Kontakt

Kontakt

INTEGER.pl SA
ul. Malborska 130,
30-624 Kraków

tel. 12 619 98 00,
fax 12 619 98 01

Integer.pl sfinalizował emisję obligacji serii INT1217 i serii INT1219

16 Grudnia 2014

 Integer.pl S.A. – właściciel największej międzynarodowej sieci innowacyjnych Paczkomatów® (pod marką InPost) oraz prywatnego operatora pocztowego w Polsce – w dniu 12 grudnia 2014 roku dokonał emisji 3-letnich obligacji niezabezpieczonych serii INT1217 o wartości nominalnej 15 mln zł oraz 5-letnich obligacji serii INT1219 o wartości nominalnej 15 mln zł. Spółka zamierza wprowadzić obligacje do obrotu w alternatywnym systemie obrotu CATALYST. Liczba złożonych deklaracji zakupu przekroczyła pulę obligacji oferowanych przez Grupę Integer.pl.
 Obligacje serii INT1217 oraz serii INT1219 zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone i zaoferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej (1 tysiąc złotych) za każdy walor. Data wykupu obligacji serii INT1217 została określona na dzień 12.12.2017 roku, natomiast dla serii INT1219 na dzień 12.12.2019 roku. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej w wysokości wskaźnika WIBOR 6M, powiększonego o marżę. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 6 miesięcy.

 

„Po raz kolejny popyt na nasze obligacje przewyższył liczbę oferowanych walorów. Stabilna sytuacja finansowa daje nam możliwość rozwoju wszystkich trzech kluczowych obszarów działalności: międzynarodowej ekspansji Paczkomatów® InPost, biznesu pocztowego, a także części finansowo-ubezpieczeniowej. Wszystkie segmenty rozwijają się bardzo intensywnie: wchodzimy z Paczkomatami® do kolejnych krajów, podtrzymujemy plany wprowadzenia InPost na GPW w 2015 roku i finalizacji połączenia z PGP w ciągu najbliższych tygodni – operacyjnie jesteśmy już zintegrowani. Zarówno w części pocztowej, jak i finansowej wygrywamy szereg przetargów, w tym publicznych. Dzięki temu szacujemy skokowy wzrost przychodów zarówno w 2014, jak i 2015 roku” – mówi Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl S.A.

W 2014 roku spółka Integer.pl S.A. dokonała wcześniej dwóch innych emisji obligacji, które po przydziale także trafiły na rynek Catalyst.

W lipcu 2014 roku do alternatywnego systemu obrotu wprowadzono 30 tysięcy obligacji na okaziciela serii INT0617 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Z kolei w październiku 2014 roku na rynek Catalyst trafiło 60 tysięcy obligacji na okaziciela serii INT0918 o łącznej wartości nominalnej 60,44 mln zł.

Grupa Integer.pl wypracowała po 3 kwartałach 2014 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 436,73 mln zł, co oznacza wzrost o 82% rok do roku. Skonsolidowany wskaźnik EBITDA wyniósł 21,66 mln zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej osiągnął poziom 9,49 mln zł.

Grupa Integer.pl intensywnie rozwija się w 3 głównych obszarach:

Paczkomaty® InPost

•    W Polsce działa 1.100 Paczkomatów® InPost, które będą systematycznie rozbudowywane jeśli chodzi o pojemność. Ponadto InPost zawarł porozumienie z Allegro o strategicznej współpracy w ramach dostaw produktów zamawianych online. Teraz w opcjach przesyłki każdy e-sprzedawca może dodać nowe możliwości: Allegro Paczkomaty® InPost (7,99 zł) i Allegro Polecony InPost (3,94 zł). Będzie to najtańsza dostępna forma dostawy – zarówno w odniesieniu do listu poleconego, jak i paczki. W każdej z tych opcji klienci mają zagwarantowany darmowy zwrot kupionego towaru. Poza Allegro, konsumenci kupujący we wszystkich sklepach internetowych także mają możliwość bezpłatnej wymiany towaru lub zwrotu za pośrednictwem Paczkomatów® InPost i serwisu SzybkieZwroty.pl. Wszystkie Paczkomaty® InPost są wyposażone w czytniki kart płatniczych, część obsługuje też płatności zbliżeniowe - docelowo funkcjonalność ta będzie wprowadzona we wszystkich urządzeniach. Spółka nie wyklucza, że w 2015 roku zainstaluje kolejne 400 maszyn w Polsce.

