Kontakt

Kontakt

INTEGER.pl SA
ul. Wielicka 28,
30-552 Kraków

tel. 12 619 98 00,
fax 12 619 98 01

Stare skrzynki pocztowe tylko do 24 sierpnia 2008

25 Czerwca 2008

Stare skrzynki pocztowe tylko do 24 sierpnia 2008

InPost - największy niezależny operator pocztowy o zasięgu ogólnokrajowym, należący do grupy kapitałowej Integer.pl - informuje, że niespełna 2 miesiące pozostały do wymiany starych skrzynek pocztowych na nowe, zgodne z ustawodawstwem Unii Europejskiej. Euroskrzynki będą umożliwiały doręczanie korespondencji wszystkim operatorom, a nie jak dotychczas tylko Poczcie Polskiej. Niezależny operator pocztowy przypomina, że na instalację nowych skrzynek mieliśmy pięć lat, a na wymianę wciąż czeka około 55% z nich.

Obowiązek demontażu dotychczasowych skrzynek nałożyła na właścicieli, współwłaścicieli oraz zarządców nieruchomości Ustawa Prawo pocztowe z dnia 12 czerwca 2003 roku. Był to pierwszy krok w kierunku do liberalizacji rynku usług pocztowych. Nowe skrzynki pocztowe zwiększą efektywność niezależnych operatorów, którzy dotychczas byli zobowiązani dostarczać listy bezpośrednio do adresatów.
InPost bierze czynny udział w ogólnopolskiej akcji wymiany skrzynek pocztowych, by sprostać wymaganiom stawianym przez prawo unijne.Podejmując współpracę ze spółdzielniami mieszkaniowymi, wspólnotami oraz osobami prywatnymi firma zamontowała już około 300 tys. skrytek. Do końca roku planuje instalację kolejnych 500 tys.

"Nie ukrywamy, że jesteśmy zaniepokojeni tempem dostosowywania się naszego kraju do stawianych nam unijnych wymogów. Według naszych szacunków na terenie całego kraju wymieniono dopiero 45% skrzynek. Czasu pozostało niewiele, a im później zostanie złożone zamówienie, tym dłuższy będzie czas oczekiwania na instalację. Opóźnienia w montażu euroskrzynek najbardziej odczują sami mieszkańcy, gdyż nie znajdą w swoich skrzynkach korespondencji od niezależnych, konkurencyjnych  operatorów" - mówi Rafał Brzoska, prezes zarządu InPost.

InPost oferuje swoim Klientom produkty wysokiej jakości odpowiadające standardom technicznym obowiązującym w Unii Europejskiej. Konkurencyjna oferta cenowa firmy InPost sprawia, że jednostkowy koszt zakupu skrzynki dla jednego mieszkania wraz z jej montażem może nie przekroczyć kwoty 40 PLN netto. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.inpost.pl/euroskrzynki.

Zgodnie z ustawąPrawo pocztoweorazrozporządzeniem Ministra Infrastrukturyprywatni operatorzy będą mieli prawo do złożenia skargi do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na utrudnianie działalności gospodarczej przez spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe, które nie wymieniły w terminie skrzynek pocztowych. Wówczas UKE  - po wykonaniu kontroli i w razie stwierdzenia braku nowych skrzynek -może, zgodnie z ustawą, skierować do zarządu spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej wezwanie do ich wymiany. Ponadto, brak nowych skrzynek po 24 sierpnia umożliwi też UKE złożenie wniosku do Ministerstwa Infrastruktury o opracowanie ustawy nakładającej sankcje na administratorów, którzy nie przestrzegają prawa. Obowiązujące przepisy uprawniają także operatorów pocztowych do wytoczenia procesu z powództwa cywilnego tym administratorom, którzy w zarządzanych przez siebie budynkach nie zainstalują na czas euroskrzynek.

