Kontakt

Kontakt

INTEGER.pl SA
ul. Wielicka 28,
30-552 Kraków

tel. 12 619 98 00,
fax 12 619 98 01

Grupa Integer.pl - kolejne półrocze z bardzo dobrymi wynikami

29 Sierpnia 2012

Informacja prasowa
                                                                                                                                                                                                                                                   Kraków, 29 sierpnia 2012

 

Grupa Integer.pl – kolejne półrocze z bardzo dobrymi wynikami

 

Wzrost zysku netto o niemal 298% i sprzedaży o 14,4%

 

Grupa Integer.pl – czołowa polska grupa pocztowa, niezależny operator finansowy oraz dostawca innowacyjnych rozwiązań dla sektora e-commerce – wypracowała w I półroczu 2012 roku 46,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza wzrost o niemal 298% względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Jednocześnie Grupa odnotowała 132,17 mln zł skonsolidowanych przychodów, czyli o 14,37% więcej w porównaniu z I półroczem 2011 roku. Zysk na jedną akcję wyniósł 7,75 zł, a stopa zwrotu z inwestycji w Inetegr.pl osiągnęła poziom 812,59% od dnia debiutu spółki na warszawskiej GPW.

 

 

Rentowność netto Grupy Integer.pl w pierwszym półroczu 2012 wyniosła 34,8%. Jednocześnie Grupa wypracowała 51,65 mln zł zysku operacyjnego. Skonsolidowana EBITDA osiągnęła poziom 60,46 mln zł i wzrosła o ponad 182% w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku.

 

 

Największe przychody – niemal 82% ogólnej kwoty - Grupa Integer.pl odnotowała w segmencie usług pocztowych i paczkomatowych, osiągając 108,16 mln zł. Znaczący wpływ na wyniki osiągnięte przez Grupę Integer.pl miała międzynarodowa i krajowa ekspansja Paczkomatów InPost.

 

„Nasza strategia rozwoju opiera się na bardzo ambitnych założeniach biznesowych. Dotychczasowa aktywność Grupy Integer.pl pokazuje jednak, że cele, które sobie wyznaczyliśmy są jak najbardziej możliwe do zrealizowania. Doskonała kondycja finansowa Grupy, jak też zewnętrzne możliwości inwestycyjne sprawiają, że nie tylko będziemy kontynuować przyjętą politykę rozwoju, ale myślimy również o kolejnych innowacyjnych projektach, które pozwolą nam utrzymać wysoką dynamikę zarówno na poziomie przychodów, jak też zysków i rentowności. Aktualnie koncentrujemy się na międzynarodowej ekspansji Paczkomatów InPost – co znajduje już swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych osiąganych przez Grupę – ale równocześnie przygotowujemy się do kolejnych rewolucyjnych wdrożeń na rynku pocztowym. Efekty tych prac będą widoczne jeszcze w 2012 roku” – zapowiada Rafał Brzoska, prezes zarządu Grupy Integer.pl.

 

W okresie styczeń – czerwiec 2012 roku Grupa Integer.pl koncentrowała się przede wszystkim na międzynarodowej ekspansji Paczkomatów InPost. Dzięki zagranicznej ofensywie spółka kontynuuje współpracę już z 10 zagranicznymi partnerami, a Paczkomaty® InPost są lub będą niebawem dostępne - poza Polską – od Estonii, Litwy i Łotwy, przez Rosję, Cypr i Hiszpanię, aż po Irlandię, Arabię Saudyjską, Chile i Australię. Ponadto, tylko do końca 2012 roku – dzięki powołaniu wspólnie z PineBridge Investments, globalnym funduszem private equity spółki joint-venture EasyPack - rozlokowanych zostanie 1000 nowych Paczkomatów, z czego około 300 na terenie Polski, 400 w Rosji, 200 na Ukrainie oraz ponad 100 w Czechach i na Słowacji. Niemal pięcioletni projekt - którego celem jest rozwój sieci Paczkomatów InPost w Europie oraz krajach Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) – zakłada wdrożenie około 16 tys. urządzeń.

 

Grupa Integer.pl planuje przeznaczyć do końca 2012 roku na rozwój usługi Paczkomaty® InPost od 40 do 80 mln zł, a niemal pięcioletni projekt zagranicznej ekspansji wyceniany jest na około 300 mln euro. Udział usług niestandardowych (w tym elektronicznych) będzie stanowić co najmniej 30% w przychodach Grupy Integer.pl w najbliższych latach. Dzięki strategicznym inwestycjom – realizowanym na międzynarodowych rynkach – przychody Grupy Integer.pl z projektów zagranicznych osiągną w ciągu kilku najbliższych lat poziom 20-40 mln euro rocznie.