•    Na świecie funkcjonuje – w różnych modelach biznesowych – ponad 3500 Paczkomatów® InPost. Innowacyjne terminale Grupy Integer.pl są już dostępne na 22 międzynarodowych rynkach. Budowa własnych sieci Paczkomatów® InPost na świecie jest realizowana przez spółkę easyPack we współpracy z funduszem PineBridge Investments i obejmuje uruchomienie 12 – 16 tys. maszyn w Europie do końca 2016 roku. EasyPack kontynuuje dynamiczną ekspansję Paczkomatów® InPost – sieć terminali istotnie zwiększyła swój zasięg na terytorium kluczowych europejskich rynków e-commerce, m.in. w Wielkiej Brytanii i Włoszech. Grupa Integer.pl zintensyfikowała swoje działania także na pozostałych kontynentach, rozpoczynając instalację urządzeń w: Azji, na Bliskim Wschodzie oraz Ameryce Północnej.

InPost – usługi pocztowe

Największy prywatny operator pocztowy w Polsce – na koniec III kwartału 2014 roku realizował kontrakty na obsługę korespondencji na rzecz aż 2600 przedsiębiorstw w Polsce, zarówno instytucji publicznych, jak i firm prywatnych. Oznacza to wzrost o 20% od początku roku. InPost oferuje atrakcyjne ceny usług pocztowych – nawet o 40% niższe niż konkurencja, najwyższą na rynku skuteczność doręczeń (93% dla listów zwykłych, 95% dla poleconych) oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (EPO).

W listopadzie 2014 roku InPost wygrał przetarg na obsługę przesyłek KRUS o wartości 22,71 mln zł. W ostatnich miesiącach InPost wygrał też przetargi m.in. na rzecz: Urzędu Skarbowego w Mielcu, Powiatowego Urzędu Pracy w Pile czy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Spółka zwyciężyła także w przetargu na obsługę przesyłek Centrum Usług Wspólnych o wartości około 33 mln zł. Dwuletnia umowa wejdzie w życie od 1 stycznia 2015 roku i obejmie dostarczanie korespondencji na rzecz ponad 100 krajowych instytucji, w skład których wchodzą: ministerstwa, prokuratury, urzędy wojewódzkie oraz centralne, takie jak np.: Urząd Komunikacji Elektronicznej.

InPost dysponuje siecią ponad 8.300 punktów obsługi klienta w całej Polsce, z których 76% czynna jest także w soboty, a 8 proc. w niedziele. Codziennie ponad 10.000 doręczycieli dostarcza pocztę do drzwi mieszkańców w całej Polsce. Adresaci i nadawcy mogą śledzić drogę listów na stronach inpost.pl.

W 2013 roku liczba przesyłek obsłużonych przez InPost wyniosła około 240 mln sztuk, zaś w 2014 roku poziom ten wzrósł do średnio 25 mln sztuk miesięcznie. Listy i paczki dostarczane przez InPost są sekwencjonowane w nowoczesnej sortowni o powierzchni 10 tysięcy m2, która obsługuje nawet 1,2 mln przesyłek dziennie dzięki ultranowoczesnym sorterom.

InPost Finanse

InPost Finanse działa w oparciu o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na działalność w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Spółka posiada bogatą ofertę produktową w obszarze: ubezpieczeń, dostarczania przekazów pieniężnych czy mobilnych płatności. Firma obsługuje miesięcznie ponad 100 tys. przekazów, m.in. na rzecz KRUS, Urzędów Miasta czy MOPS. Ponadto InPost Finanse uruchamia punkty kasowe w urzędach skarbowych.

InPost Finanse – w IV kwartale 2014 roku – po raz kolejny istotnie rozszerzył zasięg awizacji przekazów pieniężnych. Dzięki umowie partnerskiej z PKO Bankiem Polskim przekazy dostarczane przez operatora są awizowane do prawie 2300 nowych punktów zlokalizowanych w oddziałach własnych oraz agencyjnych największego polskiego banku na terenie całego kraju.

W segmencie ubezpieczeń InPost Finanse działa we współpracy z czołowymi rynkowymi graczami, m.in.: Generali T.U., LINK4, Liberty Ubezpieczenia oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Spółka – na szeroką skalę – świadczy również outsourcing procesów rozliczeniowo-transakcyjnych. W tym zakresie obsługuję m.in. największe telekomy w Polsce.

Więcej informacji na: www.integer.pl, www.paczkomaty.pl oraz www.inpost.pl.

Nasze marki

  • InpostInpost
  • Inpost PaczkomatyInpost Paczkomaty
  • Inpost FinanseInpost Finanse
  • easypackeasypack