Kontakt

Kontakt

INTEGER.pl SA
ul. Wielicka 28,
30-552 Kraków

tel. 12 619 98 00,
fax 12 619 98 01

Rewolucja w usługach InPost - Śledzimy każdy list

12 Grudnia 2007

Rewolucja w usługach InPost - Śledzimy każdy list

InPost – pierwszy niezależny operator pocztowy o zasięgu ogólnokrajowym – w ramach przyjętej strategii związanej z usprawnianiem i unowocześnianiem procesów logistycznych, uruchomił rewolucyjny na polskim rynku pocztowym system śledzenia przesyłek. Jest to pierwsza w Polsce usługa pozwalająca kontrolować on-line – za pośrednictwem strony www.inpost.pl - proces doręczania listów. Usługa dostępna jest dla klientów biznesowych i indywidualnych. Nowatorski system jest niezwykle dogodny szczególnie dla osób korzystających z usług e-commerce.

Nowoczesny system IT, wykorzystywany do nadzorowania procesów logistycznych i operacyjnych, został częściowo sfinansowany ze środków pozyskanych z publicznej emisji akcji spółki Integer.pl, do której należy InPost (1,5 mln zł). Pozostałe koszty związane z uruchomieniem modułu informującego o statusie przesyłanej korespondencji, spółka pokryła ze środków własnych.

Uruchomieniu nowej usługi śledzenia listów towarzyszy szeroko zakrojona kampania reklamowa na portalu Interia. Charakterystyczne dla InPost żółte billboardy i toplayer’y przedstawiające firmowy gadżet – strusia tropiącego korespondencję - będą od 12 grudnia 2007 roku informowały o nowatorskiej usłudze oferowanej przez InPost.

Niespotykana dotąd na polskim rynku pocztowym usługawprowadzona wyłącznie przez InPostzrewolucjonizuje sektor przesyłek listowych. Jeszcze żadna z firm pocztowych nie wykorzystała rozwiązania technicznego umożliwiającego nadawcom i adresatom sprawdzania na jakim etapie doręczania jest ich korespondencja. Dzięki temu w InPost w cenie listu rejestrowanego otrzymuje się usługę dodaną oferowaną dotychczas wyłącznie w  przypadku przesyłek kurierskich”  mówi Rafał Brzoska, Prezes Zarządu Spółki.

InPost - zgodnie z zapowiedziami złożonymi przez Integer.pl podczas oferty publicznej - intensyfikuje działania mające na celu rozwój firmy i tym samym wzrost jej atrakcyjności dla akcjonariuszy i inwestorów.Spółki z Grupy Integer.pl dążą bowiem do stałego podnoszenia efektywności i konkurencyjności. InPost, działający na rynku usług pocztowych, dynamizuje sprzedaż m.in. dziękisystematycznemu rozszerzanie sieci Punktów Obsługi Klienta.W ciągu trzech kwartałów 2007 roku firma podwoiła liczbę obsługiwanych miast, która wzrosła z 73 do 153.

„Systematyczne inwestycje w infrastrukturę dystrybucyjną i sprzętową w całej Polsce sprawiają, żeInPost jest najlepszym partnerem dla swoich klientów, zarówno korporacyjnych, jak i indywidualnych, oferując im kompleksowe i profesjonalne usługi kolportażowe, pocztowe oraz finansowo-ubezpieczeniowe. Ponadto, Klienci InPost otrzymują w konkurencyjnych cenach specjalistyczne rozwiązania pomocne w realizacji celów biznesowych” - dodaje Rafał Brzoska.

InPost należy do grupy kapitałowej INTEGER.pl SA, który 30 października 2007 roku z sukcesem zadebiutował na GPW w Warszawie. Oferta publiczna spółki zakończyła się nadsubskrypcją: 83,71% dla osób uczestniczących w book buildingu i 91,86% dla pozostałych osób. Wartość oferty wyniosła ponad 20,93 mln zł.Środki uzyskane z emisji akcji przeznaczane będą, poza inwestycjami w infrastrukturę, na rozpoczęcie działalności na ukraińskim rynku przesyłek bezadresowych, uruchomienie dwóch nowych sortowni oraz własnego call center.

O sukcesach spółek z Grupy Integer.pl świadczą także liczne nagrody przyznawane przez niezależnych ekspertów. W grudniu 2007 roku firma został laureatem prestiżowego konkursu Gazele Biznesu. Wyróżnienia otrzymują dynamicznie rozwijające się spółki krajowe, które osiągają dobre wyniki finansowe i są rzetelnym partnerem w biznesie. Wyróżnienie w „Gazelach Biznesu” dowodzi wysokiej jakości usług świadczonych przez spółki z Grupy.Integer.pl jest także laureatem programu „Jakość Roku 2006” w kategorii „Usługi” iposiada Certyfikat Jakości ISO 9001.

Informacje o Grupie Integer.pl:
W sierpniu 2007 roku InPost – w ramach rozszerzania pakietu świadczonych usług – rozpoczął działalność w sektorze finansowo-ubezpieczeniowym za pośrednictwem InPost Finanse. Firma oparta jest na działalności InPost Usługi Pocztowe, wykorzystując m.in. zasoby ludzkie oraz zaplecze logistyczno-techniczne spółki. Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Usługi oferowane w ramach InPost Finanse to przede wszystkim możliwość dokonywania opłat za rachunki (np. za media) czy nadawanie przekazów pieniężnych. Firma oferuje również sprzedaż produktów niematerialnych, tj. doładowanie kart pre-paid’owych GSM, VIP oraz sprzedaż prostych usług pośrednictwa finansowego: ubezpieczenia, pożyczki oraz karty kredytowe.Do końca roku z usług InPost Finanse będzie można skorzystać w 50 miastach całej Polski.

