Projekty unijne

Grupa Integer.pl to jedna z najbardziej nowoczesnych i dynamicznie rozwijających się firm logistycznych w Polsce. Szybki wzrost to efekt ciągłego inwestowania w rozwój infrastruktury, a także wiedzę i kompetencje zespołu, finansowane ze środków własnych, ale także z funduszy publicznych. Poniżej lista projektów unijnych, w których uczestniczyliśmy. 

Tytuł projektu Program operacyjny Nazwa i numer działania Całkowita wartość projektu Kwota dofinansowania
Technologia przesyłu i dostawy towarów FMCG za pośrednictwem prototypowej sieci zautomatyzowanych urządzeń Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2010 Działanie 1.1: Projekty B+R 25,7 mln zł 10,3 mln zł
Wytworzenie demonstracyjnej instalacji terminali łączących funkcjonalności bankomatu i paczkomatu w celu weryfikacji technologii Modular Parcel Machine objętej zgłoszeniem patentowym nr EP 2711904 i pozytywnym sprawozdaniem o stanie techniki Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2010 Działanie 1.1: Projekty B+R 13,4 mln zł 5,3 mln zł
Zwiększenie konkurencyjności InPost Sp. z o.o. poprzez rozbudowę Centrum Zarządzania, wyposażenie Działu      Bezpieczeństwa oraz wdrożenie norm ISO 9001 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Działanie 2.1: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 8,1 mln zł 2 mln zł
Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej logistycznej sieci urządzeń paczkomatowych w województwie zachodniopomorskim Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie 9,4 mln zł 3,8 mln zł
Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej logistycznej sieci urządzeń paczkomatowych w województwie lubelskim Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013 Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw 2,9 mln zł 1,4 mln zł
Nowe zaawansowane technologicznie rozwiązania użytkowe w produkcji automatycznego terminala paczkowego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie 4.2. Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego 7,9 mln zł 3,1 mln zł
Pierwsze centrum outsourcingu e-faktur - innowacyjna usługa masowej e-faktury Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 10,5 mln zł 5 mln zł
Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej logistycznej sieci urządzeń paczkomatowych w województwie podkarpackim Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości 8,8 mln zł 4,3 mln zł
Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej logistycznej sieci urządzeń paczkomatowych w województwie dolnośląskim Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Działanie 1.1: Inwestycje dla przedsiębiorstw 8,8 mln zł 4,3 mln zł
Systemowy program podnoszenia kwalifikacji dla grupy przedsiębiorstw powiązanych z Integer.pl Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 4,9 mln zł 3,9 mln zł
Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej logistycznej sieci urządzeń paczkomatowych w województwie mazowieckim Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości 7,3 mln zł 2,4 mln zł
Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej sieci urządzeń paczkomatowych na terenie województwa lubuskiego Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Działanie 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje 2,9 mln zł 1,2 mln zł
Wdrożenie innowacyjnego teleinformatycznego systemu wymiany danych umożliwiającego rozwój współpracy w tym w ramach e-usług Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 2,6 mln zł 1,5 mln zł
Uruchomienie w Piotrkowie Trybunalskim unikalnej w skali kraju usługi w zakresie automatycznego sortowania poczty Regionalny program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw 6,6 mln zł 3,2 mln zł
Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej logistycznej sieci urządzeń paczkomatowych w województwie warmińsko-mazurskim Regionalny program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 4,7 mln zł 1,9 mln zł
Nowa usługa kurierska - wyślij/odbierz paczkę przez paczkomat Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 28,9 mln zł 16,3 mln zł