Kontakt

Kontakt

INTEGER.pl SA
ul. Wielicka 28,
30-552 Kraków

tel. 12 619 98 00,
fax 12 619 98 01

InPost Finanse dostarczy przekazy dla KRUS Kielce i KRUS Łódź

05 Września 2013

Informacja prasowa                                                                                                                                                                                                             Kraków, 5 września 2013

 

InPost Finanse dostarczy przekazy dla KRUS Kielce i KRUS Łódź

 

KRUS jest w stanie dostarczać swoje świadczenia nawet o 30% taniej niż ZUS

 

InPost Finanse – niezależny operator finansowy wchodzący w skład Grupy Integer.pl – zwyciężył w przetargu na obsługę przekazów KRUS Kielce i KRUS Łódź. Umowy obejmują doręczenie ponad 40 tysięcy gotówkowych świadczeń pieniężnych miesięcznie na terenie obu województw, a szacowana wartość roznoszonych środków w ramach kontraktów wyniesie około 1,2 mld złotych. Dzięki współpracy z InPost Finanse regionalne oddziały KRUS znacznie zredukują koszty związane z dostarczaniem rent i emerytur – także na trudnych terenach wiejskich.

 

InPost Finanse uczestniczył także w najnowszym przetargu na świadczenia pieniężne dla KRUS Gdańsk, obejmującym miesięcznie około 9 tys. przekazów. Po otwarciu kopert oferta InPost Finanse okazała się najkorzystniejsza, przebijając m.in. propozycję Poczty Polskiej.

 

InPost Finanse od ponad 3 lat świadczy usługi z zakresu dostarczania przekazów pieniężnych dla KRUS. Na współpracę z niezależnym operatorem finansowym zdecydowały się już m.in.: regionalne oddziały Kasy w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Białymstoku, Radomiu czy Opolu.

 

Pierwsza umowa InPost Finanse z łódzkim KRUSem została podpisana w czerwcu 2010 roku. Skuteczna współpraca z instytucją zaowocowała kolejnymi wygranymi przetargami w tym regionie. Najnowsza umowa, która obowiązuje od 1 września 2013 roku przewiduje dostarczenie około 30 tys. przekazów miesięcznie i ponownie obejmie swoim zasięgiem teren całego województwa. Tym samym InPost Finanse w ramach całego kontraktu będzie pośredniczył w przekazywaniu środków o łącznej wartości 800 mln złotych.

 

Z kolei na rzecz oddziału KRUS w Kielcach InPost Finanse dostarczy około 11 tys. przekazów pieniężnych miesięcznie o łącznej wartości świadczeń na poziomie 400 mln zł, biorąc pod uwagę czas trwania całej umowy.

 

- Przetargi wygrywane m.in. przez InPost Finanse pokazują, że usługi świadczone przez prywatnych operatorów pocztowych mogą być nie tylko wyjątkowo konkurencyjne pod względem cenowym. Są one równie skuteczne, szybkie i gwarantują wysokie standardy bezpieczeństwa obrotu gotówki. Potwierdzają to umowy zawarte z innymi instytucjami państwowymi – Urzędami Miast czy Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej. Bardzo zachęcamy więc kolejne podmioty publiczne do współpracy. Uważamy, że jeśli instytucje te liczą na realne oszczędności, powinny otwierać się na ofertę niezależnych operatorów pocztowych –mówi Rafał Brzoska, prezes Integer.pl.

 

KRUS od 2011 roku korzysta z przywilejów zdrowej konkurencji, umożliwiając wszystkim operatorom pocztowym równorzędny udział w organizowanych przez instytucję konkursach ofert. Prywatne podmioty mogą bowiem ubiegać się o doręczanie przekazów pieniężnych w konkretnych miastach, powiatach czy województwach. Rezygnacja z jednego przetargu na cały kraj korzystnie wpłynęła na ceny. Według szacunków Grupy Integer.pl, dzięki zmianie sposobu wyboru zleceniobiorcy, KRUS jest w stanie dostarczać swoje świadczenia nawet o 30% taniej niż ZUS.

 

- Zdecydowanie bardziej korzystne z perspektywy rozpisującego przetargi są kontrakty regionalne, w których bierze udział większa ilość podmiotów. Sposób wyłaniania zleceniobiorcy na zasadzie jednego dużego konkursu ofert jest archaiczny, mało efektywny i z reguły wysoko kosztowy, gdyż ogranicza konkurencję i pozwala zwycięskiemu operatorowi narzucać nieracjonalny poziom cen za swoje usługi. Przykładowo uczestnikom ostatniego przetargu ZUS na doręczanie rent, świadczeń i emerytur postawiony został wymóg realizowania co miesiąc miliona przekazów na kwotę co najmniej 1 mld zł. Tylko 4 podmioty w Europie spełniały tak absurdalnie postawione warunki: Poczta Polska, niemiecki Deutsche Post, francuska La Poste oraz włoska Poste Italiane –dodaje Rafał Brzoska.

 

Do zwycięstw niezależnych operatorów w przetargach ogłaszanych przez instytucje publiczne – w tym KRUS – dochodzi coraz częściej. Jest to konsekwencją wysokiej jakości usług i korzystnego cennika prywatnych pocztowców, który pozwala w znacznym stopniu zredukować koszty dostarczania świadczeń nawet na trudnych terenach wiejskich. InPost Finanse realizuje obecnie liczne kontrakty podpisane m.in. z: PCŚ Poznań, Urzędem Miasta Bydgoszcz, MOPS Łódź, MOPS Częstochowa, MOPS Tarnów, MOPS Płock, oraz większością OPS na terenie Warszawy.

 

Szerokie formy współpracy z prywatnymi podmiotami dotyczą nie tylko przekazów pieniężnych. Przykładem jest m.in. obsługa pocztowa świadczona przez InPost dla Urzędu Miasta Wrocław. Od stycznia 2013 roku spółka należąca do Grupy Integer.pl odpowiada za doręczanie ponad 1,1 mln listów zwykłych, poleconych i zwrotnych potwierdzeń odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym. Wartość 1,5 rocznej umowy szacowana jest na około 5 mln zł.

Nasze marki

  • InpostInpost
  • Inpost PaczkomatyInpost Paczkomaty
  • Inpost FinanseInpost Finanse
  • easypackeasypack