Integer.plSA jest liderem na rynku kolportażu reklamowych przesyłek bezadresowych i adresowych. Firma posiada 75 oddziałów regionalnych, 15 magazynów centralnych spełniających wszelkie wymagania transportowe, 42 magazyny regionalne i 91 punktów przeładunkowych, a kurierzy Integera dostarczają przesyłki w ponad 500 miastach w Polsce. Na rzecz spółki pracuje łącznie 7300 osób. Średnio miesięcznie firma kolportuje od 50 do 70 mln sztuk ulotek i druków reklamowych. Dzięki nowoczesnej i rozbudowanej infrastrukturze – dopasowanej do prowadzonej działalności – Integer.pl gwarantuje w ciągu 48 godzin wsparcie logistyczne na transport 150 ton materiałów do każdego miejsca w Polsce.

Integer.pl posiada tytuł „Jakość Roku 2006” przyznany przez Polskie Badań Centrum i Certyfikacji oraz Certyfikat Jakości ISO 9001.

Jednym z najważniejszych działań strategicznych spółki było połączenie z największym krajowym konkurentem Agencją Reklamową Fibra-Hallo oraz rozszerzenie prowadzonej działalności o świadczenie usług pocztowych.

Integer.plSA specjalizuje się ponadto w dostarczaniu do firm książek branżowych, biuletynów oraz przeprowadzaniu badań ankietowych, oceniających efektywność zlecenia. W swojej ofercie posiada ponadto usługi związane z poligrafią reklamową – zapewnia projekt, produkcję i transport ulotek reklamowych. Firma zapewnia klientom szczegółową kontrolę jakości oraz system Hermes. Dzięki tym narzędziom klienci mają do dyspozycji stały monitoring wykonywanych zleceń oraz kontrolę kolportowanych przesyłek.

Integer.pl współpracuje ze wszystkimi największymi sieciami handlowymi w Polsce, takimi jak: Auchan, Elea, Leclerc, Lidl, Plus Discount.

Więcej informacji o firmach znajdą Państwo na stronach www.integer.pl

InPost Usługi Pocztowe jest największym niezależnym operatorem pocztowym o zasięgu ogólnopolskim, należącym do grupy kapitałowej Integer.pl planującej w 2007 roku wejście na GPW. InPost świadczy usługi pocztowe na skalę ogólnokrajową od listopada 2006 roku w obszarze przesyłek o masie powyżej 50 g.

InPost dysponuje własnym zapleczem techniczno-logistycznym umożliwiającym prowadzenie działalności o ogólnopolskim zasięgu. Obecnie spółka posiada swoje przedstawicielstwa w 153 miastach Polski. Zgodnie ze strategią rozwojową, do końca 2007 roku firma będzie obecna na terenie całego kraju – w 200 miastach Polski przez sieć 800 Punktów Obsługi Klienta. Cele strategiczno-rozwojowe InPost zakładają ponadto wprowadzanie 5 nowych usług rocznie.Docelowo - w 2008 roku - spółka będzie dysponować paletą 15 produktów z branży pocztowej, będzie świadczyła usługi finansowo-ubezpieczeniowe i wprowadzi obsługę przesyłek międzynarodowych. Wśród nowych usług znajdą się także:paczka pobraniowa czyusługi ukierunkowane na e-handel.

InPost kieruje swoją ofertę zarówno do klientów masowych (korporacyjnych), jak i indywidualnych. Propozycją firmy są zupełnie nowe, kompleksowe usługi pocztowe odpowiadające wysokim wymaganiom odbiorców. Terminowość, jakość serwisu i atrakcyjne ceny determinują filozofię biznesową firmy InPost.

www.inpost.pl, Infolinia: 0 801 400 100

InPost Finanse – oferuje usługi finansowe dla klientów indywidualnych oraz masowych. Budowa sieci odbywa się w oparciu o dotychczasowe Punkty Obsługi Klienta InPost, przejęcia istniejących punktów w małych sieciach franczyzowych oraz wykorzystanie istniejących punktów kasowych, np.: spółdzielni mieszkaniowych, wodociągów, gazowni, zakładów energetycznych, itp.

Usługi oferowane w ramach InPost Finanse:

  • wpłaty za rachunki (np. za media);
  • nadawanie przekazów pieniężnych krajowych i zagranicznych;
  • sprzedaż produktów niematerialnych – doładowanie kart pre-paid’owych GSM, VoIP,
  • sprzedaż prostych produktów pośrednictwa finansowego: ubezpieczenie, pożyczka, karta kredytowa, itp.
  •  

W założeniach działalności InPost Finansów leży również świadczenie przekazów pieniężnych dla dużych instytucji na rzecz odbiorców indywidualnych: operatorów telekomunikacyjnych i dostawców mediów i energii.

Docelowo, dzięki połączeniu zakresu usług pocztowych i pośrednictwa finansowego, klient indywidualny będzie miał możliwość dokonania wpłat pieniężnych, opłat za rachunki, itp. również w miejscu zamieszkania korzystając z usług listonosza.

Więcej informacji o firmach znajdą Państwo na stronachwww.infinanse.pl

Nasze marki

  • InpostInpost
  • Inpost PaczkomatyInpost Paczkomaty
  • Inpost FinanseInpost Finanse
  • easypackeasypack