Kontakt

Kontakt

INTEGER.pl SA
ul. Malborska 130,
30-624 Kraków

tel. 12 619 98 00,
fax 12 619 98 01

17 Kwietnia 2009

Kolejny unijny milion dla Integera!

Integer.pl - czołowa polska grupa kolportażowa, niezależny operator pocztowy i finansowy - uzyskał 1,2 mln złotych dotacji unijnych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2007-2013. Otrzymany kapitał spółka przeznaczy na wdrożenie innowacyjnych usług pocztowych. Grupa Integer.pl pozyskała już z unijnych środków łącznie ponad 32 mln złotych.

Polska jest liderem w pozyskiwaniu środków z unijnego budżetu. Co ważne stanowią one - przede wszystkimw okresie spowolnienia gospodarczego - znakomite źródło kapitału. Uzyskane środki umożliwiają przedsiębiorstwom realizację inwestycji często przewyższających ich zdolności do samodzielnego finansowania. Dofinansowanie dla firmy Integer.pl zostanie przeznaczone na uruchomienie nowoczesnych rozwiązań pocztowo-kurierskich na terenie województwa lubuskiego.

Wartość dotacji wynosi 1,2 mln zł, natomiast całkowita kwota inwestycji to 2,9 mln zł. Projekt realizowany będzie w ramach Priorytetu II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału, działanie 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przez inwestycje.

"Możliwość skorzystania ze środków unijnych to dla nas doskonałe rozwiązanie. Dzięki funduszom pochodzącym z Unii Europejskiej pozyskaliśmy już o niemal 10 mln zł więcej niż z emisji akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Ponad 32 mln zł dotacji to także potwierdzenie wysokiej klasy specjalistów odpowiedzialnych w ramach Grupy Integer.pl za merytoryczne przygotowanie wniosków o dofinansowanie. Mamy nadzieję, że uda nam się pozyskać kolejne fundusze, dzięki którym będziemy mogli dalej się rozwijać oferując coraz lepsze i bardziej nowoczesne usługi" - powiedział Rafał Brzoska, prezes zarządu Grupy Integer.pl.

Integer.pl regularnie wykorzystuje dotacje unijne, dzięki którym inwestuje w modernizację zaplecza logistycznego. W ramach wdrażania nowoczesnych rozwiązań Grupa otrzymała następujące dotacje:

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wartość dofinansowania wynosi 3,8 mln zł, natomiast całkowita kwota inwestycji to 6,6 mln zł;
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego, działanie 1.1 "Inwestycje dla przedsiębiorstw" na realizację innowacyjnego projektu skierowanego do sektora e-commerce. Kwota dotacji wynosi niemal 4,4 mln złotych, a całkowity koszt inwestycji to prawie 9 mln złotych;
  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.4, tytuł projektu: "Nowa usługa kurierska". Wartość projektu InPost wynosi 28,9 mln zł, natomiast wysokość dofinansowania stanowi 16,3 mln zł;
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2.1.1, tytuł projektu: "Systemowy program podnoszenia kwalifikacji dla grupy przedsiębiorstw powiązanych z Integer.pl SA". Łączna wartość projektu stanowi 4,9 mln zł, a dotacja wyniosła 3,9 mln zł;
  • Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa przez wdrożenie innowacyjnej logistycznej sieci urządzeń w województwie warmińsko-mazurskim". Wartość projektu wynosi 4,7 mln zł, a dofinansowanie opiewa na kwotę 1,9 mln zł;
  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2; tytuł projektu: "Wdrożenie innowacyjnego teleinformatycznego systemu wymiany danych umożliwiającego rozwój współpracy w tym w ramach e-usług". Łączna wartość projektu wyniosła 2,6 mln zł, dofinansowanie natomiast stanowi 1,5 mln zł.

Ponadto,dzięki środkom unijnym spółka InPost we współpracy z krakowską firmą outsourcingową Fibra-Hallo.pl będzie uczestniczyła w nowatorskim procesie kompleksowej obsługi korespondencji - poczta hybrydowa. Całkowita wartość projektu wyniesie 12,49 mln zł.

