20122013201420152016
Przychody  ze sprzedaży89 610303 820252 157160 773159 760
Koszty operacyjne97 704285 686250 537144 509184 928
Zysk na działalności operacyjnej EBIT-4 70923 2984 89823 009-24 737
Strata przed opodatkowaniem---7 940-215 901
Strata z działalności kontynuowanej----222 947
Strata z działalności zaniechanej-----39 000
Zysk / strat netto 51 708 15 930-1 22312 645-261 947
Zysk (strata) dla Akcjonariuszy podmiotu dominującego---12 645-261 947
Aktywa ogółem373 468594 241831 301837 031597 602
Aktywa obrotowe128 746257 613297 177204 499135 201
Zobowiązania ogółem209 437269 645281 661274 862297 381
Zobowiązania krótkoterminowe118 906227 518239 912148 539248 865
Kapitał własny164 031324 596549 640562 169300 222
Kapitał pracujący  9 840 30 09557 26555 960-113 664
Wskaźnik bieżącej płynności 1,081,13 2,241,381,00
Rentowność sprzedaży (ROS) 57,70% 5,24% 7,87%-
Rentowność aktywów (ROA) 13,85% 2,68% 1,51%-
Rentowność kapitału własnego (ROE) 31,52% 4,91% 2,25%-

Kapitał pracujący = aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe

Bieżąca płynność= aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe

Rentowność sprzedaży = zysk netto / przychody ze sprzedaży

Rentowność aktywów (ROA) = zysk netto / aktywa ogółem

Rentowność kapitału własnego (ROE) = zysk netto / kapitał własny

Nasze marki

  • InpostInpost
  • Inpost PaczkomatyInpost Paczkomaty
  • Inpost FinanseInpost Finanse
  • easypackeasypack