Kontakt

Kontakt

INTEGER.pl SA
ul. Wielicka 28,
30-552 Kraków

tel. 12 619 98 00,
fax 12 619 98 01

Paczkomaty dźwignią Grupy Integer.pl - bardzo dobre wyniki po czterech kwartałach 2011

01 Marca 2012

Informacja prasowa

                                                                                                                                                                                                                                                        Kraków, 1 marca 2012

Paczkomaty dźwignią Grupy Integer.pl – bardzo dobre wyniki po czterech kwartałach 2011
Wzrost zysku netto o 41%, sprzedaży o 24% i zysku operacyjnego o 37%

Grupa Integer.pl – czołowa polska grupa pocztowa, niezależny operator finansowy oraz dostawca innowacyjnych rozwiązań pocztowo-kurierskich i usług z zakresu e-commerce – odnotowała narastająco po czterech kwartałach 2011 roku 23,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza wzrost o 41% w porównaniu z 2010 rokiem. Przychody Grupy wyniosły narastająco 251,6 mln zł i są wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 24%. Rentowność netto po czterech kwartałach 2011 ukształtowała się na poziomie 9,26%. Skonsolidowany zysk na jedną akcję Integer.pl wyniósł 3,92 zł względem 2,78 zł w 2010 roku.

 

Po czterech kwartałach 2010 roku Grupa Integer.pl zwiększyła o 37% skonsolidowany zysk operacyjny, odnotowując wzrost z 23,5 mln zł do 32,16 mln zł. Skonsolidowana EBITDA wyniosła niemal 46,5 mln zł i wzrosła względem 2010 roku o 36,6%.

 

 

Grupa Integer.pl odnotowała w IV kwartale 2011 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie 7,04 mln zł, co oznacza wzrost o 77% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i zwiększyła skonsolidowaneprzychody o 38%, z 56,77 mln zł do 78,15 mln zł. Rentowność netto osiągnęła poziom 9%. Jednocześnie Grupa Integer.pl wypracowała w IV kwartale 2011 roku 9,53 mln zł zysku operacyjnego, co daje wzrost względem IV kwartału 2010 o 61%. Skonsolidowana EBITDA wyniosła 13,43 mln zł.

 

Jednocześnie spółka Integer.pl uplasowała się na 9. pozycji w zestawieniu firm o najwyższych stopach zwrotu w 2011 roku, osiągając wynik 43,5% (Gazety Giełdy Parkiet, 2 lutego 2012). Jednocześnie, od dnia debiutu spółki na warszawskiej GPW, stopa zwrotu z inwestycji w akcje Integer.pl osiągnęła rekordowy poziom i wynosiła 1009% (29 lutego, źródło: http://www.money.pl/gielda/spolki_gpw/integer;pl;sa,ITG,informacje.html).

 

„W IV kwartale 2011 roku nasza aktywność rynkowa koncentrowała się na rozszerzaniu skali, zasięgu geograficznego i dostępności świadczonych usług, między innymi w oparciu o pozyskiwanie nowych, strategicznych partnerów biznesowych oraz intensywne działania promocyjno-sprzedażowe. Priorytetowo podeszliśmy przede wszystkim do kwestii rozszerzania biznesowych wpływów Grupy na rynkach zagranicznych. Rok 2011 obfitował w strategiczne kontrakty, obejmujące produkcję, dostawę, montaż i wdrożenie Paczkomatów aż w 7 krajach na całym świecie. Jesteśmy przekonani, że międzynarodowa ofensywa Grupy przyniesie w krótkim czasie wymierne efekty sprzedażowe, ale również będzie miała znaczący wpływ na zwiększanie atrakcyjności i konkurencyjności Grupy i tym samym utrzymanie stabilnej pozycji na rynku kapitałowym. Bez wątpienia aktywna polityka biznesowa i dobre wyniki finansowe stanowią fundament dla dynamicznego zwiększenia wartości naszej spółki w kolejnych latach” – zapowiada Rafał Brzoska, prezes zarządu grupy Integer.pl.

 

Znaczący wpływ na wyniki Grupy Integer.pl miała – bez względu na wielomilionowe inwestycje – działalność w sektorze pocztowo-kurierskim, z uwzględnieniem usług paczkomatowych. Niemal 65% skonsolidowanych przychodów, czyli 163 mln zł Grupa wygenerowała właśnie w tym segmencie.

 

Dzięki umowom z międzynarodowymi partnerami, Grupa Integer.pl rozpoczęła w 2011 roku działalność aż w siedmiu – poza Polską – krajach. W grudniu 2011 Paczkomaty® InPost dostępne były już w Estonii, Rosji, Hiszpanii, na Cyprze, w Arabii Saudyjskiej, Chile oraz na Litwie. Jednocześnie Grupa przygotowywała się do wdrożenia urządzeń na Łotwie (styczeń 2012) oraz w Irlandii (luty 2012). Integer.pl zainwestował łącznie w IV kwartale 2011 roku 5 mln zł na uruchomienie Paczkomatów InPost poza granicami Polski.

