Kontakt

Kontakt

INTEGER.pl SA
ul. Wielicka 28,
30-552 Kraków

tel. 12 619 98 00,
fax 12 619 98 01

GRUPA INTEGER.PL – WYNIKI ZA III KWARTAŁ 2010

16 Listopada 2010

Kraków, 16 listopada 2010

 

GRUPA INTEGER.PL – WYNIKI ZA III KWARTAŁ 2010

WZROST ZYSKU NETTO O 139,3%, SPRZEDAŻY O 46,3% I ZYSKU OPERACYJNEGO O 144,4%

 

Grupa Integer.pl – czołowa polska grupa pocztowa oraz niezależny operator finansowy – odnotowała w III kwartale 2010 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie 5,15 mln zł, co oznacza wzrost o 139,3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W minionym kwartale Grupa zwiększyła skonsolidowane przychody o ponad 46,3% (z 34,91 mln zł do 51,08 mln zł). Rentowność netto wyniosła 10,08%. Grupa Integer.pl wypracowała w III kwartale 2010 roku 6,43 mln zł zysku operacyjnego, co daje wzrost względem analogicznego okresu roku ubiegłego o 144,4%, a skonsolidowana EBITDA zwiększyła się o 119,2%, do 9,09 mln zł.

 

 

Integer.pl odnotował narastająco po trzech kwartałach 2010 roku wzrost skonsolidowanych przychodów o 59,6% w porównaniu z 2009 rokiem (z 91,31 mln zł do 145,76 mln zł). Zysk netto wyniósł narastająco 12,54 mln zł i jest wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego o niemal 63,8%. W okresie trzech kwartałów 2010 wskaźnik EBITDA zwiększył się z 11,42 mln zł do 25,87 mln zł, a rentowność netto ukształtowała się na poziomie 8,6%.

 

Integer.pl bezkonkurencyjnie utrzymuje stabilną pozycję na GPW. Stopa zwrotu z inwestycji w akcje Integer.pl osiągnęła rekordowy poziom 430,07% od dnia debiutu spółki na warszawskiej giełdzie w październiku 2007 roku (stan na dzień 15 listopada 2010, źródło: http://www.money.pl/gielda/spolki_gpw/integer;pl;sa,ITG,informacje.html).

 

Ponadto, w raporcie z 21 października DM IDM SA podniósł cenę docelową dla akcji Integer.pl do 83,9 zł z 80 zł, co świadczy o wysokim potencjale giełdowym spółki.

 

Integer.pl jest jedną z najbardziej perspektywicznych spółek na GPW. Znaczącą przewagą rynkową naszej Grupy jest nieustanny rozwój w zakresie nowych technologii. Dzięki nim nasza konkurencyjność cały czas rośnie, co jest gwarantem dodatniej dynamiki przychodów i zysków w kolejnych latach. Nie zatrzymujemy się jednak i nie poprzestajemy na jednej rewolucyjnej usłudze. Cały czas myślimy o kolejnych rozwiązaniach, które znacząco udoskonalają rynek pocztowo-kurierski w Polsce. Mamy jeszcze kilka ciekawych propozycji, które będziemy systematycznie wdrażali w kolejnych latach. Nasza aktywność nie sprowadza się jednak tylko do poszerzania portfolio naszych usług. Walczymy jednocześnie o jak najszybszą i najpełniejszą liberalizację oraz jakościową zmianę polskiego rynku pocztowego. W tym celu aktywnie działamy za pośrednictwem Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niezależnych Operatorów Pocztowych – instytucji, która z założenia powołana jest do tego, by zapewnić wszystkim prywatnym operatorom warunki niezbędne do uczciwego konkurowania, a konsumentom – dostęp do usług pocztowych o wysokiej jakości i przystępnych cenach” – powiedział Rafał Brzoska, prezes zarządu Integer.pl.

 

Powodem dużego zaufania, jakim cieszy się Integer.pl wśród inwestorów jest dynamiczny i systematyczny rozwój spółki oraz całej Grupy Kapitałowej na rynku pocztowo-kurierskim i finansowym. W III kwartale 2010 roku firma pracowała nad ugruntowaniem swojej pozycji w sektorze e-commerce. Integer.pl z sukcesem kontynuował nie tylko ogólnokrajową ekspansję usługi Paczkomaty 24/7, ale wdrażał również charakterystyczne dla siebie – niestandardowe rozwiązania z obszaru social commerce czy outsourcingu e-dokumentów i mobilnych płatności. W okresie lipiec-wrzesień 2010 Grupa Integer.pl prowadziła również intensywne prace rozwojowe mające na celu uruchomienie już w IV kwartale nowych, technologicznie zaawansowanych rozwiązań: innowacyjnych usług pocztowych (Power Post), social shopping (InFlavo) oraz MVNO – projektu z obszaru direct mailingu, opartego o technologie mobilne GSM.

