Kontakt

Kontakt

INTEGER.pl SA
ul. Wielicka 28,
30-552 Kraków

tel. 12 619 98 00,
fax 12 619 98 01

GRUPA INTEGER.PL - WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2010

02 Września 2010

Kraków, 1 września 2010

 

GRUPA INTEGER.PL – WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2010

 

WZROST SPRZEDAŻY O 67,8%, ZYSKU NETTO O 34,2% I ZYSKU OPERACYJNEGO O 87,7%

 

Grupa Integer.pl – czołowa polska grupa pocztowa oraz niezależny operator finansowy – odnotowała w I półroczu 2010 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie 7,39 mln zł, co oznacza wzrost o 34,17% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W minionym półroczu Grupa zwiększyła skonsolidowane przychody o niemal 67,8% (z 56,4 mln zł do 94,68 mln zł). Rentowność netto wyniosła 7,8%. Grupa Integer.pl wypracowała w I półroczu 12,09 mln zł zysku operacyjnego, co daje wzrost względem analogicznego okresu roku ubiegłego o 87,69%, a skonsolidowana EBITDA zwiększyła się o 130,5%, do 16,77 mln zł.

 

 

Integer.pl utrzymał stabilną pozycję na rynku kapitałowym, mimo słabej jeszcze kondycji GPW w pierwszych sześciu miesiącach 2010 roku. Spółka jest jednym z 18 podmiotów giełdowych, w które – według analityków ankietowanych przez Dziennik Gazetę Prawną – warto zainwestować na co najmniej rok. Integer.pl przyniósł z tej grupy spółek największe zyski – od sierpnia 2009 kurs akcji wzrósł o ponad 80%, stopa zwrotu w I półroczu 2010 osiągnęła poziom 45,79%, a licząc od dnia debiutu wynosi aż 347,55% (stan na dzień 31 sierpnia 2010).

 

Źródło: http://www.money.pl/gielda/spolki_gpw/integer;pl;sa,ITG,informacje.html

 

W maju 2010 Integer.pl został zakwalifikowany przez Gazetę Giełdy Parkiet do Pereł Polskiej Giełdy zestawienia najbardziej wartościowych spółek notowanych na GPW. Firma uplasowała się na 79. pozycji z 348. O jej miejscu w rankingu zadecydowały dobre wyniki finansowe w latach 2007-2009, wartość rynkowa oraz dynamiczny wzrost cen akcji. Z kolei, w czerwcu 2010 Integer.pl znalazł się w gronie małopolskich Gepardów Biznesu, dzięki wysokiej dynamice przychodów i zysku netto w latach 2006-2008.

 

Dowodem zaufania pokładanego w Integer.pl jest również udział znaczących funduszy inwestycyjnych w akcjonariacie firmy. W marcu 2010 roku swoje zaangażowanie w kapitale zakładowym Integer.pl do 5,31% zwiększyła Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny.

 

Integer.pl – dzięki aktywnej polityce biznesowej i realizacji znaczących projektów w zakresie wdrażania nowych produktów i usług – jest jedną z najbardziej perspektywicznych spółek na GPW. W dniu 20 lipca 2010 roku analitycy Domu Maklerskiego IDMSA podwyższyli o 10% dwunastomiesięczną cenę docelową dla jednej akcji do 80 zł, co jest dowodem dużego potencjału naszej spółki na rynku kapitałowym. Jesteśmy przekonani, że podejmowane przez Integer.pl działania utwierdzą inwestorów w tym, że zaangażowanie w spółkę jest właściwą i zyskowną inwestycją”– powiedział Rafał Brzoska, prezes zarządu Integer.pl.

 

Grupa Integer.pl w I półroczu 2010 realizowała strategię zakładającą dynamiczny rozwój w sektorze e-commerce. W okresie od stycznia do czerwca 2010 roku InPost uruchomił usługę Paczkomaty 24/7 w dwóch kolejnych województwach: dolnośląskim i śląskim. W 2009 roku udostępnionych zostało 200 maszyn w 39 miastach Polski. Na koniec I półrocza 2010 usługa była już dostępna za pośrednictwem 300 automatów, do końca 2010 roku planowane jest rozstawienie 450 urządzeń, a docelowo spółka zamierza uruchomić 800 paczkomatów w całej Polsce.

