Zarząd

Rafał Brzoska

Prezes Zarządu

Thumbnail

Założyciel spółek z Grupy Integer.pl, które rozwijał od początku ich działalności. Doświadczony manager, specjalizujący się w nowopowstających rynkach o dużym potencjale wzrostu.

Absolwent wydziału Zarządzania i Marketingu na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Interesuje się literaturą o rynkach finansowych i analizach giełdowych. Podróżuje, a jego pasją jest nurkowanie i sporty ekstremalne.

Zdolności managerskie i innowacyjne podejście do biznesu prezesa Grupy Integer.pl potwierdza tytuł Managera Roku, zdobyty w konkursie Laury Magellana organizowanym przez Korporację Absolwentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz udział w finale prestiżowego rankingu Przedsiębiorca Roku 2008.

Adam Aleksandrowicz

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Gdańskim. W 1997 roku ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie w Michigan - Michigan Business School, General Management Programme, Ann Arbor.

Pan Adam Aleksandrowicz swoją karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku w Banku Gdańskim S.A. na stanowisku Specjalisty w Biurze Relacji Inwestorskich. W latach 1997 – 2003 pracował w O.M. Investment sp. z o.o. jako Konsultant oraz Starszy Konsultant, oraz w PWC Polska na stanowisku Manager w dziale Corporate Finance. W kolejnych latach Pan Adam pracował w Pliva Kraków S.A., AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o., AstraZeneca Russia ZAO, Bioton S.A., American Heart of Poland S.A., pełniąc funkcje Dyrektora Finansowego, Członka Zarządu i Prezesa Zarządu.

Marcin Pulchny

Wiceprezes Zarządu

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W 2006 roku ukończył studia licencjackie na kierunku International Business and Management Studies na Avans Hogeschoolw Bredzie w Holandii. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Pan Marcin Pulchny rozpoczynał karierę zawodową w 2006 roku w krakowskim biurze spółki PricewaterhouseCoopers gdzie pracował do roku 2014. Początkowo pracował na stanowisku Associate, a następnie Senior Associate. Od 2010 roku objął stanowisko Assistant Manager, a w latach 2011–2014 pracował na stanowisku Manager. Od 2015 r. związany z Grupą Kapitałową Integer.pl.