 

Równolegle do międzynarodowej ekspansji, Grupa Integer.pl rozwija również swoje usługi na terenie Polski. Tylko do końca 2012 roku Grupa Integer.pl planuje również otworzyć 300 nowych palcówek w całej Polsce. Równocześnie liczba miejscowości, w których będzie świadczyć swoje usługi dla odbiorców indywidualnych wzrośnie do 550, a dla instytucjonalnych do 8.000.

 

Na wyniki finansowe Grupy Integer.pl w kolejnych kwartałach 2012 wpłynie ponadto wdrożenie na polski i europejski rynek automatycznych terminali pocztowych, zastępujących w pełni punkty pocztowe. Grupa Integer.pl zainwestowała już 5 mln zł w przygotowanie prototypu. Spółka szacuje, że cena rynkowa urządzeń – w sprzedaży dla zewnętrznych partnerów – oscylować będzie w granicach 150 – 200 tys. zł za jedną maszynę.

 

Grupa Integer.pl intensyfikuje również działania na rynku usług finansowych. I półrocze 2012 roku było rekordowe pod względem kontraktów, realizowanych przez InPost Finanse. Spółka kontynuowała i podpisywała nowe umowy w zakresie doręczania świadczeń pieniężnych z instytucjami publicznymi i samorządowymi, w tym m.in. z: OPS Warszawa-Białołęka, KRUS Warszawa, KRUS Białystok, Urzędem Miasta Tarnów, MOPR Poznań, MOPS Częstochowa, Szczecińskim Centrum Świadczeń, OPS Warszawa-Ochota, KRUS Łódź, KRUS Gdańsk, KRUS Poznań czy MOPS w Łodzi. Łącznie firma doręcza aktualnie ponad 50 tys. przekazów miesięcznie na kwotę około 50 mln zł. Jednocześnie wartość usług realizowanych przez InPost Finanse na rzecz jednostek publicznych i samorządowych szacowana jest na 575 mln zł w skali roku, a dzięki umowom z tymi podmiotami przychody spółki będą rosły rok do roku o około 4 mln zł. Ponadto, Grupa Integer.pl kontynuuje – za pośrednictwem InPost Finanse – partnerską współpracę z SMS Kredyt Holding S.A. Zakłada ona m.in. dynamiczny rozwój spółki ProfesKasa S.A., działającej na rynku mikropłatności, w której InPost Finanse posiada udziały.

 

Plany Grupy Integer.pl na lata 2012-2013

 

- Wzrost udziałów w rynku usług pocztowo-kurierskich do 18-20% do końca 2012 roku
- Systematyczne zwiększanie liczby doręczanych listów przez 220-250 mln przesyłek w 2012 roku aż po osiągnięcie progu 280-300 mln listów w 2013 roku
- Wdrożenie na polski i europejski rynek automatycznych terminali pocztowych
- Rozwój i rozszerzanie portfolio klientów usługi Power Post /poczty hybrydowej, łączącej tradycyjne usługi pocztowe z funkcjonalnością poczty elektronicznej -Zwiększanie zasięgu działalności pocztowej na terenie Polski
- Konsekwentne budowanie pozycji lidera w polskim i międzynarodowym sektorze e-commerce, w tym rozwój usługi Paczkomaty® InPost:
        - Uruchomienie do 2016 roku 16 tys. maszyn w 12 krajach europejskich i WNP - osiągnięcie pozycji międzynarodowego lidera w zakresie usług   paczkomatowych
- Realizacja kontraktów na rzecz instytucji publicznych, zawartych przez spółkę InPost Finanse
- Rozwój spółki ProfesKasa S.A., działającej na rynku mikropłatności, w której InPost Finanse jest udziałowcem
- Pozyskanie przez InPost Finanse na rzecz spółki ProfesKasa S.A. do końca września 2012 roku nie mniej niż 300 umów agencyjnych lub 500 punktów przyjmowania płatności
- Rozwój i pozyskanie nowych klientów: mobilnych płatności oraz e-faktur (InPost Finanse)
- Zwiększenie dostępności usług finansowych w kluczowych województwach oraz zawieranie nowych, strategicznych kontraktów, m.in. z jednostkami publicznymi i samorządowymi (InPost Finanse)

 

Więcej informacji o Grupie Integer.pl dostępnych jest na: www.integer.pl,www.inpost.pl, www.paczkomaty.pl oraz www.mobilneplatnosci.pl, a także na blogu: http://blog.inpost.pl/

Nasze marki

  • InpostInpost
  • Inpost PaczkomatyInpost Paczkomaty
  • Inpost FinanseInpost Finanse
  • easypackeasypack