Informacje o Grupie Integer.pl:
Integer.plSA jest liderem na rynku kolportażu reklamowych przesyłek bezadresowych i adresowych. Firma posiada 75 oddziałów regionalnych, 15 magazynów centralnych spełniających wszelkie wymagania transportowe, 42 magazyny regionalne i 91 punktów przeładunkowych, a kurierzy Integera dostarczają przesyłki w ponad 500 miastach w Polsce. Na rzecz spółki pracuje łącznie 7300 osób. Średnio miesięcznie firma kolportuje od 65 do 75 mln sztuk ulotek i druków reklamowych. Dzięki nowoczesnej i rozbudowanej infrastrukturze - dopasowanej do prowadzonej działalności - Integer.pl gwarantuje w ciągu 48 godzin wsparcie logistyczne na transport 150 ton materiałów do każdego miejsca w Polsce.

Integer.pl współpracuje z największymi sieciami handlowymi w Polsce, takimi jak: Auchan, Elea, Leclerc, Lidl, Plus Discount czy Real.

Firma jest laureatem prestiżowej nagrody "Gazele Biznesu". Wyróżnienia otrzymują dynamicznie rozwijające się spółki krajowe, które osiągają dobre wyniki finansowe i są rzetelnym partnerem w biznesie. Firma jest także dwukrotnym laureatem programu "Jakość Roku 2006" i "Jakość Roku 2007"  w kategorii "Usługi". Integer.pl posiada również Certyfikat Jakości ISO 9001.

Więcej informacji o firmach znajdą Państwo na stronach www.integer.pl

InPost Usługi Pocztowe jest największym niezależnym operatorem pocztowym o zasięgu ogólnopolskim, należącym do grupy kapitałowej Integer.pl, notowanej od 2007 roku na GPW. InPost świadczy usługi pocztowe na skalę ogólnokrajową od listopada 2006 roku w obszarze przesyłek o masie powyżej 50 g.

InPost dysponuje własnym zapleczem techniczno-logistycznym umożliwiającym prowadzenie działalności o ogólnopolskim zasięgu. Obecnie spółka posiada swoje przedstawicielstwa w 157 miastach Polski. Zgodnie ze strategią rozwojową, do końca 2007 roku firma będzie obecna na terenie całego kraju - w 200 miastach Polski. Cele strategiczno-rozwojowe InPost zakładają ponadto wprowadzanie 5 nowych usług rocznie.Docelowo - w 2008 roku - spółka będzie dysponować paletą 15 produktów z branży pocztowej i wprowadzi obsługę przesyłek międzynarodowych. Wśród nowych usług znajdą się także:paczka pobraniowa czyusługi ukierunkowane na e-handel.

www.inpost.pl, Infolinia: 0 801 400 100

InPost Finanse - oferuje usługi finansowe dla klientów indywidualnych oraz masowych. Budowa sieci odbywa się w oparciu o dotychczasowe Punkty Obsługi Klienta InPost, przejęcia istniejących punktów w małych sieciach franczyzowych oraz wykorzystanie istniejących punktów kasowych, np.: spółdzielni mieszkaniowych, wodociągów, gazowni, zakładów energetycznych, itp.

Usługi oferowane w ramach InPost Finanse to m.in.: wpłaty za rachunki (np. za media), nadawanie przekazów pieniężnych krajowych i zagranicznych,sprzedaż produktów niematerialnych oraz sprzedaż prostych produktów pośrednictwa finansowego: ubezpieczenie, pożyczka, karta kredytowa, itp.

Docelowo, dzięki połączeniu zakresu usług pocztowych i pośrednictwa finansowego, klient indywidualny będzie miał możliwość dokonania wpłat pieniężnych, opłat za rachunki, itp. również w miejscu zamieszkania korzystając z usług listonosza.

Więcej informacji o firmach znajdą Państwo na stronachwww.infinanse.pl

Nasze marki

  • InpostInpost
  • Inpost PaczkomatyInpost Paczkomaty
  • Inpost FinanseInpost Finanse
  • easypackeasypack