 

Ponadto, włączenie w czerwcu 2010 roku w struktury Grupy spółki CP Telecom ma na celu wdrożenie przez InPost innowacyjnych usług z zakresu marketingu bezpośredniego, przy wykorzystaniu wirtualnego operatora GSM. Przejęta spółka wprowadzi na rynek pierwsze rozwiązania z segmentu Direct Marketingu już na przełomie III i IV kwartału 2010. Dodatkowo, dzięki akwizycji w lipcu 2010 roku podmiotu celowego, który będzie działać w sektorze e-commerce, możliwe będzie uruchomienie przez InPost pierwszego w Polsce projektu z branży usług internetowych, z wykorzystaniem posiadanej przez Grupę infrastruktury teleinformatycznej i wypracowanych, nowatorskich przedsięwzięć z zakresu mobilnych płatności, usług opartych o technologie GSM oraz Paczkomatów 24/7. Realizacja nowego przedsięwzięcia planowana jest jeszcze na 2010 rok.

 

Zgodnie z przyjętą strategią, udział usług niestandardowych (w tym elektronicznych) w przychodach spółki w najbliższych latach będzie stanowić co najmniej 30%.

 

„Wdrażanie nowych technologii – rewolucjonizujących dotychczasowy sposób działania branży pocztowo-kurierskiej – sprawia, że Grupa Integer.pl systematycznie zwiększa swoje udziały rynkowe. InPost aktywnie podejmuje inicjatywę zmierzającą do zwiększenia tempa rozwoju sektora pocztowego. Celem tych działań jest zapewnienie prywatnym operatorom warunków niezbędnych do uczciwego konkurowania, a konsumentom – dostępu do usług pocztowych o wysokiej jakości i przystępnych cenach. Dążenie do przeobrażania skostniałych struktur i plasowanie się na pozycji pioniera zmian nie jest łatwe, choć InPost – mimo zdecydowanego oporu ze strony monopolisty, czyli operatora narodowego oraz w obliczu utrudnień prawnych nakładanych przez instytucje państwowe, odpowiedzialne za wprowadzanie przepisów regulacyjnych – aktywizuje sprzedaż i zwiększa zasięg prowadzonej działalności. Nasza konkurencyjność cały czas rośnie, co jest gwarantem dodatniej dynamiki przychodów i zysków w kolejnych latach”– dodaje Rafał Brzoska.

 

W ramach realizacji celów emisji, Integer.pl kontynuował w I półroczu 2010 roku działalność na rynku ukraińskim. Spółka świadczy usługi kolportażowe już w 130 miastach i jest największym podmiotem tego typu na Ukrainie. Kolejnym przedsięwzięciem biznesowym w tym regionie będzie wprowadzenie usługi paczkomatowej. Do końca 2013 firma obejmie swoim zasięgiem cały kraj. Według strategii przewidzianej na lata 2010-2012 Integer.pl dąży także do zwiększenia na koniec 2011 roku aż o 60% sprzedaży w segmencie kolportażu druków bezadresowych w Polsce.

 

Kluczowym założeniem InPost jest z kolei umocnienie pozycji na rynku listów i przesyłek. W I półroczu 2010 roku spółka dostarczyła około 66 mln przesyłek wobec ponad 26,2 mln w okresie analogicznym 2009 roku, co daje około 11 mln przesyłek miesięcznie i oznacza wzrost wolumenu doręczeń o 151,9% rok do roku. Zaobserwowana tendencja pozwala zakładać dalszy dynamiczny wzrost doręczeń, do osiągnięcia przez spółkę na koniec 2010 roku zakładanego poziomu 17-19 mln listów miesięcznie.

 

Do końca 2011 roku liczba miejscowości, w których spółka będzie świadczyć usługi dla odbiorców indywidualnych (nie tylko z wykorzystaniem paczkomatów) wzrośnie do 450, a dla instytucjonalnych do 6000. Aktualnie Grupa Integer.pl obsługuje w tym zakresie 3800 miejscowości. Ponadto, operator planuje poszerzanie zakresu działania w sektorze kurierskim – kontynuując dystrybucję paczek zwykłych oraz zwiększając zasięg usługi Paczkomaty 24/7.

