty 24/7;
 • InPost: poszerzenie zasięgu działania o kolejne polskie miasta. Nowe oddziały uruchomiono w województwie wielkopolskim, w miejscowości Kościan i Środa Wielkopolska. Z usług InPost mogą już także korzystać mieszkańcy Bielska-Podlaskiego (woj. podlaskie), Świnoujścia (woj. zachodnio-pomorskie), Konstantynowa Łódzkiego (woj. łódzkie) oraz Pruszkowa i Brwinowa (woj. mazowieckie);
 • Grupa Integer.pl: podpisanie dwóch strategicznych kontraktów. InPost zawarł aneks do umowy z wiodącym operatorem sieci kablowej. Natomiast Integer.pl podjął współpracę w zakresie kolportażu druków bezadresowych z jednym z wiodących polskich wydawnictw;
 • InPost: promuje wymianę skrzynek pocztowych. Statystki dotyczące stosowania się do zapisów prawnych są alarmujące. Znaczna część spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych nie wymieniła jeszcze starych skrzynek oddawczych;
 • InPost: podpisał umowę wartą 60 mln zł. Kontrakt z jednym z największych koncernów handlowych na świecie obejmuje świadczenie przez operatora działań pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym.

Strategia Grupy Integer.pl zakłada – poza stałym poszerzaniem wachlarza świadczonych usług – intensywne zwiększanie zasięgu terytorialnego prowadzonej działalności. Zgodnie z przyjętą polityką rozwoju Integer.pl rozpoczął w 2009 roku funkcjonowanie na rynku ukraińskim. Oferta firmy obejmuje kolportaż reklamowych druków bezadresowych pod wskazane adresy, doręczanie bezpośrednie na ulicy, weryfikację grupy docelowej na podstawie baz danych. Kierowana jest przede wszystkim do klientów biznesowych (instytucjonalnych), w tym głównie do sieci handlowych. Do końca 2009 roku Integer.pl zakłada obecność w 30-35 największych miastach Ukrainy, a w 2010 w kolejnych 15. W ramach zainteresowań spółki są miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców, których w tym kraju jest około 300. Do końca 2013 spółka chce być obecna we wszystkichkluczowych lokalizacjach na terenie całego kraju i zdobyć 10-15% udziałów w sektorze kolportażu druków bezadresowych na tym rynku.

Informacje o Grupie Integer.pl

Integer.pl - kolportaż rzetelny

Integer.pl jest liderem na rynku kolportażu reklamowych przesyłek bezadresowych i adresowych. Posiada 109 oddziałów regionalnych i 1 magazyn centralny w Piotrkowie Trybunalskim. Kurierzy Integer.pl dostarczają przesyłki w ponad 500 miastach w Polsce. Średnio miesięcznie firma kolportuje ok. 90 mln sztuk ulotek i druków reklamowych. Dzięki nowoczesnej i rozbudowanej infrastrukturze - dopasowanej do prowadzonej działalności - Integer.pl jest w stanie w ciągu 48 godzin zapewnić wsparcie logistyczne na transport 150 ton materiałów do każdego miejsca w Polsce. Integer.pl współpracuje z największymi sieciami handlowymi w Polsce, takimi jak: Auchan, Elea, Leclerc, Lidl czy Real. Firma świadczy usługi także na rzecz instytucji finansowych i telekomunikacyjnych.

Od października 2007 roku Integer.pl jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pozyskane z publicznej emisji akcji spółki Integer.pl środki zostały przeznaczone na rozwój i unowocześnianie usług oferowanych przez firmę.

Integer.pl jest zdobywcą statuetki Byka i Niedźwiedzia w kategorii Najlepsza inwestycja w spółkę giełdową w 2008 roku. Wyróżnienie przyznawane przez gazetę "Parkiet" skierowane jest do instytucji i profesjonalistów, którzy przyczyniają się do rozwoju, upowszechniania i poszerzania rynku kapitałowego. Firma jest równieżlaureatem prestiżowej nagrody "Gazele Biznesu" dla dynamicznie rozwijających się spółek krajowych, które osiągają dobre wyniki finansowe i są rzetelnym partnerem w biznesie. Integer.pl otrzymał także "Złotą Nagrodę" jako trzykrotny laureat "Jakości Roku", konkursu organizowanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji przy współpracy z Gazetą Prawną. W uzasadnieniu podkreślono nieustanne dążenie do doskonalenia polityki jakościowej firmy.