 

Kluczowymi działaniami, podjętymi przez Grupę Integer.pl w III kwartale 2010 roku, było nawiązanie współpracy handlowej – w ramach usługi Paczkomaty 24/7 – z dwoma podmiotami zajmującymi znaczącą pozycję na rynku sprzedaży bezpośredniej. Umowa z portalem Allegro.pl oraz jedną z największych międzynarodowych firm kosmetycznych, stanowi gwarancję rozwoju i ogólnopolskiej promocji Paczkomatów 24/7. Klientami Allegro.pl jest około 10,5 mln Polaków, czyli ponad połowa polskiego rynku e-commerce. Dzięki nawiązaniu współpracy z portalem aukcyjnym i dotarciu do jego klientów, Grupa Integer.pl odnotuje wzrost użytkowników paczkomatów w IV kwartale 2010 roku, jak również w kolejnych kwartałach 2011 roku. Efekt sprzedażowy będzie wzmocniony współpracą handlową z międzynarodowym koncernem kosmetycznym, działającym na dużą skalę w Polsce.

 

Ponadto, w okresie lipiec-wrzesień 2010 roku Grupa Integer.pl uruchomiła Paczkomaty 24/7 w województwie: podkarpackim i lubelskim. Dynamiczny rozwój tej innowacyjnej usługi pocztowo-kurierskiej sprawia, że już w IV kwartale 2010 roku możliwe będzie osiągnięcie progu jej rentowności.

 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W III KWARTALE 2010 ROKU:

 • Kontynuacja prac nad wdrożeniem nowych usług, wprowadzanych na rynek w IV kwartale 2010 roku – poczta hybrydowa (Power Post), usługi z obszaru MVNO, platforma typu social shopping (InFlavo)
 • Kontynuacja kampanii promocyjno-marketingowej usługi Paczkomaty 24/7
 • Uruchomienie usługi Paczkomaty 24/7 w województwie podkarpackim i lubelskim
 •  Nawiązanie współpracy handlowej – w ramach usługi Paczkomaty 24/7 – z Allegro.pl – wiodącą platformą sprzedażową, obsługującą niemal połowę polskiego rynku e-commerce /wrzesień 2010/
 • Nawiązanie współpracy handlowej – w ramach usługi Paczkomaty 24/7 – z jedną z największych międzynarodowych firm kosmetycznych, specjalizujących się w sprzedaży bezpośredniej /wrzesień 2010/
 • Poszerzenie zespołu ds. mobilnego eCommerce /lipiec 2010/ oraz powołanie dyrektora marketingu InPost /wrzesień 2010/
 • Zdobycie przez InPost nagrody w konkursie: „Mistrz Biznesu”, w kategorii transport i logistyka /lipiec 2010/
 • Włączenie do Grupy Integer.pl nowej spółki celowej do prowadzenia działalności w sektorze e-commerce. Wartość umowy wyniosła 2 mln zł /lipiec 2010/
 • Uruchomienie firmowego bloga InPost oraz patronat merytoryczny nad branżowym blogiem Social-commerce.pl /lipiec 2010/
 •  

CELE STRATEGICZNO-ROZWOJOWE GRUPY INTEGER.PL NA LATA 2010-2012 ZAKŁADAJĄ:

 •  Zwiększenie zasięgu prowadzonej działalności
 •  Pozyskiwanie nowych, strategicznych klientów
 •  Wzrost udziałów w rynku usług pocztowo-kurierskich do 10-12% do końca 2010 roku i 18-20% do końca 2012 roku
 •  Zwiększenie liczby doręczanych listów z 9 mln w grudniu 2009 do 14-16 mln miesięcznie do końca 2010 roku
 • Systematyczne budowanie pozycji lidera w sektorze e-commerce, w tym rozwój usługi Paczkomaty 24/7 – uruchomienie do końca 2010 roku 450 maszyn, a docelowo 800 w całej Polsce
 • Ekspansja Paczkomatów 24/7 na rynek Europy Środkowej i Wschodniej
 • Rozwój i pozyskanie nowych klientów: mobilnych płatności. e-faktur i InMobile
 • Rozwój e-InPost wraz z usługą InFlavo
 •  Wdrożenie w IV kwartale 2010 roku Power Post /poczty hybrydowej/
 •  Zwiększenie dostępności usług finansowych
 • Umacnianie pozycji lidera na rynku kolportażu druków bezadresowych i rozszerzanie działalności na Ukrainie (kolportaż oraz Paczkomaty 24/7)
 •  

Do końca 2011 roku liczba miejscowości, w których Grupa Integer.pl będzie świadczyć usługi dla odbiorców indywidualnych (nie tylko z wykorzystaniem paczkomatów) wzrośnie do 450, a dla instytucjonalnych do 6000. Aktualnie Grupa obsługuje w tym zakresie 3800 miejscowości. Ponadto, operator planuje poszerzanie zakresu działania w sektorze kurierskim – kontynuując dystrybucję paczek zwykłych oraz zwiększając zasięg usługi Paczkomaty 24/7. Spółka planuje zagraniczną ekspansję paczkomatów – do krajów Europy Środkowej oraz Wschodniej.

Nasze marki

 • InpostInpost
 • Inpost PaczkomatyInpost Paczkomaty
 • Inpost FinanseInpost Finanse
 • easypackeasypack