 

InPost w I półroczu 2010 rozpoczął także świadczenie usług z zakresu outsourcingu e-dokumentów. Operator wspólnie z krakowską firmą Fibra-Hallo.pl uczestniczy w nowatorskim procesie kompleksowej obsługi korespondencji, który zostanie wprowadzony na rynek w III kwartale 2010.

 

CELE STRATEGICZNO-ROZWOJOWE GRUPY INTEGER.PL NA LATA 2010-2012 ZAKŁADAJĄ:

 

 1. zwiększenie zasięgu prowadzonej działalności;
 2. pozyskiwanie nowych, strategicznych klientów;
 3. zwiększenie dynamiki rozwoju spółek z Grupy na polskim rynku pocztowo-kurierskim i finansowym (wzrost udziałów w rynku usług pocztowo-kurierskich do 10-12% do końca 2010 roku i 18-20% do końca 2012 roku; zwiększenie liczby doręczanych listów z 9 mln w grudniu 2009 do 17-19 mln miesięcznie do końca 2010 roku; systematyczne budowanie pozycji lidera w sektorze e-commerce, w tym rozwój usługi Paczkomaty 24/7 – uruchomienie do końca 2010 roku 450 maszyn, a docelowo 800 w całej Polsce; rozwój i pozyskanie nowych klientów takich nowatorskich rozwiązań, jak mobilne płatności; uruchomienie w III kwartale 2010 roku poczty hybrydowej);
 4. wejście w nowe obszary biznesowe – wprowadzenie na rynek usługi z zakresu marketingu bezpośredniego, opartej o technologie mobilne z obszaru GSM (na przełomie III i IV kwartału 2010) oraz wdrożenie nowatorskiego projektu z zakresu e-commerce, wykorzystującego m.in. usługę Paczkomaty 24/7 (do końca 2010 roku);
 5. zwiększenie dostępności usług finansowych przede wszystkim w województwach wielkopolskim i mazowieckim;
 6. umacnianie pozycji lidera na rynku kolportażu druków bezadresowych i rozszerzanie działalności na Ukrainie (kolportaż oraz paczkomaty);
 7. rozwój oraz wzrost liczby użytkowników nowych usług i rozwiązań: mobilne płatności oraz e-faktura multioperatorska, wprowadzanych na rynek przez Grupę Integer.pl w 2010 roku. Projekty umożliwiają otrzymywanie faktur w formie elektronicznej oraz wygodne i bezpieczne regulowanie należności, jedynie przez wysłanie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem wiadomości SMS lub poczty e-mail.

 

Działania rynkowe Integer.pl doceniają instytucje oraz eksperci branżowi. Spółka została w czerwcu 2010 roku laureatem konkursu „Efektywny przedsiębiorca/firma”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Spółkę Integer.pl uznano za najbardziej skuteczną w wykorzystywaniu wsparcia finansowego, pozyskanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2004-2006 oraz 2007-2013. Celem rankingu jest popularyzacja nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w biznesie – realizowanych dzięki funduszom unijnym zdobytym przez krajowe przedsiębiorstwa przy wsparciu PARP.

 

Z kolei potencjał rozwojowy InPost potwierdzany jest systematycznie zdobywanymi nagrodami. W czerwcu 2010 roku spółka zwyciężyła w międzynarodowym konkursie World Mail Awards 2010 w kategorii: Wzrost (Growth), zyskując – na tle znaczącej, światowej konkurencji – uznanie branżowych ekspertów za dynamiczny rozwój na polskim rynku usług pocztowych.

 

Więcej informacji o Grupie Integer.pl dostępnych jest na: www.integer.pl, www.inpost.pl, www.paczkomaty.pl oraz www.mobilneplatnosci.pl, a także na blogu: http://blog.inpost.pl/

 

Nasze marki

 • InpostInpost
 • Inpost PaczkomatyInpost Paczkomaty
 • Inpost FinanseInpost Finanse
 • easypackeasypack