 

Kontynuacja międzynarodowej ekspansji Paczkomatów InPost oraz rozwój sieci na terenie Polski to strategiczne cele Grupy Integer.pl. Tylko w 2012 roku spółka uruchomi 400 nowych urządzeń. Z kolei mieszkańcy niemal wszystkich krajów europejskich będą mogli korzystać do końca 2016 roku z około 16 tys. Paczkomatów InPost. Grupa Integer.pl planuje przeznaczyć do końca 2012 roku na rozwój usługi Paczkomaty® InPost od 40 do 80 mln zł, a niemal pięcioletni projekt zagranicznej ekspansji wyceniany jest na około 350 mln euro.

 

Udział usług niestandardowych (w tym elektronicznych) będzie stanowić co najmniej 30% w przychodach Grupy Integer.pl w najbliższych latach. Dzięki strategicznym inwestycjom – realizowanym na międzynarodowych rynkach – przychody Grupy Integer.pl z projektów zagranicznych osiągną w ciągu kilku najbliższych lat poziom 20-40 mln euro rocznie.

 

Na wyniki finansowe Grupy Integer.pl w kolejnych kwartałach 2012 wpłynie ponadto wdrożenie na polski i europejski rynek urządzeń zastępujących w pełni punkty pocztowe. Grupa Integer.pl zainwestowała już 5 mln zł w przygotowanie prototypu. Spółka szacuje, że cena rynkowa urządzeń – w sprzedaży dla zewnętrznych partnerów – oscylować będzie w granicach 150 – 200 tys. zł za jedną maszynę.

 

Grupa Integer.pl zakłada jednocześnie wzrost wolumenu doręczeń z około 70 mln w 2009 roku, przez 220-250 mln przesyłek w 2012 roku, aż po osiągnięcie w 2013 progu 280-300 mln listów. Ponadto, do końca 2012 roku Grupa Integer.pl planuje otworzyć 300 nowych placówek w całej Polsce. Równocześnie liczba miejscowości, w których będzie świadczyć swoje usługi dla odbiorców indywidualnych wzrośnie do 550, a dla instytucjonalnych do 8.000.

 

Inwestycje prowadzone przez Grupę Integer.pl – w tym krajowy i międzynarodowy rozwój sieci Paczkomatów InPost - będą finansowane z trzech głównych źródeł:

Środki wypracowane w ramach Grupy Integer.pl, dzięki rentowności i zyskowności produktów i usług wdrażanych w ramach poszczególnych spółek:

Instrumenty dłużne, w tym m.in. obligacje - Grupa Integer.pl ma uchwalony program emisji obligacji o wartości 60 mln zł i nie wyklucza kolejnych emisji

• Zarząd Grupy Integer.pl jest upoważniony – i w razie potrzeby skorzysta z tego rozwiązania - do podjęcia decyzji o kolejnych emisjach akcji do 15 proc. kapitału

 

Plany Grupy Integer.pl na lata 2012-2013

 

Wzrost udziałów w rynku usług pocztowo-kurierskich do18-20% do końca 2012 roku

•Systematyczne zwiększanie liczby doręczanych listów przez 220-250 mln przesyłek w 2012 roku aż po osiągnięcie progu 280-300 mln listów w 2013 roku


Rozwój i rozszerzanie portfolio klientów usługi Power Post /poczty hybrydowej, łączącej tradycyjne usługi pocztowe z funkcjonalnością poczty elektronicznej

Zwiększanie zasięgu działalności pocztowej:

o Do końca 2012 roku Grupa Integer.pl otworzy 300 nowych placówek w całej Polsce, równocześnie liczba miejscowości, w których będzie świadczyć swoje usługi dla odbiorców indywidualnych wzrośnie do 550, a dla instytucjonalnych do 8.000

•Konsekwentne budowanie pozycji lidera w polskim sektorze e-commerce, w tym rozwój usługi Paczkomaty® InPost:

o Uruchomienie w 2012 roku kolejnych 400 urządzeń
o Zarządzanie w 2012 roku największą w Polsce i drugą na świecie (co do wielkości) siecią Paczkomatów

Międzynarodowa ekspansja Paczkomatów InPost – kontynuacja zawartych już kontraktów z:
o estońską pocztą publiczną Eesti Post (Estonia, Litwa, Łotwa)
o iTech, funduszem nowoczesnych technologii należącym do Grupy QIWI – rozwój biznesu paczkomatowego w Rosji
o lokalną firmą kurierską działającą na rynku hiszpańskim
o cypryjską pocztą publiczną
o Saudi Post /Arabia Saudyjska/
o Correiros de Chile
o Nightline Couriers, liderem rynku kurierskiego w Irlandii

Wdrożenie do końca 2016 roku 16 tys. Paczkomatów InPost w większości krajów europejskich

• Realizacja kontraktów na rzecz instytucji publicznych, zawartych przez spółkę InPost Finanse

