Kontakt

Kontakt

INTEGER.pl SA
ul. Wielicka 28,
30-552 Kraków

tel. 12 619 98 00,
fax 12 619 98 01

Deregulacja rynku pocztowego a praktyki rynkowe

22 Maja 2013

Komentarz ekspercki
                                                                                                                                                                                                             Kraków, 21 maja 2013

 

Deregulacja rynku pocztowego a praktyki rynkowe

 

Dlaczego komornicy rzadziej korzystają z tańszych i efektywniejszych usług prywatnych operatorów pocztowych?

 

Komentuje Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl:

Deregulacja polskiego rynku pocztowego – choć jeszcze w znacznym stopniu ograniczona w praktyce – w teorii obejmuje zarówno klientów prywatnych, jak też organy administracji państwowej i samorządowej. O ile sami Polacy po 1 stycznia 2013 roku coraz bardziej cenią sobie możliwość wyboru operatora pocztowego, o tyle instytucje publiczne nadal w ograniczonym stopniu korzystają z przywilejów uwolnionego częściowo rynku. Praktyki organów państwowych – wynikające paradoksalnie z braku wiedzy eksperckiej oraz informacji w zakresie interpretacji m.in. prawa pocztowego – nie tylko narażają lokalne czy rządowe budżety na straty finansowe, ale też wprowadzają niestety chaos informacyjny w kwestii obowiązujących przepisów.

 

 

Należy jasno zaznaczyć, że nowa Ustawa prawo pocztowe, obowiązująca od 1 stycznia 2013 roku, umożliwia instytucjom publicznym - korzystanie z usług niezależnych operatorów pocztowych. Kluczowe jest to, że zarówno proces awizacji, jak też Zwrotne Potwierdzenia Odbioru (ZPO) wystawiane przez prywatne firmy pocztowe w m.in. postępowaniach administracyjnych, cywilnych, komorniczych oraz karnych odbywa się w oparciu o dokładnie te same regulacje, które wiążą tzw. operatora wyznaczonego, tj. Pocztę Polską S.A. oraz mają taką samą moc prawną dla wszystkich uczestników procesu doręczeń. Tym samym niezależne firmy pocztowe, a w tym InPost, są uprawnione do świadczenia usług pocztowych na rzecz podmiotów ze sfery publicznej.

 

Mimo wielu utrudnień strukturalnych, InPost z sukcesem współpracuje z organami administracji publicznej. Świadczymy usługi pocztowe nie tylko na rzecz Urzędów Miast i Gmin, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej (MOPS), zakładów karnych czy szpitali. Po 1 stycznia 2013 roku portfolio naszych klientów obejmuje również blisko 100 kancelarii komorniczych, a liczba ta sukcesywnie rośnie. To specyficzna grupa klientów – współpraca z nimi obwarowana jest bowiem wieloma aspektami natury formalnej, które z powodzeniem spełniamy w ramach bieżącej obsługi korespondencji. Co więcej – doręczanie pism komorniczych obliguje do zachowania bezwzględnych standardów terminowości. Praktyka pokazuje, że niezależni operatorzy pocztowi – z zachowaniem wszelkich procedur formalnych i przy jednocześnie atrakcyjnych cenach – mogą w pełnym zakresie obsługiwać nie tylko kancelarie komornicze, ale wszystkich klientów z sektora publicznego.

 

Dynamika wzrostu wolumenu przesyłek poleconych ze Zwrotnym Potwierdzeniem Odbioru doręczanych przez InPost wyniosła w styczniu 2013 roku – względem stycznia 2012 roku - ponad 329%, co dodatkowo potwierdza wzmożoną aktywność firmy na częściowo uwolnionym rynku pocztowym. InPost zdecydowanie stawia w kolejnych kwartałach na obsługę tego segmentu przesyłek. Przewagami firmy są:

 • atrakcyjne ceny usług
 • brak opłat za zwroty
 • elastyczność operacyjna i wysokie standardy doręczeń:
  - trzykrotna próba doręczenia przesyłki przed jej awizacją, w tym próba popołudniowo-wieczorna, dodatkowo zwiększającą skuteczność i
    terminowość doręczeń (wybrane regiony Polski)
 • monitoring - za pośrednictwem strony www.inpost.pl - każdej przesyłki poleconej
 • innowacyjne rozwiązania w zakresie obiegu informacji i dokumentacji potwierdzającej doręczenie przesyłki bądź też realizację innej czynności operacyjnej, np. awizację
 

Przewagi konkurencyjne niezależnych operatorów nie są niestety w pełni wykorzystywane przez instytucje korzystające z usług pocztowych. W dużej mierze wynika to z faktu, że likwidacja z dniem 1 stycznia 2013 roku tzw. usług zastrzeżonych dla Poczty Polskiej S.A. (doręczanie przesyłek do 50g) i tym samym możliwość oferowania pełnego zakresu usług przez niezależnych operatorów nie oznacza pełnej liberalizacji krajowego rynku pocztowego. Co więcej – z powodu braku szerszej kampanii informacyjnej wyjaśniającej zmiany, które wprowadziła nowa Ustawa Prawo pocztowe nawet organy państwowe nie mają wiedzy, w których obszarach mogą korzystać z atrakcyjniejszej oferty operatorów prywatnych. Tym samym deregulacja staje się jeszcze węższa, zagrażając tym samym tak potrzebnej w sektorze pocztowym konkurencyjności, jak też zrównoważonemu rozwojowi tego rynku w Polsce.

 

Konieczne staje się zatem podjęcie takich działań edukacyjnych, które sprawią, by instytucje publiczne – przede wszystkim w zgodzie z przepisami Ustawy o dyscyplinie finansów publicznych - korzystały w większym stopniu z przywilejów uwolnionego częściowo rynku pocztowego. Niestety rolę jedynego edukatora podejmują tylko niezależni operatorzy. Regulatorzy tego rynku nie są jak dotąd nie tylko zainteresowani dostosowaniem polskich standardów do wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej i całym świecie, jak też nie prowadzą skonsolidowanej polityki edukacyjnej społeczeństwa celem przybliżenia rozwiązań prawnych regulujących funkcjonowanie tego rynku.

 

Więcej informacji na: www.inpost.pl oraz www.wolnyrynekpocztowy.pl.

 

Akty prawne oraz ciekawe linki:
Ustawa Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku
www.uke.gov.pl
www.mac.gov.pl

Nasze marki

 • InpostInpost
 • Inpost PaczkomatyInpost Paczkomaty
 • Inpost FinanseInpost Finanse
 • easypackeasypack