20122013201420152016
Aktywa razem557 415855 2401 209 1921 438 012949 013
Aktywa obrotowe304 395369 653503 225575 537305 462
Suma zobowiązań280 012367 171419 528476 611509 529
Suma zobowiązań krótkoterminowych189 554307 187344 271284 858450 207
Suma kapitałów własnych277 403488 069789 664961 401439 484
Przychody ze sprzedaży281 925347 324604 068290 954502 978
Zysk / strata na działalności operacyjnej (EBIT)58 17424 232-5 156-21 048-140 837
Strata przed opodatkowaniem----39 963-188 611
Strata z działalności kontynuowanej----6 101-246 807
przypadająca Akcjonariuszom podmiotu dominującego---4 273-196 340
przypadająca udziałom niedającym kontroli----10 374-50 467
Strata z działalności zaniechanej----35 843-249 346
przypadająca Akcjonariuszom podmiotu dominującego----9 020-142 774
przypadająca udziałom niedającym kontroli----26 823-106 572
Zysk / Strata netto47 1948 627-31 993-41 944-496 153
Strata dla Akcjonariuszy podmiotu dominującego----4 747-339 114
Strata przypadająca udziałom niedającym kontroli----37 197-157 039
Wskaźnik bieżącej płynności 1,61 1,201,222,020,68
Rentowność sprzedaży (ROS)16,74%2,48%---
Rentowność kapitału własnego (ROE) 17,01% 1,77%---
Rentowność aktywów (ROA) 8,47% 1,01%---
Kapitał pracujący 114 841 62 466158 954 290 679-144 745

Płynność bieżąca = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe

Rentowność sprzedaży  = zysk netto / przychody ze sprzedaży

ROE = zysk netto / kapitał własny

ROA = zysk netto / aktywa razem

Kapitał pracujący = aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe

Nasze marki

  • InpostInpost
  • Inpost PaczkomatyInpost Paczkomaty
  • Inpost FinanseInpost Finanse
  • easypackeasypack