Zwiększenie dostępności usług finansowych w kluczowych województwach oraz zawieranie nowych, strategicznych kontraktów, m.in. z jednostkami publicznymi i samorządowymi (InPost Finanse)

• Umacnianie pozycji lidera na rynku kolportażu druków bezadresowych i rozszerzanie działalności na Ukrainie (kolportaż oraz Paczkomaty® InPost)

 

Dokonania Grupy Kapitałowej w okresie IV kwartału 2011 roku:

Międzynarodowa ekspansja Paczkomatów InPost – kontynuacja strategii:

o Produkcja, dostawa oraz instalacja 35 paczkomatów na Litwie, w ramach realizacji II etapu kontraktu z estońską pocztą publiczną – Eesti Post /grudzień 2011/
o Wejście Grupy Integer.pl na amerykański kontynent – umowa z Correiros de Chile na sprzedaż technologii /październik 2011/
o Pierwszy pozaeuropejski kontrakt Grupy Integer.pl pozyskany dzięki umowie z pocztą publiczną Saudi Post, obejmującej produkcję, dostawę i uruchomienie Paczkomatów InPost w Arabii Saudyjskiej /październik 2011/

Zwiększanie dostępności Paczkomatów InPost dzięki współpracy z internetowymi platformami sprzedażowymi oraz renomowanymi e-sklepami – integracja Paczkomatów InPost z ponad 3 tys. sklepów internetowych na koniec 2011 roku w porównaniu z 1 tys. e-sklepów rok wcześniej

o Nowy Paczkomat InPost w Koninie /grudzień 2011/
o Wdrożenie nowej funkcjonalności – nadawanie wprost z Paczkomatu InPost /grudzień 2011/

Wzrost o 400% liczby przesyłek – doręczonych za pośrednictwem Paczkomatów InPost – względem 2010 roku /styczeń - grudzień 2011/

Rozwój spółki InPost Finanse, dzięki strategicznym kontraktom z instytucjami publicznymi oraz znaczącymi partnerami biznesowymi /październik - grudzień 2011/:

o Nawiązanie współpracy z grupą SMS Kredyt Holding S.A. – notowaną na NewConnect – w zakresie realizacji świadczeń pieniężnych, w tym kredytów gotówkowych za pośrednictwem przedstawicieli i placówek InPost Finanse
o Wygrana w przetargu na doręczanie świadczeń OPS Białołęka – przewidywana wartość świadczeń do wypłaty w ramach umowy wynosi około 350 tys. zł i obejmuje 150 przekazów miesięcznie
o Wygrana w przetargu na doręczanie świadczeń KRUS Warszawa – przewidywana wartość świadczeń do wypłaty w ramach umowy wynosi około 280 mln zł i obejmuje średnio 93 tys. przekazów rocznie. Umowa zawarta na 3 lata
o Wygrana w przetargu na doręczanie świadczeń Urzędu Miasta Tarnów – przewidywana wartość świadczeń do wypłaty w ramach umowy szacowana jest na około 1 mln zł i obejmuje 300 przekazów miesięcznie
o Wygrana w przetargu na doręczanie świadczeń MOPR Poznań – przewidywana wartość świadczeń do wypłaty w ramach umowy wynosi około 2,6 mln zł i obejmuje 730 przekazów miesięcznie

Wyoutsourcowanie poza Grupę działalności operacyjnej spółek e-InPost oraz InMobile

Działalność promocyjno-wizerunkowa, ukierunkowana m.in. na utrzymywanie stabilnej pozycji na rynku, skutkująca uzyskaniem znaczących nagród i wyróżnień:

o Telewizyjna kampania reklamowa Paczkomatów InPost z udziałem Martyny Wojciechowskiej /listopad - grudzień 2011/
o Grupa Integer.pl po raz drugi wyróżniona Medalem Europejskim przez Business Centre Club /listopad 2011/
o Grupa Integer.pl laureatem Małopolskiej Nagrody Gospodarczej /październik 2011/
o Grupa Integer.pl w „Wielkiej Piątce” innowacyjnych firm Europy Środkowej – ranking Deloitte Technology Fast 50 Central Europe 2011 /październik 2011/
o Grupa Integer.pl jednym z najlepszych polskich przedsiębiorstw wedługRzeczpospolitej – tytuł „Dobrej Firmy”, wysoka pozycja wśród innowacyjnych spółek i miejsce w rankingu głównym „Listy 2000” /październik 2011/

 

Więcej informacji o Grupie Integer.pl dostępnych jest na: www.integer.pl,www.inpost.pl,www.paczkomaty.ploraz www.mobilneplatnosci.pl, a także na blogu: http://blog.inpost.pl/

 

Więcej informacji:
Eliza Misiecka, Urszula Głowicka
GENESIS PR
Tel: (22) 327 1690, (605) 227-779

Nasze marki

  • InpostInpost
  • Inpost PaczkomatyInpost Paczkomaty
  • Inpost FinanseInpost Finanse
  • easypackeasypack