Kontakt

Kontakt

INTEGER.pl SA
ul. Wielicka 28,
30-552 Kraków

tel. 12 619 98 00,
fax 12 619 98 01

Integer.pl: zapisy zredukowane o 83,71% i 92%

25 Października 2007

Integer.pl: zapisy zredukowane o 83,71% i 92%

Dzisiaj dokonano przydziału akcji w ofercie publicznej Integer.pl - czołowej polskiej grupy kolportażowej, niezależnego operatora pocztowego i finansowego. Wartość oferty wyniosła 20,93 mln zł. W ramach Publicznej Oferty przydzielono wszystkie akcje. W transzy otwartej stopa alokacji dla osób uczestniczących w procesie book-buildingu wyniosła 16,30% (stopa redukcji 83,71), a dla pozostałych osób stopa alokacji wyniosła 8,15% (stopa redukcji 92%). W transzy inwestorów instytucjonalnych nie było redukcji - zapisy przyjmowane były w oparciu o imienne zaproszenia.

Spółka oferowała akcje wyłącznie nowej emisji w ilości 1.550.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. Cena emisyjna wynosiła 13,50 zł. Główni akcjonariusze zobowiązali się do niezbywania swoich akcji przez najbliższe 12 miesięcy.Inwestorom instytucjonalnym spółka oferowała 1.175.000 akcji, a indywidualnym 375.000 akcji.

Integer.pl planuje debiut na GPW w dniu 30 października 2007.

"Powodzenie naszej oferty publicznej i duże zainteresowanie inwestorów oraz partnerów handlowych akcjami INTEGER.pl stanowi dla nas potwierdzenie słuszności obranej strategii rozwoju. Jest również sygnałem uznania dla wyników finansowych osiąganych przez spółkę i zaufania wobec podejmowanych przez nas działań. Zamierzamy potwierdzić naszą pozycję wśród czołowych podmiotów na runku kolportażowym, pocztowym i finansowym. Chcemy być także jedną z najbardziej wiarygodnych i najwyżej cenionych przez inwestorów spółek giełdowych" - powiedział Rafał Brzoska, prezes zarządu Integer.pl.

Oferującym akcje Integer.pl był Dom Maklerski IDM SA.

Środki pozyskane z emisji akcji spółka przeznaczy na inwestycje w infrastrukturę dystrybucyjną i sprzętową w całej Polsce, akwizycje oraz wejście na ukraiński rynek przesyłek bezadresowych. Do końca 2007 roku Grupa chce świadczyć usługi pocztowe i finansowe w ponad 200 miastach w Polsce za pośrednictwem 800 Punktów Obsługi Klienta. Spółka otworzy także dwie dodatkowe sortownie oraz własne call center.

Integer.pl prognozuje, że w 2007 roku osiągnie przychody na poziomie 64,62 mln zł (wzrost o 44% wobec 2006 roku) i zysk netto w wysokości 3,54 mln zł (wzrost o 124%). Natomiast w 2008 roku przychody spółki wzrosną o kolejne 38% do 89,09 mln zł, a zysk netto aż o 85% do 6,54 mln zł.

W 2006 roku przychody skonsolidowane Integer.pl wyniosły 44,78 mln zł, a zysk netto 1,58 mln zł.

Grupa Integer.pl działa obecnie w trzech obszarach:

 • Kolportaż przesyłek bezadresowych (Integer.pl) - w oparciu o własną infrastrukturę 75 oddziałów regionalnych, 15 magazynów centralnych, 42 magazynów regionalnych i 91 punktów przeładunkowych
 • Usługi pocztowe dla przesyłek o masie powyżej 50g dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych (InPost Usługi Pocztowe) - w oparciu o własną sieć oddziałów i Punktów Obsługi Klienta oraz własnych listonoszy
 • Usługi finansowe dla klientów indywidualnych (InPost Finanse) - w oparciu o własne punkty oraz sieć franczyzową

Informacje o Grupie Integer.pl:

Integer.plSA jest liderem na rynku kolportażu reklamowych przesyłek bezadresowych i adresowych. Firma posiada 75 oddziałów regionalnych, 15 magazynów centralnych spełniających wszelkie wymagania transportowe, 42 magazyny regionalne i 91 punktów przeładunkowych, a kurierzy Integera dostarczają przesyłki w ponad 500 miastach w Polsce. Na rzecz spółki pracuje łącznie 7300 osób. Średnio miesięcznie firma kolportuje od 50 do 70 mln sztuk ulotek i druków reklamowych. Dzięki nowoczesnej i rozbudowanej infrastrukturze - dopasowanej do prowadzonej działalności - Integer.pl gwarantuje w ciągu 48 godzin wsparcie logistyczne na transport 150 ton materiałów do każdego miejsca w Polsce.