Integer.pl działa zgodnie z Certyfikatem Jakości ISO 9001.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.integer.pl

Integer.ua:

Spółka Integer.ua rozpoczęła działalność na rynku ukraińskim w styczniu 2009 roku. Firma realizuje usługi w zakresie kolportażu reklamowych druków bezadresowych, przeznaczonego głównie dla klientów biznesowych (instytucjonalnych), w tym m.in. sieci handlowych. Celem strategicznym ukraińskiej spółki jest zdobycie 10-15% udziałów w sektorze kolportażu druków bezadresowych na tym rynku.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.integer.pl

InPost nowoczesna poczta

InPost jest największym niezależnym operatorem pocztowym o zasięgu ogólnopolskimŚwiadczy usługi pocztowe na skalę ogólnokrajową od listopada 2006 roku w obszarze przesyłek o masie powyżej 50 g.

InPost dysponuje własnym zapleczem techniczno-logistycznym umożliwiającym prowadzenie działalności o ogólnopolskim zasięgu. Zgodnie ze strategią rozwojową, do końca 2009 roku firma będzie obecna na terenie całego kraju - w 230 miastach Polski przez sieć 900 Punktów Obsługi Klienta. Priorytetem spółki są inwestycje w nowoczesne technologie. InPost chętnie wprowadza nowe udogodnienia, które mogą przyczynić się do zwiększenia dostępności i jakości świadczonych usług. Wśród nowych usług znajdą się m.in.: Paczkomaty 24/7 czy poczta hybrydowa.

 InPost jest laureatem XIX edycji konkursu TERAZ POLSKAFirmę nagrodzono w kategorii Najlepsze Usługi za śledzenie przesyłek on-line.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.inpost.pl, Infolinia: 0 801 400 100

InPost Paczkomaty

InPost Paczkomaty jest najmłodszą spółką wchodzącą w skład Grupy Integer.pl, powołaną do życia w listopadzie 2008 roku. Firma jest odpowiedzialna za zarządzanie projektem i serwisowaniem rewolucyjnych na polskim rynku paczkomatów - sterowanych automatycznie urządzeń, w których możliwy jest odbiór zakupów dokonanych on-line o dowolnej porze przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Dzięki wprowadzeniu nowego rozwiązania przez InPost, większość występujących obecnie wad tradycyjnych usług kurierskich została wyeliminowana, a użytkownicy sieci zyskali profesjonalną i bezpieczną usługę będącą olbrzymim ułatwieniem w ich codziennych e-zakupach.

Więcej informacji znajdą Państwo na stroniewww.projekt01.pl

InPost Finanse

InPost Finanse - spółka należąca do grupy kapitałowej Integer.pl - oferuje usługi finansowo-ubezpieczeniowe dla klientów indywidualnych oraz masowych. Budowa sieci odbywa się w oparciu o dotychczasowe Punkty Obsługi Klienta InPost, przejęcia istniejących punktów w małych sieciach franczyzowych oraz wykorzystanie istniejących punktów kasowych, np.: spółdzielni mieszkaniowych, wodociągów, gazowni, zakładów energetycznych, itp.

Usługi oferowane w ramach InPost Finanse to m.in.: wpłaty za rachunki (np. za media), nadawanie przekazów pieniężnych krajowych i zagranicznych, sprzedaż produktów niematerialnych oraz sprzedaż prostych produktów pośrednictwa finansowego: ubezpieczenie, pożyczka, karta kredytowa, itp.

Ponadto, spółka świadczy usługi outsorcingowe skierowane do banków oraz instytucji finansowych. W ramach specjalnej oferty InPost Finanse proponuje także klientom indywidualnym sprzedaż produktów bankowych i pożyczkowych za pośrednictwem listonoszy spółki InPost.

Klienci InPost Finanse mogą korzystać z usług firmy w 100 Punktach Obsługi Klienta.

Więcej informacji znajdą Państwo na stroniewww.infinanse.pl

InPost Logistyka

Działalność spółki InPost Logistyka związana jest z procesami logistycznymi (magazynowanie, transport, sortownie) w obrębie całej Grupy kapitałowej Integer.pl. Spółka odpowiada m.in. za funkcjonowanie centrum logistycznego-w Piotrkowie Trybunalskimoptymalizację kosztów z tym związanych oraz współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zabezpieczania i plombowania przesyłek.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.inpost.pl, Infolinia: 0 801 400 100

Nasze marki

 • InpostInpost
 • Inpost PaczkomatyInpost Paczkomaty
 • Inpost FinanseInpost Finanse
 • easypackeasypack