Informacje o Grupie Integer.pl:
Integer.plSA jest liderem na rynku kolportażu reklamowych przesyłek bezadresowych i adresowych. Firma posiada 109 oddziałów regionalnych, 15 magazynów centralnych spełniających wszelkie wymagania transportowe, 42 magazyny regionalne i 91 punktów przeładunkowych, a kurierzy Integera dostarczają przesyłki w ponad 500 miastach w Polsce. Na rzecz spółki pracuje łącznie 7300 osób. Średnio miesięcznie firma kolportuje od 65 do 75 mln sztuk ulotek i druków reklamowych. Dzięki nowoczesnej i rozbudowanej infrastrukturze - dopasowanej do prowadzonej działalności - Integer.pl gwarantuje w ciągu 48 godzin wsparcie logistyczne na transport 150 ton materiałów do każdego miejsca w Polsce.

Integer.pl współpracuje z największymi sieciami handlowymi w Polsce, takimi jak: Auchan, Elea, Leclerc, Lidl, Plus Discount czy Real.

Firma jest laureatem prestiżowej nagrody "Gazele Biznesu". Wyróżnienia otrzymują dynamicznie rozwijające się spółki krajowe, które osiągają dobre wyniki finansowe i są rzetelnym partnerem w biznesie. Firma jest także trzykrotnym laureatem programu "Jakość Roku 2006", "Jakość Roku 2007" oraz "Jakość Roku 2008" w kategorii "Usługi". Integer.pl posiada również Certyfikat Jakości ISO 9001.

Więcej informacji o firmach znajdą Państwo na stronach www.integer.pl

InPost Usługi Pocztowe jest największym niezależnym operatorem pocztowym o zasięgu ogólnopolskim, należącym do grupy kapitałowej Integer.pl, notowanej od 2007 roku na GPW. InPost świadczy usługi pocztowe na skalę ogólnokrajową od listopada 2006 roku w obszarze przesyłek o masie powyżej 50 g.

InPost dysponuje własnym zapleczem techniczno-logistycznym umożliwiającym prowadzenie działalności o ogólnopolskim zasięgu. Obecnie spółka posiada swoje przedstawicielstwa w wielu miastach na terenie całej Polski. Zgodnie ze strategią rozwojową, w 2009 roku firma będzie obecna na terenie całego kraju - w 230 miastach Polski przez sieć 900 Punktów Obsługi Klienta. Cele strategiczno-rozwojowe InPost zakładają ponadto wprowadzanie 5 nowych usług rocznie.Docelowo - w 2009 roku - spółka będzie dysponować paletą 15 produktów z branży pocztowej i wprowadzi obsługę przesyłek międzynarodowych. Wśród nowych usług znajdą się także: paczka pobraniowa czyusługi ukierunkowane na e-handel.

InPost jest laureatem XVIII edycji konkursu TERAZ POLSKA. Firmę nagrodzono w kategorii Najlepsze Usługi za całokształt działań prowadzonych na rynku pocztowym..

 

www.inpost.pl, Infolinia: 0 801 400 100

InPost Finansew 50,2% należy do Grupy Kapitałowej Integer.pl. Pozostałe udziały posiada AQMET Nowiński sp. jawna.

Firma oferuje usługi finansowe dla klientów indywidualnych oraz masowych. Budowa sieci odbywa się w oparciu o dotychczasowe Punkty Obsługi Klienta InPost, przejęcia istniejących punktów w małych sieciach franczyzowych oraz wykorzystanie istniejących punktów kasowych, np.: spółdzielni mieszkaniowych, wodociągów, gazowni, zakładów energetycznych, itp.
Usługi oferowane w ramach InPost Finanse to m.in.: wpłaty za rachunki (np. za media), nadawanie przekazów pieniężnych krajowych i zagranicznych, sprzedaż produktów niematerialnych oraz sprzedaż prostych produktów pośrednictwa finansowego: ubezpieczenie, pożyczka, karta kredytowa, itp.

Ponadto, spółka świadczy usługi outsorcingowe skierowane do banków oraz instytucji finansowych. W ramach specjalnej oferty InPost Finanse proponuje także klientom indywidualnym sprzedaż produktów bankowych i pożyczkowych za pośrednictwem listonoszy spółki InPost.

Docelowo, dzięki połączeniu zakresu usług pocztowych i pośrednictwa finansowego,klient indywidualny będzie miał możliwość dokonania wpłat pieniężnych, opłat za rachunki, itp. również w miejscu zamieszkania korzystając z usług listonosza.

Więcej informacji o firmach znajdą Państwo na stronachwww.infinanse.pl

Nasze marki

  • InpostInpost
  • Inpost PaczkomatyInpost Paczkomaty
  • Inpost FinanseInpost Finanse
  • easypackeasypack