Kontakt

Kontakt

INTEGER.pl SA
ul. Wielicka 28,
30-552 Kraków

tel. 12 619 98 00,
fax 12 619 98 01

09 Października 2006

Mamy dość monopolu Poczty Polskiej

Z badań przeprowadzonych przez TNS OBOP wynika, że ponad 70% Polaków chciałoby, aby na rynku pojawił się konkurent Poczty Polskiej. Tylko 7% respondentów jest zdecydowanie przeciwna wejściu nowego gracza na rynek pocztowy.
Zdecydowanie za konkurencją dla Poczty Polskiej opowiada się 44% mężczyzn i 34% kobiet. Tego zdania zdecydowanie częściej osoby w wieku 40-49 lat. Inicjatywa jest popierana najszerzej przez Polaków pełniących funkcje kierownicze (70%) oraz prywatnych przedsiębiorców (73%). Mniejsze znaczenie ma to dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (25%), większe zaś dla osób z wykształceniem wyższym (63%). Wśród badanych regionów, za konkurencją Poczty najchętniej opowiada się region dolnośląski (54%).

Czy chciałaby Pan/Pani, aby na rynku pojawiła się firma konkurencyjna dla Poczty Polskiej? N=1005, wśród mieszkańców Polski w wieku 15+

W przepisach ustawy Prawo Pocztowe z 12 czerwca 2003 r., bliżej wyszczególniony został obszar zastrzeżony dla operatora publicznego. Zgodnie z art. 46 Poczta Polska ma obowiązek świadczenia powszechnych usług pocztowych, a „obszarem zastrzeżonym” do 2009 roku dla tego podmiotu nazwano m.in. doręczanie korespondencji o wadze do 50 g. Zatem w tym segmencie usług Poczta Polska jest zabezpieczona na 3 lata.
Występowanie silnej konkurencji można zauważyć na rynku usług kurierskich. Obok Poczty Polskiej działa tu kilku znaczących prywatnych operatorów pocztowych, którzy stanowią bezpośrednie zagrożenie dla Poczty Polskiej w tym segmencie usług. Obserwuje się więc walkę o uzyskanie dominującej pozycji na tym rynku przez międzynarodowe koncerny, w tym dwie grupy operatorów:

  • duże międzynarodowe korporacje opierające swą działalność na kapitale zagranicznym, z rozbudowaną siecią międzynarodowych placówek;
  • krajowe przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa z większościowym udziałem polskiego kapitału, działające na rynku wewnętrznym, a także lokalne firmy wyspecjalizowane w obsłudze danego regionu.

Wszystkie podmioty posiadające wpis do rejestru UKE są wyszczególnione na stronie internetowej pod adresem: www.bip.uke.gov.pl
Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadu face-to-face w okresie 3.08.06 –7.08.2006 r. na próbie 1005 mieszkańców Polski w wieku 15 lat więcej..

Nasze marki

  • InpostInpost
  • Inpost PaczkomatyInpost Paczkomaty
  • Inpost FinanseInpost Finanse
  • easypackeasypack