Integer.pl posiada tytuł "Jakość Roku 2006" przyznany przez Polskie Badań Centrum i Certyfikacji oraz Certyfikat Jakości ISO 9001.
Jednym z najważniejszych działań strategicznych spółki było połączenie z największym krajowym konkurentem Agencją Reklamową Fibra-Hallo oraz rozszerzenie prowadzonej działalności o świadczenie usług pocztowych.

Integer.plSA specjalizuje się ponadto w dostarczaniu do firm książek branżowych, biuletynów oraz przeprowadzaniu badań ankietowych, oceniających efektywność zlecenia. W swojej ofercie posiada ponadto usługi związane z poligrafią reklamową - zapewnia projekt, produkcję i transport ulotek reklamowych. Firma zapewnia klientom szczegółową kontrolę jakości oraz system Hermes. Dzięki tym narzędziom klienci mają do dyspozycji stały monitoring wykonywanych zleceń oraz kontrolę kolportowanych przesyłek.

Integer.pl współpracuje ze wszystkimi największymi sieciami handlowymi w Polsce, takimi jak: Auchan, Elea, Leclerc, Lidl, Plus Discount.

Więcej informacji o firmach znajdą Państwo na stronach www.integer.pl

InPost Usługi Pocztowe jest największym niezależnym operatorem pocztowym o zasięgu ogólnopolskim, należącym do grupy kapitałowej Integer.pl planującej w 2007 roku wejście na GPW. InPost świadczy usługi pocztowe na skalę ogólnokrajową od listopada 2006 roku w obszarze przesyłek o masie powyżej 50 g.

InPost dysponuje własnym zapleczem techniczno-logistycznym umożliwiającym prowadzenie działalności o ogólnopolskim zasięgu. Obecnie spółka posiada swoje przedstawicielstwa w 153 miastach Polski. Zgodnie ze strategią rozwojową, do końca 2007 roku firma będzie obecna na terenie całego kraju - w 200 miastach Polski przez sieć 800 Punktów Obsługi Klienta. Cele strategiczno-rozwojowe InPost zakładają ponadto wprowadzanie 5 nowych usług rocznie.Docelowo - w 2008 roku - spółka będzie dysponować paletą 15 produktów z branży pocztowej, będzie świadczyła usługi finansowo-ubezpieczeniowe i wprowadzi obsługę przesyłek międzynarodowych. Wśród nowych usług znajdą się także:paczka pobraniowa czyusługi ukierunkowane na e-handel.

InPost kieruje swoją ofertę zarówno do klientów masowych (korporacyjnych), jak i indywidualnych. Propozycją firmy są zupełnie nowe, kompleksowe usługi pocztowe odpowiadające wysokim wymaganiom odbiorców. Terminowość, jakość serwisu i atrakcyjne ceny determinują filozofię biznesową firmy InPost.

Więcej informacji o firmach znajdą Państwo na stronach www.inpost.pl

InPost Finanse - oferuje usługi finansowe dla klientów indywidualnych oraz masowych. Budowa sieci odbywa się w oparciu o dotychczasowe Punkty Obsługi Klienta InPost, przejęcia istniejących punktów w małych sieciach franczyzowych oraz wykorzystanie istniejących punktów kasowych, np.: spółdzielni mieszkaniowych, wodociągów, gazowni, zakładów energetycznych, itp.

Usługi oferowane w ramach InPost Finanse:

 • wpłaty za rachunki (np. za media);
 • nadawanie przekazów pieniężnych krajowych i zagranicznych;
 • sprzedaż produktów niematerialnych - doładowanie kart pre-paid'owych GSM, VoIP,
 • sprzedaż prostych produktów pośrednictwa finansowego: ubezpieczenie, pożyczka, karta kredytowa, itp.

W założeniach działalności InPost Finansów leży również świadczenie przekazów pieniężnych dla dużych instytucji na rzecz odbiorców indywidualnych: operatorów telekomunikacyjnych i dostawców mediów i energii.

Docelowo, dzięki połączeniu zakresu usług pocztowych i pośrednictwa finansowego, klient indywidualny będzie miał możliwość dokonania wpłat pieniężnych, opłat za rachunki, itp. również w miejscu zamieszkania korzystając z usług listonosza.

Więcej informacji o firmach znajdą Państwo na stronachwww.infinanse.pl

Niniejsze informacje nie stanowią oferty nabycia papierów wartościowych i mają wyłącznie charakter promocyjny. Informacje o publicznej ofercie akcji znajdują się w prospekcie emisyjnym opublikowanym 1 października 2007, który jest dostępny na stronach internetowych Spółki pod adresem: www.integer.pl oraz stronach internetowych Oferującego: www.idmsa.pl

Nasze marki

 • InpostInpost
 • Inpost PaczkomatyInpost Paczkomaty
 • Inpost FinanseInpost Finanse
 • easypackeasypack